Sammanställning över Förbandshistoriska verk


Var finns en förteckning över de flesta moderna historiska verk om våra regementen, flottiljer, staber och andra enheter? Var kan jag köpa dessa böcker? Här på Pennan & Svärdets hemsida finner du svaret. Här finns redovisat de flesta av de böcker med förbandshistoria och mycket annat som utgetts under de senaste 25 åren.

Det är inte bara förbandens historia som finns med i förteckningen. Nedan följer en uppställning över de ämnesrubriker/kategorier som sammanställningen är uppdelad i.

 

Ämnesrubriker/Kategorier:

 

Det är mer än 400 böcker i förteckningen (). Det finns några viktiga förbehåll eller begränsningar.


Begränsningar

Följande begränsningar tillämpas:

1. Småskrifter t.ex. över enskilda kompanier, lägervisor, personer, soldatsläkter etc. finns ej med.
2. Biografiska sammanställningar, biografier och memoarer redovisas ej.

Sammanställningen grundar sig på motsvarande förteckningar som SMB upprättat tidigare och där Knut Björkenstam och Torbjörn Rimstad varit ansvariga. SMB:s avlidne hedersledamot Curt Johansson hade hemma på Rådhusgatan i Östersund en nästan komplett samling av arméförbandens historieböcker. Några timmars arbete hemma hos Curt har givit gott underlag. Krigsarkivets bibliotek har varit en annan plats där mängder av intressanta böcker hittats. Dessutom har sökning på nätet och i tidskrifter givit underlag. Kontakter med regementen (motsv.), kamratföreningar och enskilda har också utnyttjats. Nu skall ni inte tro att 100 procent av de aktuella böckerna finns med, men nästan alla, tror vi. Vi kommer att fortsätta söka flera böcker, lägga in nya som kommer ut och SMB tar tacksamt ta emot kompletteringar och korrigeringar, men kom då ihåg förbehållen som angivits ovan. I förteckningen finns angivet bokens titel, författare/redaktör, utgivningsår, förlag och vart man skall vända sig för att beställa samt pris. De senare uppgifterna saknas i vissa fall, men fortsatt arbete pågår.


Varför gör SMB detta arbete och publicerar förteckningen?

Självfallet är det för att vi vet att intresset är stort för en sådan militärhistorisk förteckning. Många av SMB medlemmar är nyfikna och köpintresserade. Att det finns ett intresse för dessa bokverk inom Försvarsmakten och Försvarshögskolan vet vi också, det är nämligen dessa som gett SMB uppdrag att vidmakthålla denna förteckning.

Förteckningen kommer att kompletteras och korrigeras efter hand som nytt underlag kommer. SMB tar tacksamt emot kompletteringar och korrigeringar. Enklast sänds dessa med e-post till Ingvar Gustafsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., som är SMB:s ansvarige styrelseledamot för arbetet.

Böcker beställs hos den adress (telefonnummer) som finns angiven vid respektive bok. SMB:s medlemsservice i Skurup förmedlar endast de böcker som enligt förteckningen säljs av SMB.

Angivna priser och tillgång på böcker är de som gällde när uppgiften infördes. I fall där upplagan anges vara slut hänvisas till antikvariat (motsv.).

 

 Arméförband

Förband

Beskrivning

I 1

Kungl. Svea livgardes historia
Del 3:1 1611-1632
Bertil C:son Barkman, 1963
Säljs av: 08-584 525 04, pris häft. 100 + porto.

Del 3:2 1632-1660
Bertil C:son Barkman, 1963
Säljs av: 08-584 525 04, pris häft. 100 + porto.

Del 4: 1660-1718
Folke Wernstedt, 1954
Säljs av: 08-584 525 04, pris häft. 100 + porto.

Del 5: 1719-1976
Alf Åberg m.fl., 1976
Säljs av: 08-584 525 04, Inb, 250 + porto.

I 2

Värmlands regementes historia 1950-1994
Sven Henry Magnusson, 1996
I 2
Säljs av: 054-51 33 57, pris 200 + porto.

Värmlands regemente och Värmlandsbrigaden åren 1994-2000
Yngve Johansson 2001
Berggren och Meyer-Lie
Säljs av: 054-51 33 57, pris 200 + porto.

I 3

Närkes militära historia
Del 1: Närkingar i krig och fred
Lars Otto Berg m.fl. (red), 1989
Stiftelsen Nerikes regementen
Säljs av: 019-6112900, pris 50 + porto.

Del 2: Krigsmakt och bygd
Lars Otto Berg m.fl. (red), 1997
Stiftelsen Nerikes regementen
Säljs av: 019-6112900, pris 50 + porto.

Del 3: Försvar i Örebro län
Einar Lyth, Bengt Gustavsson (red), 1993
Stiftelsen Nerikes regementen
Säljs av: 019-6112900, pris 50 + porto.

I 4

Livgrenadjären i krig, fångenskap och fred
Gösta Nordén (red), 2002
Säljs av: SMB, pris 295 + porto (art. nr. 2595).

Livgrenadjärregementet – i slutet av en epok
Sven Hellström, 2000
Historiekommitté
Säljs av: 013-16 18 65, pris 100 + porto.

Livgrenadjärerna under Kalla kriget
Torbjörn Tillman, Per-Arne Ringh, 2002
Livgrenadjärföreningen
Säljs av: 013-16 18 65, pris 125 + porto.

Samtal om Linköpings garnison
Sven Hellström m.fl., 2001
Historiekommitté
Säljs av: SMB, pris 165 + porto (art. nr. 2486).

I 5

Fältjägarna 350 år, 1646-1996
Gunnar Hjelm m.fl., 1996
Försvarsmakten
Säljs av: 0640-230 60, pris 100 + porto.

Jämtlands fältjägarregemente – regementet, bygden och staden
Ingvar Gustafsson (red)
Del 1, 2001
Del 2, 2002
Del 3, 2003
Del 4, 2006
Säljs av: SMB, pris 295 + porto/del (art. nr. 5070, 5069, 5068, 5952)

Fältjägare i Stockholm under 50 år
Lennart Levin, 1997
Fören. Fältjägare i Stockholm (FFjS),
Säljs av: 0640-230 60, pris 100 + porto.

I 12

Kungl. Norra Smålands regementes historia 1623-1973
Jan von Konow (red), 1973
I 12 kamratförening
Säljs av: 0381-141 19, pris 100 + porto.

 

Kungl. Norra Smålands regementes historia 1973-2000
Bert Fransson m.fl. (red), 2003
Göta ingenjörregemente
Säljs av: 0381-141 19, pris 100 + porto.

 

Smålands regemente och Smålandsbrigaden – Minnesbok 1993-2000
Kurt-Lennart Larsson (red), 2001
Ing 2/AO Småland
Säljs av: 0381-141 19, pris 150 + porto.

 

Kungl. Jönköpings regemente och Skillingaryd
Redaktionskommitté, 1989
I 12 kamratförening
Säljs av: 0381-141 19, pris 50 + porto.

 

Kungl. Calmare regemente och Eksjö garnison
Redaktionskommitté, 1995
Säljs av: 0381-141 19, pris 50 + porto.

Kungl. Kalmar regemente på Hultsfreds slätt 1695-1918
Rune Frode, 1984
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

I 11

Kalla krigets Kronoberg. Ett län och dess beredskapsplanering – en del av vårt kulturarv
Samuel Palmblad, 2005
Säljs av: Femörefortet 0155-308 44.

I 13

Dalregementet 1950-2000
Jan-Olof Nyström (red)
Kungl. Dalregementets kamratförening
Säljs av: 023-451 30, pris 250 + porto.

I 14

Så minns vi Kungsbäck – Hälsinge regementes chefer 1968-1997 berättar
Knut Björkenstam (red), 1998
I 14 kamratförening
Säljs av: 026-16 74 17, pris 150 + porto.

Kasernerna på Kungsbäck etthundra år
Knut Björkenstam (red), 2009
I 14 kamratförening
Säljs av: 026-16 74 17, pris 100 + porto.

I 15

En bok om I 15
Torgny Bondestam, 1974
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Älvsborgs regemente under 374 år
Margaretha Mellberg (red), 2000
Del 1, bok
Del 2, CD-rom 2 CD
Del 3, video,
Del 4, multimedia-CD
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

I 16

Kungl. Hallands regementes historia
Christer Lilliehöök m.fl., 1964
Traditionskommittén
Säljs av: Garnmuseum Halmstad, 035-266 20 00, pris 75 + porto.

Kungl. Hallands regementes historia 1962-2000
Lars Ahlberg m.fl. (red), 2004
I 16 kamratförening
Säljs av: Garnmuseum Halmstad, 035-266 20 00, pris 200 + porto.

Kasernerna på Galgberget 100 år
Eric Rasmusson m.fl. 2007
I 16 kamratförening
Säljs av: Garnmuseum Halmstad 035-266 20 00, pris 100 + porto.

I 17

Bohus Läns Regemente
Sotenäs kompani 1727-1901
Bror T W Hansson m. fl,, 2013
Backamo Vänners förlag
Säljs av: 0522-38010

Konglig Bohus Läns Regemente
Indelningsverk 1727-1901
Lennart Gabrielsson m.fl., 2001
Backamo Vänners förlag
Säljs av: 0525-38 10, pris 170 + porto.

Konglig Bohus Läns Regemente
I fält och till sjöss 1676-1814
Lennart Gabrielsson m.fl., 2004
Backamo Vänners förlag
Säljs av: 0522-380 10, pris 190 + porto.

Konglig Bohus Läns Regemente
Fräkne kompani 1727-1901
Bror T. W. Hansson m.fl., 2005
Backamo Vänners förlag
Säljs av: 0522-380 10, pris 225 + porto.

Konglig Bohus Läns Regemente
Södra kompaniet 1727-1901
J. O. Rune Hasslöf m.fl., 2006
Backamo Vänners förlag
Säljs av: 0522-380 10, pris 275 + porto.

Konglig Bohus Läns Regemente
Stångenäs kompani 1727-1901
J. O. Rune Hasslöf och Lennart Gabrielsson, 2008
Backamo Vänners förlag
Säljs av: 0522-380 10, pris 250 + porto.

Konglig Bohus Läns Regemente
Bullarens kompani 1727-1901
Lennart Gabrielsson m.fl., 2012
Säljs av: 0522-380 10, pris 250 + porto.

Konglig Bohus Läns Regemente
Livkompaniet
Lennart Gabrielsson m.fl., 2012
Säljs av: 0522-380 10, pris 250 + porto.

Bohus Läns Regemente
Sotenäs kompani 1727-1901
Bror T W Hansson m. fl,, 2013
Backamo Vänners förlag
Säljs av: 0522-38010

Bohus Läns Regemente
Tanums kompani 1727-1901
Lennart Gabrielsson, 2014
Backamo Vänners förlag
Säljs av: 0522-38010

I 19

Kungl. Norrbottens regemente
Birger Hultstrand, 1972
I 19 kamratförening
Säljs av: 0921-147 97, pris 275 + porto.

Norrbottens regemente, 100 år i Boden 1907-2007
Stefan Janse (red), 2007
I 19
Säljs av: 0921-147 97, pris 250 + porto.

I 20

Västerbottens och Norrbottens fotfolk
Minnesskrift med anledning av Kungl. Västerbottens regementes 300-årsjubileum 1924
Carl Bennedich m.fl., 1924
Haeggströms
Säljs av: 090-17 55 27, pris 400 + porto.

Under Vildmannafanan 1912-1974
H. Granberg (red), 1976
Historiekommitté
Säljs av: 090-17 55 27, pris 100/häft. 150/inb. + porto.

De sista åren – Västerbottens regemente
Nils Persson m.fl., 2001
Västerbottens regemente
Säljs av: 090-17 55 27, pris 150 + porto.

Lapplandsbrigaden 1994-1997
Nils Persson, Catarina Hanell (red), 1997
NB 20
Säljs av: 090-17 55 27, pris 125 + porto.

I 21

Västernorrlands regemente och dess föregångare
Historiekommitté, 1977
Säljs av: 0620-68 29 80, pris 75 + porto.

Ångermanlandsbrigaden
Einar Nauclér, 1991
Säljs av: 0620-68 29 80, pris 25 + porto.

Kungl. Västernorrlands regemente 1854-1954
Ivar Erlandsson, 1954
Säljs av: 0620-68 29 80, pris 50 + porto.

Västernorrlands regemente 1983-2000
Från fält, kök och förråd
Lars Boström, Disa Bergman, Sten Lönn, 2016
Västernorrlands regementes kamratförening
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

I 22

Lapplands jägare 1945-1995
Åke Barck (red), 1995
Lapplands jägarregementes kamratförening
Säljs av: 0980-152 41, pris 200 + porto.

Lapplands jägare, Del 2 1995-2000
Åke Barck (red), 2002
Lapplands jägarregementes kamratförening
Säljs av: 0980-152 41, pris 200 + porto.

 I 7

Infanteriet i Blekinge
Magnus Ohlson, 2008
Sturkö Samhällsförening
Säljs av: 0455-226 81, (häfte) pris 40 + porto.

I 30

Blekinge bataljon (I 30) – 1886-1902 – Ett beväringsförbands historia
Peter Danielsson, 2002
Kamratföreningen Blekinge Bataljon
Säljs av: 0457-177 43, pris 200 + porto.

 

Till fots, till häst, till sjöss.
Jordbrukande militärer i Kalmar län.
Magdalena Jonsson m.fl., 2006
Kalmar läns hembygdsförb. och Kalmar läns museum.
Säljs av: 0480-45 13 00, pris 150 + porto.

K 1

K 1 kasern 100 år. En jubileumsskrift
Christian Braunstein (red), 1997
Historiekommitté
Säljs av: 08-514 39541, pris 125 + porto.

K1 1928-2000
Bengt Wallerfelt (red)
Del 1, 2001
Del 2, 2002
Historiekommitté
Säljs av: SMB, pris 395 + porto/del (art. nr. 2847 resp. 2848).

Beridna Högvakten
Jan Mårtensson, 2005
Fören. Beridna Högvakten
Säljs av: SMB, pris 295 + porto (art. nr. 5494).

K 2

Skånska Kavalleriregementet – K 2 1928-1952
Jan von Konow (red), 1992
Föreningen Skånska Husarer
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

K 3

K 3 - 25 år i Karlsborg 
Larsåke Paulsson, 2009
Livregementets husarers Historiekommitté
Säljs av: SMB, pris 275 + porto (art. nr. 10218)

K 4

Umeås blå dragoner
Arvid Cronenberg (red), 1994
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Jägarsoldat på K 4 i Arvidsjaur
Anders Modin, 2000
Nordisk Form AB
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Norrlands Dragonregemente
Jägarregementet 25 år i Arvidsjaur
Wilhelm Gullbrand, 2010
Kamratföreningen Blå Dragoner
Säljs av: SMB, pris 390 + porto art. nr. 10833).

Fd K 4

Kungl. Smålands husarregementes historia
Andra upplagan
Eibert Einarsson (red), 2014
Säljs av: Atremi AB, 300 + porto.

Ryttare i Bohuslän
Från kavallerist till dragon
Lennart Gabrielsson, Tore Almius, J O Rune Hasslöf (red.), 2018
Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
Säljs av: Bohusläns försvarsmuseum

FJS

Arméns fallskärmsjägarskola. Del 1 1952-1991
Magnus Eriksson (red), 1992
FJS
Säljs av: SMB, pris 250 + porto (art. nr. 6202).

Fallskärmsjägarna
Uno Modin, 1964/2007
Norstedts ak. Förlag
Säljs av: SMB, pris 175 + porto (art. nr. 6210).

 

Kungl. Smålands husarregementes historia
Lars O. Berg (red), 1975
Föreningen Smålandshusarer
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

 

Det blänkande eländet, en bok om Kronprinsens husarer i sekelskiftets Malmö
Thomas Sörensen, 1997
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

 

Sista striden, de Mörnerska husarerna vid Bornhöft
Thomas Sörensen, 2004
SMB
Säljs av: SMB, pris 410 + porto (art. nr 5109).

P 1 G

P 1 G - Kungl Göta pansarlivgardes kompani på Gotland 1944-1963
Thorleif Olsson, 2016
Gotlands försvarsmuseum
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

P 2

P 2 50 år i Hässleholm 1942-1997
Hans Grönquist (red), 1997
P 2 och kamratföreningen
Säljs av: Uppgift saknas.

Minnesbok Hässleholms garnison
Peter Alf (red), 2001
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

P 4

Kungl. Skaraborgs regementes historia, del I-III
Einar Bensow, 1931-1956 (nytryck 2013)
Skaraborgs regementes kamratförening
Säljs av: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., pris 600 + porto.

Skaraborgs knektar och Västgöta ryttare
Bengt P. Gustafsson, 2006
Skaraborgs regementes kamratförening
Säljs av: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., pris 100 inkl. porto.

Ett hundra år i kasern – Skaraborgs Regemente i Skövde
Claes Henrikson, 2013
Skaraborgs regementes kamratdförening 
Säljs av: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., pris 200 + porto.

Skövde
Claes Henrikson, 2013
Skaraborgs regementes kamratdförening  
Säljs av: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., pris 200 + porto.

Klagstorps Herrgård
Evelina Grönlund, 2013
Säljs av: 0500-489911, pris 160 + porto.

P 7

Södra skåningarna 1811-2000
Gert Nilsson m.fl., 1999
Del 1
Del 2
Säljs av: 0411-714 51, pris 300/del + porto.

P 10

Södermanlands regemente 1973-2005
Bo Henricsson (red), 2006
Kamratföreningen
Säljs av: SMB, pris 298 + porto (art. nr. 5852).

P 18

Gotlands nationalbeväring och regemente
Bo Kjellander (red), 2005
Band 1
Band 2
Probus Förlag HB
Säljs av: 0498-27 43 57, pris 150 + porto.

Gotländsk krigshistoria. Från Gutasagan till 1814
Bengt Hammarhjelm, 1998
Ödins förlag, Visby
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

A 1

Svea artilleri i Linköping
Lars Larsson, 1994
Säljs av: SMB, pris 100 + porto (art. nr. 1114).

De sista åren (en minnesbok om A 1:s tre sista år)
Bo Rynestad, Gerd Ståhl (red), 1998
Garnisonsmuseet
Säljs av: 013-16 18 65, pris 60 + porto.

A 3

Kungl. Wendes artilleriregementes historia 1794-1944
S. Ossiannilsson, 1944
Säljs av: 044-12 19 03, pris 100 + porto.

Kungl. Wendes artilleriregementes historia 1794-1994
Sven Scheutz, 1993
Stift. A 3 hist.
Säljs av: 0451-898 22, pris 150 + porto.

A 3 Sista året i Norra Åsum
Lars-Åke von Vultée och Susanne  Wollinger, 1994
Säljs av: 044-12 19 03, pris 50 + porto.

Wendes sista år
Olle Ask (red.), 2000
A 3
Säljs av: 0451-898 22, pris 80 + porto.

A 4

Kungl. Norrlands artilleriregemente 1893-1993
Bengt Hagblom m.fl., 1993
Säljs av: SMB, pris 298 + porto (art. nr. 1100).

A 6

Glimtar ur ett regementes liv under 90 år (A 6)
Gunnar Lindestam, 1985
A 6 kamratförening
Säljs av: Uppgift saknas f. n.

A 7

Artilleriet på Korsbetningen
Ulf Mosséen, 1986
A 7 kamratförening
Säljs av: 0498-27 43 57, pris 125 + porto.

Artilleriet på Visborgs slätt
Olle Bjurström, 2000
A 7 kamratförening
Säljs av: 0498-27 43 57, pris 100 + porto.

A 8

A 8 94 år 1906-2000
Mats Lindholm (red), 2001
A 8
Säljs av: 0921-560 70, 150 + porto.

A 9

Bergslagens artilleriregemente 50 år
Rune Antonsson, Malte Månsson, 1994
A 9
Säljs av: Uppgift saknas.

 

Artilleriregementet 2000-2005
Ann-Charlotte Carlqvist (red), 2006
Försvarsmakten
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Lv 2

Gotlands arméluftvärn och Lv 2 1936-2000
Rutger Edwards (red), 2004
Lv 2 kamratförening
Säljs av: 0498-27 43 57, pris 125 + porto.

Kungl. Östgöta luftvärnsregementes kamratförening 1946-2015
Sven Ahlgren, 2016
Kungl. Östgöta luftvärnsregementes kamratförening
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Lv 3

Lv 3 1941—2000, Huvudstadens luftvärn
Bo Pederby, Georg Werle, 2001
Lv 3
Säljs av: SMB, pris 220 + porto (art. nr. 2407).

Lv 4

Så minns vi Lv 4
Redaktionskommitté, 1998
Lv 4 kamratförening
Säljs av: 0411-714 51, pris 40 + porto.

Lv 5

Sundsvalls luftvärnsregemente (folder)
Carl-Olof Svensson m.fl. 1993
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Lv 6

Lv 6 50 år, 1942-1992
Sven Platerud, 1992
Säljs av: 031-14 38 99, pris 130 + porto.

Lv 7

Lv 7 – en 50-åring i tiden (1942-1992)
Lars Brunnberg, 1992
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Ing 1

Svea ingenjörregementes historia
Redaktionskommitté, 1992
Ing 1
Säljs av: SMB, pris 250 + porto (art. nr. 2187).

Ing 2

Göta ingenjörkår
Per-Anders Lundström
Del 1, 1998
Del 2, 1999
Ing 2
Säljs av: SMB, pris 275/band + porto (art. nr 2507 resp. 2508).

Ing 3

Bodens ingenjörregementes historia
Per-Anders Lundström, Curt Johansson, 1990
Ing 3
Säljs av: 0921-506 70, pris 120 + porto.

Ingenjörkåren i Boden
Marino Eriksson (red), 1999
Kamratföreningen Ing 3
Säljs av: 0921-560 70, pris 250 + porto.

Ingenjörerna vid I 19
Rolf Ekeberg (red.), 2013
I 19
Säljs av: SMB, pris 280 + porto (art. nr. 11052)

S 1/I 8

Upplands regemente under fyra sekler
Åsa Karlsson, Håkan Palm, 1998
Historiekommitté
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Upplands regemente – Berättelser och historier
P-O Westergren, 1998
S 1
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

S 2

Göta signalregemente 1961-1984
Kurt Olofsson, 1984
S 2
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

S 3

Norrlands signalregementes historia
Per-Anders Lundström, 1992
S 3
Säljs av: SMB, pris 248 + porto (art. nr. 1091).

T 1

Svea trängregemente. Studier kring trängförbandet i Linköping
Claës Tamm, Gunnar Arteus (red), 1985
Militärhistoriska förlaget
Säljs av. Uppgift saknas f.n.

T 2

Göta trängregemente 100 år 1891-1991
Sture Ljungné (red), 1991
T 2
Säljs av: 0500-46 58 97, pris 100 + porto.

T 3

Norrlandsträngen 1893-1993
Bo Kjellander (red), 1993
T 3
Säljs av: 0620-68 29 80, pris 100.

T 4

T 4 1894-1994, En minnesbok
Arne Peterson, 1993
T 4
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

T 5

När trängen förgyllde silverstaden
T 5 1906-1927 Kungl. Västmanlands trängkår
Olle Nilsson, 2008
Klippt & Sagt
Säljs av: SMB, pris 210 + porto (art. nr. 10874).

 

Bussar och Bönhasar. Det yngre garnisonsregementet i Göteborg under gustavianska tiden 1772-1801
Christer Johansson, Fredrik Johansson, 2003
Saltgruvan Konsult, Hisings-Backa
Säljs av: 0705-10 21 94.

« Tillbaka till början

 

Marinförband

MKV

Marinkommando Väst
Kronologi över marin verksamhet på västkusten
Nils-Ove Jansson, Christer Johansson, 2001
Warne förlag Partille
Säljs av: Warne förlag, Partille.

 

Örlogsstation Österåker, kända och okända inslag i kommunens marina historia
Gunnar Winberg, 2001
Säljs av: 08-540 219 76, pris 170 + porto.

 

Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad
Carl Hamnström, 1972
Säljs av: 0620-68 29 82, pris 150 + porto.

 

Det svenska ubåtsvapnet 1904-2004
Roderick Klintebo (red), 2004
Forum navales skriftserie nr. 9
LITERATIM, Stockholm
Säljs av: SMB, pris 315 + porto (art. nr. 5516).

 

Det rörliga svenska kustartilleriet 1902-1945
Urban Sobeus, 2006
Militärhistoriska Förlaget
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

 

Svenskt rörligt kustartilleri
Förband och materiel
Sten Munck av Rosenschöld, 2006
SMB
Säljs av: SMB, pris 149 + porto (art. nr. 5739).

 

ERSTA – Från svarvspån till byggnadsminne. En historik över fast 12 cm kustartilleribatteri m/70
Lars Hansson och Lars A Hansson, 2008 Bunkertours
Säljs av: Bunkertours, pris 290 + porto.

KA 2

Kungliga Karlskrona kustartilleriregemente
1/1 1902-31/10 2000
Olle Melin (red), 2002
Marinmusei årsbok 2002
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Sista skottet – en etnologisk dokumentation av Karlskrona kustartilleriregementes nedläggning
Jonas Engman
Statens sjöhistoriska museum. Maritima skrifter nr. 1
Säljs av: St. maritima museer 08-519 549 00, pris 150 + porto.

« Tillbaka till början

 

Flygvapenförband

F 2

F 2 – Hägernäs
Kungl. Roslagens flygkårs och Hägernäs historia
Eric Jarneberg, 1987
Täby Hembygdsförenings Skriftserie nr 21
Säljs av: 013-28 35 67, pris 105 + porto.

F 3

F 3 Flygflottiljen på Malmen
Stig Holmström m.fl., 2011
Flyghistorisk Revy

F 4

Flyget på Frösön, Jämtlands flygflottilj 1926-1996
Redaktionskommitté, 1996
F 4
Säljs av: 063-434 63, 230 + porto.

F 5

Flyget i Ljungbyhed 1926-1996.
Krigsflygskolan 70 år
Sven Stridsberg, 1996
Svensk Flyghistorisk Förening
Säljs av: 013-28 35 67, pris 200 + porto.

F 6

Västgöta flygflottilj – F 6
Ragnar Ignell, Börje Räftegård, 1999
Allt om hobby
Säljs av: 013-28 35 67, pris 195 + porto.

F 7

F 7, Gripen-flottiljen 2000
Kurt Karlsson, 2001
F 7
Säljs av: 013-28 35 67, pris 170 + porto.

F 8

Kungl. Svea flygflottilj F 8 1938-1974
F 8 kamratförening, 1975
Säljs av: 013-28 35 67, pris 95 + porto.

F 9

Kungl. Göta flygflottilj, människor – miljöer – maskiner
Åke Hall, Per Lindquist, 2005
Förlag Air Historic Research AB, Nässjö
Säljs av: 0380-51 11 64, pris 298 + porto.

Vingat vapen över Göteborg
Kungl. Göta flygflottilj – En bildberättelse
Åke Hall, Per Lindqvist, 2008
Aeroseum
Säljs av: 031-55 83 00, pris 250 + porto.

F 13

Bråvallavingar – Berättelsen om F 13, en flygflottilj under 50 år
Redaktionskommitté, 1993
F 13
Säljs av: 013-28 35 67, pris 150 + porto.

F 14

Flyget på Mickedala. F 14 50 år
Sten Norrmo m.fl. (red), 1994
F 14
Säljs av: Garnmuseum Halmstad, 031-266 20 00, pris 250 + porto.

F 16

Vingar över Uppland. Ett halvsekel med flyget på Ärna
Redaktionskommitté, 1993
F 16
Säljs av: 013-28 35 67, pris 199 + porto.

Flyget på Ärna – En del av mitt liv
Ingemar Nilsson, 2001
F 16
Säljs av: 013-28 35 67, pris 100 + porto.

Det sista decenniet
F 16 Upplands flygflottilj. En minnesbok 1993-2003

Christer Ulriksson (red), 2003
Upplands flygflottiljs kamratförening
Säljs av: 0292-30565, 100 + porto.

F 17

Från B 3 till JAKTVIGGEN 1944-1994
Sigvard Forsberg, 1994
F 17
Säljs av: 013-28 35 67, pris 170 + porto.

F 18

Flygande högvakt – Om en flygflottilj – F 18
Gösta Norrbom, Bertil Skogsberg, 1985
BM-förlaget, Mjölby
Säljs av: 013-28 35 67, pris 50 + porto.

F 19

Svenska flygare i strid
Frivilligflottiljen F 19 i finska vinterkriget 1939-1940
Mikael Forslund, 2009
SMB
Säljs av: SMB, pris 348 + porto (art. nr. 7122).

F 21

F 21, Nyckelflottilj i norr
Karl-Gustav Andersson m.fl. (red), 2003
F 21
Säljs av: SMB, pris 295 + porto (art. nr. 5241).

« Tillbaka till början

 

Försvarsgrenar, truppslag och vapengrenar

Beredskapen
Svenska krigsmakten under andra världskriget
Kent Zetterberg, 2019
SMB
Säljs av: SMB, pris 455 + porto (art. nr. 7346)

Den svenska krigsmakten under kalla kriget
Krigsplanläggning, förband och beredskap

Thomas Roth, 2014
SMB och FoKK
Säljs av: SMB, pris 412 + porto (art.nr. 7241).

Sveriges arméförband under 1900-talet
Christian Braunstein, 2003
SFHM skrift nr. 5
Säljs av: Armémuseum, pris 280 + porto.

Den stora armén
Om den svenska armén under kalla kriget

Olof Santesson (red), Bo Hugemark m.fl., 2015
Medströms
Säljs av: Ingen uppgift.

En svensk tiger
Hårda fakta och siffror över svensk beredskap och utrustning 1939-1945

Sven-Åke Bengtsson, 2014
SMB
Säljs av: SMB 355 + porto (art.nr: 7234).

Det svenska artilleriet 1794-1994
Jan Anselm (red), 1994
Artilleri-Tidskrift
Säljs av: 0921-506 72, pris 90 + porto.

Kungl. artilleriet
Svenska artilleriets utveckling under 1800- och 1900-talen
Erik Granefelt, 2011
Hedéns grafiska konsult

Som det var och som det blev
Själavårdens utveckling inom Försvarsmakten, 1937-1997
Carl-Einar Långström, 1997
Försvarsmakten
Säljs av: SMB, pris 175 + porto (art. nr. 5758).

Fortifikationen 350 år 1635-1985
Bertil Runnberg (red), 1986
Fortifikationskåren
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Svenska arméns luftvärn
Carl Herlitz, 1985
Armémuseum
Säljs av: SMB, pris 168 + porto (art. nr. 3588).

Luftvärnet vid millenieskiftet - en resumé av åren 1980-2012
Stig Schyldt (red.), 2012
Luftvärnets kamratförening och Utblick media i Halland AB
Säljs av: Uppgift saknas f.n. 

Pansartrupperna 1942-1992
Bo Kjellander (red), 1992
Arméns pansarcentrum
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Trängtrupperna 100 år
Lennart Önfelt, 1984
Militärhistoriska förlaget
Säljs av: 08-6613446, pris 120 + porto.

Om svensk underrättelsetjänst
Jan-Olof Grahn, 2016
Medströms Bokförlag
Säljs av: SMB, pris 298 + porto (art. nr. 12347)

Om svensk signalspaning
Pionjärerna
Jan-Olof Grahn, 2017
Medströms Bokförlag
Säljs av: SMB, pris 315 + porto (art. nr. 12784)

Om svensk signalspaning
Andra världskriget
Jan-Olof Grahn, 2018
Medströms Bokförlag
Säljs av: SMB, pris 315 + porto (art. nr. 13300)

Om svensk signalspaning
Kalla kriget
Jan-Olof Grahn, 2019
Medströms Bokförlag
Säljs av: SMB, pris 315 + porto (art. nr. 13812)

Ett självständigt signalväsen. Från fälttelegrafkår till signaltruppslag
Arvid Cronenberg, 2000
Militärhistoriska Förlaget
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Signaltruppernas historia, 1871-1937-1997-2006
Per-Olof Westergren, 2012
Ledningsreg. o Upplands reg. historiekommité
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Arméflygets historia
Per-Anders Lundström, 1997
Arméflyginspektören
Säljs av: 0921-506 72, pris 295 + porto.

Sveriges marina förband och skolor under 1900-talet
Sune Birke och Christian Braunstein, 2011
FredsbaskerFörlaget
Säljs av: SMB, pris 298 + porto (art.nr. 10757).

Flottans seder och traditioner
Magnus Haglund, 2015
SMB
Säljs av: SMB, pris 248+porto (art. nr. 7263)

Kustflottan (DVD ingår)
De svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet
Gustaf von Hofsten, Frank Rosenius, 2009
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Säljs av: SMB, pris 410+ porto (art. nr. 10176).

Svensk sjömakt under 500 år
Kent Zetterberg, Gustaf von Hofsten, 2018
SMB
Säljs av: SMB

Svenska flottan under kalla kriget
Magnus Hedman, 2014
SMB
Säljs av: SMB, pris 348 + porto (art. nr. 7258)

Skärgårdsflottan
Hans Norrman, 2000
Säljs av: SMB, pris 246 + porto (art. nr. 2114).

Svenska skärgårdsflottan 1756-1791
Oscar Nikula, (1933) 2008
Sjöhistoriska samfundet
Säljs av: SMB, pris 245 + porto (art. nr. 6413)

Båtsmän från Bohuslän
Tjänsten i flottan och livet på torpet
Nils Modig, 2017
Universus Academic Press
Säljs av: SMB, pris 245 + porto (art. nr. 13131)

Det svenska ubåtsvapnet 1904-2004
Roderick Klintebo, 2004
Lireratim
Säljs av: uppgift saknas f.n.

Örlogsliv
Röster ur svenska flottans historia
Ulrika Djerw (red), 2002
Statens maritima museer
Säljs av: Marinmuseum, pris 200 + porto.

Minnesdagar för Marinen
Per Insulander, 1992
Marinen
Säljs av: SMB, pris 149 + porto (art. nr. 6519).

Marinflyget på västkusten
Roger Eliasson, 2005
Yngve Blå kamratförening
Säljs av: SMB, pris 275 + porto (art. nr 5377).

Solen skiner, alltid på en kustartillerist
Om kustartilleriet
Jan-Ivar Askelin, Martin Nauclér
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Röjdykarna - i vått och torrt
Jan Thörnqvist m.fl., 2010
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Säljs av: Uppgift saknas f.n. 

Kustförsvar. Från kustbefästningar till amfibiekår
Håkan Söderlindh m.fl., 2002
Marintaktiskt kommando
Säljs av: 031-69 24 97, pris 275 + porto.

Från kustartilleri till amfibie på västkusten
Lennart Hammarstrand, 2005
Göteborgs garnisons kamratförening
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Svenska flygvapnets förband och skolor under 1900-talet
Christian Braunstein, 2005
SFHM skrift nr. 8
Säljs av: SMB, pris 275 + porto (art. nr. 5410).

Det svenska militärflygets debut
Axvall och Redberga år 1912 med sergeant Eugen Anderssons dagbok
Börje Räftegård, 2012
Norlén & Slottner
Säljs av: uppgift saknas f.n.

Flygvapnet 75 år
Kurt Karlsson m.fl., 2001
F 7
Säljs av: 013-28 35 67, pris 320 + porto.

Flygvapnet 1926-1996. Från Dronten till Gripen
Anders Annerfalk, 1996
Aviatic Förlag AB, Ljungsbro
Säljs av: 013-28 35 67, pris 300 + porto.

Svenska vingar. Svenskt militärflyg 1911-2005
Bo Widfeldt, Åke Hall, 2005
Air Historic Research AB, Nässjö
Säljs av: 0454-465 18, pris 220 + porto.

Flygvapnets spaningsflyg
Sveriges ögon och öron under kalla kriget

Lennart Andersson, 2013
SMB och FoKK
Säljs av: SMB, 355 + porto (art.nr. 7221).

Utan Mektjänst ingen Flyftjänst
Sven-Erik Stångberg, 2009
Eget Förlag
Säljs av: 0510-20 290, pris 250 + porto.

Flygunderrättelseboken
Inblickar i flygteknik och underrättelsetjänst
Jerk Fehling, 2007
Eget förlag
Säljs av: 08-714 99 55, pris 250 + porto.

« Tillbaka till början

 

Hemvärnet

Hemvärnets stridsskola 1943-1993
Redaktionskommitté, 1993
HvSS
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Hemvärnet 70 år
Therese Åkerstedt (red.), 2010
Hemvärnet
Säljs av: SMB, pris 245 + porto (art.nr. 10349.

Hemvärnet 1940-1990
Bo Kjellander (red), 1990
RiksHvC
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Hemvärnet i Blekinge. De första 60 åren
Olle Melin, 2002
Blekingegruppen
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Hemvärnet i Kristianstads försvarsområde 1940-1994
Curt Bandholtz, Bo Löfgren, 1994
Kamratfören. N:a Skåningar
Säljs av: 044-705 87, pris 30 + porto.

Hemvärnsgubbar & militärer
Notiser på skämt och allvar
Hanseman Calås
Balkong Förlag
Säljs av: SMB, pris 199 + porto (art.nr. 6213).

Forsheda hemvärn 1940-2003. En minnesskrift
Oscar Lidén (red), 19??
Säljs av: SMB, pris 250 + porto (art. nr. 5976).

Hemvärnsgubbar och militärer
Notiser på skämt och allvar

Hanseman Calås, 2007
Balkong Förlag
Säljs av: SMB, pris 199 + porto, (art.nr.6213).

« Tillbaka till början

 

Skolor

Infanteriets officersutbildning i Halmstad 1962-1993. Minnesskrift
Bo Westman m.fl., 1993
InfOHS
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Pansartruppskolan
Hans Nilsson, 2003
Probus
Säljs av: 0500-46 58 97, pris 200 + porto.

Officersutbildning i Umeå
Per-Axel Staflund, 1998
Stridsskola Nord
Säljs av: 090-17 55 27, pris 50 + porto.

Karlberg – slott och koja
Utbildning till officer
Erik Norberg (red), 1992
Byggnader och konst
Bengt M. Holmquist (red), 1992
Människor och miljö
Bo Kjellander (red), 1992
KS Karlberg
Säljs av: SMB, pris 275 + porto/band, alla 795 +  porto (art. nr. 1118, 1117 resp. 1116).

Militärhögskolan 1961-1986
Bo Kjellander (red), 1986
Probus
Säljs av: SMB, pris 119 + porto (art. nr. 2643).

Föreningen FHS 1953-2003
Erik Rossander (red), 2003
SMB
Säljs av: SMB, pris 175 + porto (art. nr. 2937)

Minnesbok över LvOHS/TS
Olle Pettersson (red), 1994
Arméns LvC
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Infanteriets stridsskola i Östergötland 1961-1991
Lars Johansson m.fl. (red), 1991
InfSS
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Berga örlogsskolor 50 år
Gilbert de Wendel, 1999
BÖS
Säljs av: SMB, pris 210 + porto (art. nr. 6906).

Karlskrona örlogsskolor 1960-1997
Rolf Ahlin m.fl., 2001
Karlskrona Skolhistoriska Förening
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

« Tillbaka till början

 

Staber, förvaltningar m.m.

Generalstabskår och generalstabsofficerare 1973-1998
Lennart Rönnberg, 1998
Probus
Säljs av: SMB, pris 198 + porto (art. nr. 1162).

Arméledning i förändring
Minnesskrift över tiden i Enköping 1996-2002
Wilhelm af Donner (red.), 2004
Säljs av: SMB, pris 225 + porto (art. nr. 6752).

Arméförvaltningens historia
Stefan Östergren m.fl, 1987
FMV/Allmänna förlaget
Säljs av: SMB, pris 410 + porto (art. nr.5017).

Krigsarkivet 200 år
Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven, 2005
Säljs av: SMB, pris 295 + porto (art. nr. 5579).

Människor kring Södra militärområdet 1966-2000
P 6 kamratförening
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Människor kring Södra militärområdesstaben
Nils-Arne Bidsell, 2000
Södra militärområdesstaben
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Minnesbok Södra militärområdet
Erling Johansson (red), 2000
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Milostaben i Strängnäs – En minnesskrift
P-O Kinnander, 2000
Milostab M
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Minnesskrift över Norra militärområdesstaben
Anders Lindström (red), 2001
Milostab N
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Östra arméfördelningen – Semper primum,
en minnesskrift 1990-2000
Roland Ekenberg m.fl., 2000
MB M
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Visborgsslätt medan man minns
Svante Hagström (red.), 1996
Gotlands militärkommando
Säljs av: 0498- 27 43 57, pris 150 + porto.

Beredskap i Jönköpings län under kalla kriget
Roland sSandberg (red.), 2010
Statens försvarshistoriska museer
Säljs av: SMB, pris 310 + porto (art.nr. 10517).

Gotlands beredskap under kalla kriget
Bengt Hammarhjelm, 2002
Gotlands militärdistrikt
Säljs av: 0498-27 43 57, pris 100 + porto.

Högre arméledning i Östersund 1910-1997
Ingvar Gustafsson (red), 1997
2. förd
Säljs av: 0640-230 60, pris 30 + porto.

Norra fördelningen
2000
MB N
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Norra militärdistriktet 2000-2005
Pär Burge, 2005
Försvarsmakten
Säljs av: SMB, pris 250 + porto (art. nr. 5691).

Fo 47 – Fo 47/48. Ett försvarsområdes historia 1939-2000
Lars Otto Berg m.fl. (red), 2002
Upplands regementes historiekommitté
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Minnesskrift Kalmar försvarsområde, Kalmar regemente 1939-1997
Birger Jägtoft, 1997
Reg. Kamratförening
Säljs av: Uppgift saknas.

Östersunds/Jämtlands försvarsområde
Ingvar Gustafsson (red), 1997
I 5/Fo 22
Säljs av: SMB, pris 95 + porto (art. nr. 1098).

Fo 63 – En minnesskrift
Christer Sköld (red), 2000
MDN
Säljs av: SMB, pris 198 + porto (art. nr. 2549).

Kullabygden i krigshotets skugga
Lars Dahlbom, 2013
Höganäs bokhandel & förlag
Säljs av: SMB pris 255 + porto (art. nr. 11163).

Karlskronavarvets historia
Del 1: 1660-1866
Del 2: 1866-1992
Erik Norberg, 1993
Karlskronavarvet
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Flygstaben – En minnesbok
Lennart  Berns, 1994
HKV
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

ÖB:s klubba
Flygvapnets attackeskader under kalla kriget
Lennart Andersson, 2010
SMB m.fl.
Säljs av: SMB, pris 298 + porto (art. nr. 7140)

På rätt plats – Värnpliktsverkets historia
Per-Anders Lundström, 1993
VPV
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Försvarets civilförvaltning 1634-1994
Band 1
Inge Krappe, 1994
Band 2
Alf Resare, 1994
FCF
Säljs av: SMB, pris 139 + porto/band (art. nr. 1040 resp. 1041).

Minnesbok om Fältposten 1631-2009
Bengt Nordmark (red), 2010
Postmuseum
Säljs av: 08-781 17 10, pris ?.

« Tillbaka till början

 

 Utlandstjänst

Uppdrag Utland
Militära exempel från internationella uppdrag
Peter Tillberg m.fl, 2007
Försvarshögskolan
Säljs av: SMB, pris 248 + porto (art. nr. 10152).

I fredens tjänst
Nils Sköld, 1990
Almqvist & Wiksell
Säljs av: SMB, pris 195 + porto (art. nr. 5217)

Kashmir´s Forgotten Guardians
Anders Blix, 1994
Fredsbaskrarna Sverige
Säljs av: Fredsbaskerförlaget, pris 60 + porto.

Med FN i Kongo
Nils Sköld, 1994
Fredsbaskrarna Sverige
Säljs av: SMB, pris198 + porto (art. nr 1096).

Svenska frivilliga
Lars Ericson, 1996
Fredsbaskrarna Sverige
Säljs av: Bokson, pris 187 + porto.

Svenskar i krig 1945-2015
Lars Gyllenhaal och Lennart Westberg, 2015
Historiska Media
Säljs av: SMB, pris 239 + porto (art.nr. 12080).

FN-soldat i Kongo
Svenskar i strid 1961-1962
Inge Kamstedt, 2007
Bokförlaget Dokumentär
Säljs av: SMB, pris 348 + porto (art. nr. 7125).

Fredsskådeplats Sinai
Bertil Stjernfelt; 19??
Fredsbaskrarna Sverige
Säljs av: SMB, pris 235 + porto (art. nr. 5218).

FN på Cypern – Den svenska fredsbevarande insatsen 1964-1993
Gustaf Welin, 1999
SWEDINT/Probus
Säljs av: Fredsbaskerförlaget, pris 240 + porto.

I katastrofens spår – SWEDRELIEF 1978-1996
Ulf Ling-Vannerus, 1999
SWEDINT/Probus
Säljs av: Fredsbaskerförlaget, pris 161 + porto.

ONUMOZ – Mocambique och svenska fredsinsatser 1992-1994
Paul Holmberg, 1999
SWEDINT/Probus
Säljs av: SMB, pris 188 + porto (art. nr. 1035).

Solidarity and Defence – Sweden´s Armed Forces in International Peace-keeping Operations during the 19th an 20th Centuries
Lars Ericson, 1995
Svenska militärhistoriska kommissionen
Säljs av: Fredsbaskerförlaget, pris 95 + porto.

Utlandsstyrkan i fredens tjänst
Försvarsmaktens internationella insatser
Carl Sjöstrand (red), 2006
Bokförlaget Arena AB
Säljs av: SMB, pris 275 + porto (art. nr. 5935).

Svensk FN-officer bland kannibaler och minor, Kongo 1949-1964
Christian Braunstein (red.)
Säljs av: SMB, pris 310 + porto (art. nr. 6515).

Med alla nödvändiga medel
Brigadgeneral Jan-Gunnar Isbergs erfarenheter från tjänstgöring i Kongo 2003-2005

Jan-Gunnar Isberg, Lotta Victor Tillberg, 2011
SMB
Säljs av: SBM, pris 239 + porto (art.nr.10676).

« Tillbaka till början

 

 Frivilligorganisationer m.fl.

Visby Lottakår 1926-1996
Ulla Årefält, 1996
Säljs av: 0498-21 56 97, pris 50 + porto.

70 år med Röda Korset i Skaraborg
Bertil Kamph, 1985
Röda Korset
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Lottorna i samhällets tjänst
Leif Törnquist, 1984
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Ögonvittnen berättar
Lottakårens kvinnor i beredskap 1939-45
Jonas Cederquist, 2004
Riksförbundet Sveriges Lottakårer
Säljs av: SMB, pris 185 + porto (art. nr. 6722).

Byggnads- och reparationsberedskapen
BRB 1944-2007. En minnesbok
Lars Ola Schotte (red) m.fl., 2010
Försvarsmakten
Säljs av: SMB, pris 198 + porto (art. nr. 10519).

Vattenfalls driftvärn 1945-1998
Lennart Nyström (red), 2000
Vattenfall AB
Säljs av: Uppgift saknas f.n

Frivillig befälsutbildning i Lund 1912-1962
1962
Lund BF
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

FBU förr FBU nu, centralförbundet 75 år
Eino Tubin, 1987
CFB/ALLF
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

FÖRSVAR för FRIHET och FRED. Allmänna försvarsföreningens 100-årsjubileum
Stig Strömbäck (red), 1990
AFF
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Militärsällskapet i Stockholm 1952-2002. Minnesskrift
Clas-Göran Dahl, 2002
Militärsällskapet
Säljs av: SMB, pris 150 + porto (art. nr. 6102).

Svensk militär idrott och mångkamp under ett sekel
1909-2009. Minnesskrift
Stig Reinodt, Krister L:son Lagersvärd
SMI

Säljs av: SMB, pris 198 + porto (art. nr. 10731)

Skövde soldathem 1917-2007
Bengt Larsson2007
Skara stiftshist. Sällskap
Säljs av: 0500-46 58 97, pris 60 + porto.

Soldathemmen i Stor-Stockholm 1877-1997. Från Träsksalen till Kungsängen.
Hans Ljunggren, 1999
Soldathemmet vid Svea livgarde
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Soldathem i 100 år. Östersunds soldathem 1903-2005
Lars Lundqvist, Håkan Nilsson, 2006
Soldathemsföreningen Östersund
Säljs av: 0640-230 60, pris 100 + porto.

Reservofficerssällskapet i Norrbotten, ROSIN under 40 år
Lars-Gunnar Björk (red), 1999
ROSIN
Säljs av: 0921-560 70, pris 40 + porto.

Officersförbundet 100 år
Claes-Göran Dahl (red.), 2008
Säljs av: SMB, pris 250 + porto (art. nr. 6923).

Värnpliktsrörelsens historia
40 år på barrikaderna
Robert Wildow, Salem Tamini, 2011
Kamratföreningen Kanonen
Säljs av: SMB, pris 252 + porto (art. nr. 10642).

Regementets medelklasss
En etnologisk undersökning av arméns underofficerare 1850-1983
Göran von Knorring, 2003
Statens försvarshistoriska museer
Säljs av: SMB, pris 210 + porto (art.nr. 5018).

Facklig verksamhet för officerarna
En historik om tre förbund som blev ett
Lennart Pernstam, Johan Molin (red), 2001
Statens Försvarshistoriska museer
Säljs av: SMB, pris 185 + porto (art. nr. 2716).

Sjövärn
En marin frivilligverksamhet – en antologi
Lars G. Persson, Göran Bjursten, 2008
Sjövärnskårernas riksförbund
Säljs av: SMB, pris 230 + porto (art. nr. 6831).

Sjövärnskåren Stockholm 1914-2014
Emma Tornell, Mattias Widlund, 2014
Sjövärnskåren Stockholm
Säljs av: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 175 + porto.

« Tillbaka till början

 

Fästningar, skjutfält m.m.

Bygga och befästa
Svensk försvarsarkitektur under fyra sekel
Johan Mårtelius (red), 2013
Arkitektur  Förlag AB
Säljs av: Ingen uppgift.

Svenska borgar och fästningar
En militärhistorisk reseguide
Leif Törnquist, 2007
Medströms bokförlag
Säljs av: SMB, pris 295 + porto (art. nr. 7038).

Medeltida borgar
Maktens hus i Norden
Martin Hansson
Säljs av: SMB, pris 198 + porto (art.nr. 10574).

Befästningar i stormaktstid
Erik Dahlbergh och befästningskonsten
Margareta Bäckman, 2009
SMB
Säljs av: SMB, pris 310 + porto (art. nr. 7016).

Boden - Fästningen Garnisonen Samhället
Bror Oscar Nyström, Sven Skeppstedt, 1990
Bodens artreg. historiekommitté
Säljs av: 0921- 506 70, pris 250 + porto..

”Sån´t var livet” – i Bodens fästning och garnison
Göran Honkamaa m.fl. (red), 2001
Dokumentationsprojektet Bodens fästning
Säljs av: 0921-167 19, pris 250 + porto.

Soldattorp i Uppland
Kristina Berglund, 2011
Upplandsmuseet
Säljs av: SMB, pris 190 + porto (art. nr. 10845).

Notvikens lägerplats 1882-1907
Evert Eriksson, 1995
Säljs av: 0921-147 97, pris häft. 35 + porto.

Tindra, ett landskap i tidens spegel
Bl.a. om det militära övningsfältet i Linköping
Jan Paul Strid, 2009
Garnisonsmuseet, Linköping
Säljs av: SMB, pris 210 + porto (art. nr. 10091).

Blåhälls läger (A 7)
Yngve Rosén, 1985
A 7 kamratförening
Säljs av: 0498-27 43 57, pris 150 + porto.

Bohus fästning 700 år
Kenneth Gustafson (red), 2008
Kungälvs musei vänner
Säljs av: SMB, pris 239 + porto (art. nr. 10188.

Befästningspark Karlskrona
Olle Melin, Hans Pettersson, 2001
Marinmuseum
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Vaxholmslinjen
Lars A Hansson och Anders Lövegard, 2013
LAH Bunkertours
Säljs av: Ingen uppgift.

Holmögadd
60 år i marinens tjänst
K.A. Rasmusson, L.A. Hansson, S.O. Eriksson, 2010
LAH Bunkerfort
Säljs av: SMB, pris 248 + porto (art.nr. 10508).

Krutrök över Jämtland – Skansarnas intressanta historia
Erik J. Bergström, 2001
Säljs av: 063-15 03 03, pris 275 + porto.

Frihetstidens fästningskommissioner
Kenneth von Kartaschew, 1994
FortV
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Spår av ett försvar
Skånskt försvar under två världskrig och ett kallt krig
Leif Högberg, 2011
Säljs av: SMB, pris 295 + porto (art. nr. 7159).

Muskö, en örlogsbas i berget
Leif Högberg, 2007
Fort & Bunker
Säljs av: SMB, pris 365 + porto (art. nr. 7167).

Försvarsanläggningar i Stockholms skärgård. Furusund, Sandhamn, Dalarö, Älvsnabben och den optiska telegrafen
Urban Sobeus, 1998
Militärhistoriska förlaget AB
Säljs av: SMB, pris 210 + porto (art. nr. 6177).

Stockholms glömda bunkrar
Guiden till andra världskrigets fasta försvar

Karl-Gunnar Norén, 2007
Nielsen & Norén Förlag
Säljs av: Ingen uppgift.

Havsbandslinjen i Stockholms skärgård 1933-1945
Urban Sobeus, 2000
Militärhistoriska Förlaget
Säljs av: SMB, pris 285 + porto (art. nr. 5375).

Vaxholm och fästningen
Erik Jarneberg, 1991
Atlantis
Säljs av: SMB, pris 240 + porto (art. nr. 2423).

Kvibergs kasern, militär byggnation under ett sekel
Sven Platerud m.fl., 1994
Lv 6
Säljs av:  031-14 38 99, pris 130 + porto.

Enkelhet och nytta – arkitektur i svenskt försvar
Gunilla Lundahl, 2002
FortV
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Vyer från Kastaler, Kastell och Kaserner. Guide över Sveriges militära byggnader illustrerade med vykort
Ejnar Berg, 2004
Probus           
Säljs av: SMB, pris 295 + porto (art. nr. 5372).

Skånelinjen (Per Albin-linjen). Det skånska kustförsvaret under andra världskriget
Leif Högberg, 2000
Säljs av: SMB, pris 298 + porto (art. nr. 2410).

Kanonerna på Djuramåsa
Johan Andrée, 2007
SMB
Säljs av SMB, pris 395 + porto (art. nr. 7043).

Karlsborgs fästning och Vabergets
Kenneth von Kartaschew, 1999
Militärhistoriska förlaget
Säljs av: 0505-45 18 26, pris 395 + porto.

Karlsborgs fästning
En vandring i dåtid och nutid, i vintertid och sommartid
Anna-Lisa Sjöberg (red.), 2008
Rödesund-Wanäs hembygdsförening
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Carlsborgs fästning
Anders Åkerberg, 2014
Båtdokumentationsgruppen
Säljs av: SMB, pris 295 + porto (art.nr 11711).

Från Campementsplats till militärt samhälle. Backamo 1816-1913
Lennart Gabrielsson, 2000
Backamo Vänners Förlag
Säljs av: 0522-380 10.

Gumboda hed
Siv Rehn, 2007
Probus
Säljs av: SMB, pris 210 + porto (art. nr. 6085).

Märsgarn
Marinens och Sjövärnskårens övningsplats
Stefan Nilsson, 2007
Stefan Nilsson
Säljs av: SMB, pris 245 + porto (art. nr. 6851).

Blekinge
Det hemliga landskapet - första delen
Leif Högberg, Jörgen Sjöblom, 2009
Fort & Bunker§
Säljs av: SMB, pris 395 + porto (art. nr. 5212).

Trossboden i Staby – En symbol och fem uppsatser
Birger Jägtoft (red), 1999
Kalmar regementes kamratförening
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Minnen från Järvafältet under 1900-talet
Åke Larsson, 2011
Trafik-Nostalgiska förlaget
Säljs av: SMB, pris 269 + porto (art.nr. 10721).

Militär utflykt, del 1
Besöksmål i Sverige
Leif Högberg, Jan Erik Ohlsson, 2006
Fort & Bunker
Säljs av: SMB, pris 285 + porto (art. nr. 5738).

Militär utflykt, del 2
Besöksmål i Danmark, Norge och Finland
Leif Högberg, Jan Erik Ohlsson, 2008
Fort & Bunker
Säljs av: SMB, pris 310 + porto (art. nr. 6615).

Svenska flygbaser
Lennart Andersson (red.), 2008
Svensk flyghistorisk förening
Säljs av: uppgift saknas f.n.

Vingar över Ljungheden
Ett kapitel i svensk flyghistoria (flygfältet Skillingaryd)
Nils Bondesson, Inge Bergström m.fl., 2009
Flyghistoriska gruppen Skillingaryd,
Säljs av: SMB, pris 275 + porto (art. nr. 10379). 

« Tillbaka till början

 

Militärmusik

Förbimarsch i parad
Lars C Stolt, 2011
Books on Demand
Säljs av: 0498-213360, 671 kronor.

Hemvärnets musikkårer 1940-
Hv centrala musiknämnd, 1993
RiksHvC
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Militärmusik i Blekinge 1680-1999
Olle Melin, 1999
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Musiken vid Göteborgs garnison eller när Bach, Händel och Mozart spelade i Göteborg (inkl 2 CD-skivor)
Lennart Larsson, 2007
Centor
Säljs av: SMB, pris 395 + porto (art. nr. 6065).

Kungl. Dalregementets musikkår 1776-1971
Per-Ola Söderlund och Lennart Franzén, 2014
Kungl. Dalregementets kamratförening
Säljs av: 070-7429197, 240 + porto.

Försvarets marscher och signaler – förr och nu
Bo Sandberg, 2007
Militärmusiksamfundet
Säljs av: Militärmusiksamfundet, Abrahamsbergsvägen 89, 168 30 Bromma, pris 200 kr + porto.

I tonernas värld. Frans Sjöberg 1824–1885 (inkl 1 CD-skiva)
Bengt Sjöberg, 2006
Säljs av: SMB, pris 255 + porto (art. nr. 6702).

Sno värvning till musiken. Om regementsmusiken i Linköping
Harry Netzell, 2003
Stranda förlag
Säljs av: SMB, pris 190 + porto (art. nr. 6677).

Mitt liv som hornblåsare. "Ein Heldenleben"
Bengt Belfrage, 2003
SMI
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Från musikelev till hovtrumpetare. En militärmusikers minnen
Per-Anders Erixon, 2002
P-A Erixon
Säljs av: 08- 716 31 53.

« Tillbaka till början

 

Fartyg, flygplan, fordon och materiel

Svenska flaggans historia
Leif Törnquist, 2008
Medströms förlag
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Svenska arméns uniformer 1875-2000
Simon Olsson, 2011
Medströms Bokförlag
Säljs av: SMB, pris 275 + porto (art.nr. 10558).

Svenska arméns uniformer – Del 1 Kavalleriet
Christian Braunstein, 2013
FredsbaskerFörlaget
Säljs av: SMB 275 + porto (art.nr. 11189).

Svenska arméns uniformer –Del 2 Infanteriet
Christian Braunstein, 2013
FredsbaskerFörlaget
Säljs av: SMB 275 + porto (art.nr. 11182).

Svenska arméns uniformer  - Del 3 Artilleriet och övriga truppslag och 1900-talets enhetsuniformer
Christian Braunstein, 2013
FredsbaskerFörlaget
Säljs av: SMB 275 + porto (art.nr. 11183).

Knäpp knappen!
Om svenska arméns uniformsknappar
Adam Leismark, 2008
Krutrök Media
Säljs av: SMB, pris 290 + porto (art. nr. 6674).

Heraldiska vapen inom det svenska försvaret
Christian Braunstein, 2006
Säljs av: SMB, pris 230 + porto (art. nr. 5796).

Utmärkelsetecken på militära uniformer
Christian Braunstein, 2007
Statens försvarshistoriska museer
Säljs av: SMB, pris 250 + porto (art. nr. 6111).

Emporterade troféer
Karl XII:s ryska fälttåg i belysning av uppgifter om förlorade svenska fälttecken
Bertil Wennerholm, 2000
Militärhistoriska förlaget
Säljs av: SMB, pris 275 + porto (art. nr. 2620).

Svenska försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet
Christian Braunstein, 2004
Statens försvarshistoriska museer
Säljs av: SMB, pris 175 + porto (art. nr. 5397).

Svenskt pansar
90 år av svensk stridsfordonsutveckling
Rickard O. Lindström och Carl-Gustaf Svantesson, 2009
SMB
Säljs av: SMB, pris 510 + porto (art. nr. 7087).

Strv 103, Photo guide
Till stridsvagn 103 "S-tank"
Svensk Pansarhistorisk Förening
Säljs av: SMB, pris 165 + porto (art. nr. 6372).

Sablar också!
Blankvapen i krig, fred och fantasi
Jan Hendén, 2004
Streck & Punkt!
Säljs av: SMB, pris 295 + porto (art. nr. 5880).

Volvo i uniform
Terrängfordon & militär materiel genom tiderna
Jean Christer Olsson, 2010
Qvarnberget Förlag och SMB
Säljs av: SMB, pris 448 + porto (art. nr. 7136).

Utvecklingen av Automatkarbinen och dess tillbehör
Per Arvidsson, 2009
Mil Press HB
Säljs av: SMB, pris 250 + porto (art. nr. 10105).

Artilleri
Världens främsta artilleripjäser från 1914
Christpher Chant, 2007
SMB
Säljs av: SMB, pris 510 + porto (art. nr. 7003).

Artillerimuseet i Kristianstad
Katalog över samlingar
Leif Mårtensson (red.), 2009
Säljs av:044-12 19 03, pris 120 + porto.

Svenska försvarets grövsta kanoner
Jan von Konow, 2013
SMB
Säljs av: SMB, pris 265 + porto (art.nr. 7179).

Världens första kryptomaskin
Gripenstiernas Chiffer-Machine
Bengt Backman, 2011
Försvarets radioanstalt
Säljs av: Uppgift saknas f.n.

Örlogsfartyg – Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg
Gustaf von Hofsten, Jan Waernberg, 2003
SMB
Säljs av: SMB, pris 348 + porto (art. nr. 2892).

Svenska örlogsfartyg 1855-1905
Karl-Erik Westerlund, 1992
Marinlitteraturföreningen
Säljs av: Marinlitteraturföreningen, pris 165 + porto.

Pansarskepp – Från John Ericsson till Gustav V
Per Insulander, Curt S. Ohlsson, 2001
Marinlitteraturföreningen
Säljs av: SMB, pris 295 + porto (art. nr. 2647).

Flytande palats
Utsmyckning av äldre svenska örlogsfartyg
Hans Soop, 2007
Atlantis
Säljs av: SMB, pris 298 + porto (art.nr. 6491)

Svenska jagare
Fyrtio legendariska fartyg med detaljerade ritningar

Lars Carlbom, 2014
Fischer & Co
Säljs av: SMB, pris 198 + porto (art.nr. 11491).

Jagare
Curt Borgenstam m.fl., 1993
CB Marinlitteratur
Säljs av: SMB, pris 320 + porto (art. nr. 2711).

Från Hajen till Södermanland
Svenska ubåtar under 100 år
Fredrik Granholm, 2003
Marinlitteraturföreningen
Säljs av: SMB, pris 210 + porto (art. nr. 5154).

Patrullbåtsboken
Stefan Nilsson m.fl., 2013
Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB
Säljs av: Ingen uppgift.

Minsvepare
Hans Bergström, Paul Swan, 1996
CB Marinlitteratur
Säljs av: SMB, pris 295 + porto (art. nr. 1452).

Isbrytare – Med statens isbrytare under 80 år
Staffan Fischerström, 1997
CB Marinlitteratur
Säljs av: 0346-123 33, pris 272 + porto.

Vasaorden – En historik om den svenska kungliga slupen
Bror Hallang, Bo Nyman, 1996
CB Marinlitteratur
Säljs av: SMB, pris 149 + porto (art. nr. 1453).

HMS Carlskrona
20 år på världshaven under örlogsflagg
Carl Gustav Franzén, 2004
Medieblocket
Säljs av: SMB, pris 250 + porto (art. nr. 5193).

Vasa
Fred Hocker, Klas Helmerson (2011)
Medströms Bokförlag
Säljs av: SMB, pris 310 + porto (art. nr. 10602).

Marinhelikoptern
Ingemar Norberg, Peter Liander, 1998
Song Tech HB, Ösmo
Säljs av: SMB, pris 265 + porto (art. nr. 1995).

Historia kring flottans kanoner
Bertil Åhlund, 1998
Stockholms marinlitteraturförening
Säljs av: SMB, pris 195 + porto (art. nr. 2631).

Svenska marinens kustradiostationer
En historik 1900-2000
Arne Ahlström, 2006
Columna Förlags AB för Försvarets Historiska Telesamlingar
Säljs av: 031-779 21 01, pris 250 + porto.

Svenskt militärflyg
Bo Widfeldt, Åke Hall, (2006)
Trafik-Nostalgiska Förlaget
Säljs av: SMB, pris 228 + porto (art. nr. 5497).

Stril 60
Teknik, vetenskap och svensk säkerhetspolitik under kalla kriget
Johan Gribbe, 2011
Gidlunds förlag
Säljs av: SMB, pris 192 + porto (art. nr. 10824).

B 5 – Störtbombepoken
Bo Widfeldt, Åke Hall, 2000
Air Historic Research AB Nässjö
Säljs av: 0380-51 11 64, pris 297 + porto.

DC 3:an. På jakt efter sanningen
Björn Hagberg, 2004
Fischer & Co
Säljs av: Armémuseum, pris 280 + porto.

S 9 Hawker Osprey och flygplanskryssaren Gotland
Mikael Forslund, 2000
Mikael Forslund Production
Säljs av: 070-663 26 14, pris 285 + porto.

J 11 Fiat CR Falco
Mikael Forslund, 2001
Mikael Forslund Production
Säljs av: 070-663 26 14.

J 26 Mustang
Leif Hellström, 1989
Säljs av: 013-28 35 67, pris 215 + porto.

J 30 Mosquito
Mikael Forslund, 1997
Allt om hobby AB
Säljs av: 013-28 35 67, pris 215 + porto.

J 33 Venom
Mikael Forslund,1999
Allt om hobby AB
Säljs av: 013-28 35 67, pris 215 + porto.

System 37 Viggen
Ulf Edlund o Hans Kampf, 2009
Svensk Flyghistorisk förening
Säljs av: uppgift saknas f.n.

JAS 39 Gripen
Gunnar Lindqvist, Bo Widfeldt, 2003
Air Historic Research
Säljs av: SMB, pris 238 + porto (art. nr. 2932).

B 3 Junkers Ju 86 i Sverige
Lennart Andersson, 2002
Allt om hobby AB
Säljs av: 08-99 93 33, pris 260 + porto.

Tyngdlyftaren i Flygvapnet
Tp 84 Hercules 50 år i svensk tjänst
Thorbjörn Engback, 2015
Norlén & Slotter
Säljs av: Norlén & Slotter, 290 + porto.

Flygmotor
Volvo Aero 1930-2005
Bo Widfeldt, Fredrik Fryklund (red)
Säljs av: SMB, pris 235 + porto (art. nr. 5503).

SAAB 75 år
Om tillverkning av militära flygplan i Sverige under 75 år
Ulf Edlund m.fl., 2012
Svensk flyghistorisk förening
Säljs av: uppgift saknas f.n.

JAS 39 Gripen
Gunnar Lindqvist, Bo Widfeldt, 2003
Air Historic Reseaerch AB
Säljs av: SMB, pris 238 + porto (art. nr. 2932).

Målflyg
Åke Hall, 2004
Air Historic Research
Säljs av: SMB, pris 212 + porto (art. nr. 5798). 

Flyginstrument på Malmen 1919-1999
Lars-Erik Larsson, 2001
Säljs av: 013-28 35 67, pris 100 + porto.

« Tillbaka till början

Ej medlem ännu?

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!