B 1


 
Motor: Fiat A 14 (700 hk)
Besättning: 2
Längd: 10,16 m
Spännvidd: 15,50 m
Höjd: 3,92 m
Max startvikt: 3 430 kg
Toppfart: 225 km/h
Beväpning: 1 x 8 mm ksp 350 kg bomber
Antal i tjänst: 3 (B 1), 2 (B 2)
Reg. nr: 3400, 3402, 3404 4406, 4408 (B 2)
Förband: F 3


Fiat BR/BR 1

Bland de flygplan som överfördes från arméns flygväsende till det självständiga flygvapnet, från den 1 juli 1926, fanns bland annat fem av den italienska automobilfabriken Fiat tillverkade bombflygplan. Tre var av typen BR och två var av typen BR 1. Flygplanen fick typbeteckningen B 1 respektive B 2. Flygplanen var i stort sett identiska i strukturell mening, även om BR 1 hade något större spännvidd (17,20 m) p.g.a. ett annorlunda vingställ, och i övrigt något bättre prestanda. Båda typerna var utrustade med en tolvcylindrig vätskekyld radmotor av typ Fiat A 14 (700 hk). Beväpningen utgjordes av en i baksitsen rörlig 8 mm kulspruta. B 1 kunde ta en bomblast på 350 kg, vanligen dock i form av sex 50-kilos bomber vilka hängdes under inre delen av undervingarna, medan B 2 kunde bära 630 kg bomblast.

Fiat hade från 1914 licenstillverkat franska Farman-flygplan, men påbörjade 1916 en egen konstruktionsverksamhet. Under 1919 började Fiat tillverka bombflygplan, influerat av den italienske generalen Guilio Douhets teorier (doktrin) om herraväldet i luften där han förordade ett starkt offensivt bombflyg.

Den första typen gavs beteckningen BR (BR= "Bombardamento Rosatelli"), efter konstruktören Celestino Rosatelli, och kom att följas av BR 1, 2, 3 och 4 vilka samtliga var enmotoriga tvåsitsiga biplan.

År 1923 inköptes tre Fiat BR till det svenska arméflyget vilka gavs arméflygnummer 3400, 3402 och 3404. Året därpå inköptes även två BR 1, vilka gavs nummer 4406 och 4408. Båda typerna baserades på Malmen, och överfördes 1926 till flygvapnet i vad som kallas "arvet efter arméns flygväsende".

Varken B 1 eller B 2, som uppbördstogs av F 3 (3.Flygkåren), flögs i någon större utsträckning i flygvapnet. I början av november 1932 avfördes de tre flygplanen B 1 p.g.a. av "förslitning". Det är då att märka att endast en B 1, i flygvapnets tjänst, varit i luften sammanlagt 8,1 timmar.

Under april 1934 överfördes de två kvarvarande B 2 till materielreserven för att slutligen kasseras i februari 1937. De båda flygplanen hade i flygvapnets tjänst endast uppnått en sammanlagd flygtid på 33,3 timmar.

 

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!