Saab 32A Lansen

 

Motor: SFA RM 5A (3 600 kp)
Besättning: 2
Längd: 14,94 m
Spännvidd:

13,00 m
Höjd:
4,65 m
Max startvikt:
13 000 kg
Toppfart:
1 100 km/h
Beväpning: 4 x 20 mm akan, 1 050 kg raketer, 2 x RB 04C ( 1 420 kg)
Antal i tjänst: 287
Reg. nr: 32001-32287
Förband: F 6, F 7, F 14, F 15, F 17Saab 32A Lansen

Under hösten 1946 diskuterade Saab och flygförvaltningen ett nytt flygplan, som ersättning för T/B 18B. Under ledning av Artur Bråsjö genomfördes ett antal olika projektstudier, som även inkluderade dubbla jetmotorer. Saab beslutade i juli 1948 att ge det nya projektet en helt igenom konventionell utformning. Flygförvaltningens bemyndigande Saab att fortsätta med typ 1119, som projektet nu betecknades.

Efter hand som arbetet med typ 1119 (två Ghostmotorer, midvingat med pilfom) fortskred, stod det klart att flygplanet skulle bli både för stort, tungt och dyrt. Saab föreslog i stället att man skulle arbeta vidare med typ 1150, som var ett mindre och lättare flygplan med en motor. Den 20 december 1948 fick Saab beställning på detaljkonstruktion inklusive fullskalemodell av typ 1150, som senare skulle bli Saab 32 Lansen.

För att studera lågfartsegenskaperna hos den nya pilformade vingen tillverkades en nedskalad vinge som monterades på Saab 91A Safir. Detta försöksplan (tidigare Saab 201) fick nu beteckningen Saab 202 och flög första gången den 1 mars 1950 nu även modifierat med en Lycoming 0-435-A motor.

Parallellt pågick konstruktion och tillverkning av fyra provflygplan. Det första (32001) flög den 3 november 1952. Från början skulle Lansen förses med en svensktillverkad (STAL) Dovern II motor på 3 300 kp. Förseningar och andra problem gjorde emellertid att provflygplanen försågs med Rolls Royce Avon RA 7R (3 400 kp), som senare även licenstillverkades i stora serier vid SFA.

Den 25 oktober 1953 överskred en prototyp första gången M 1,0 under lätt dykning. Saab hade under hand fått en första beställning på serietillverkning av A 32A och i december 1955 skedde den första leveransen till F 17 där de nya planen ersatte T 18B. Totalt tillverkades och levererades 287 A 32A från december 1955 till juni 1957. Typen kom att tjänstgöra vid samtliga attackförband och ersattes från 1972 av AJ 37 Viggen.

Lansen var det första Saabkonstruerade flygplan, som fick en för sin tid avancerad elektronisk utrustning inklusive radar. Under årens lopp modifierades denna ytterligare så att Lansen fanns i aktiv tjänst under 30 år. I utrustningen ingick PS-43/A spaningsradar, PN-50/A och PN-51 navigeringsradar samt PH-11/A radarhöjdmätare. Med ebk utvecklad av flygförvaltningen fick motorn en maximal effekt på 4 700 kp. Den inbyggda beväpningen utgjordes av fyra 20 mm Hispanokanoner. Den yttre lasten bestod av upp till 1 500 kg (bomber, raketer eller RB 04C). Senare fick Lansen Saabkonstruerat sikte BT 9 vilket ytterligare förstärkte och ökade precisionen vid fällning av den yttre lasten. En A 32A finns bevarad vid Flygvapenmuseum i Linköping.


 

 

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!