B 3C

 


Besättning: 4
Längd: 17,86 m
Spännvidd: 22,70 m
Höjd: 4,90 m
Max startvikt: 8 200 kg
Toppfart: 350 km/h
Beväpning: 3 x 7,9 mm ksp 1000 kg bomber
Antal i tjänst: 56
Reg. nr: se nedan
Förband: F 1, F 17, F 11

Motor: 2 st SFA My XXIV


Junkers Ju 86 K

År 1932, på grundval av den då antagna flygvapendoktrinen, började Flygstyrelsen att sondera möjligheten att anskaffa ett modernt medeltungt bombflygplan, vilket även skulle kunna användas som fjärrspaningsplan och även kunna bära torpeder. Den 30 juni 1936 beställdes ett flygplan av typen Junkers Ju 86 A-1 i Tyskland, följt av ytterligare två vilka hade exportbeteckningen K-1. Det första exemplaret leveransflögs från Dessau med den legendariske Nils Söderberg vid spakarna och landade på kvällen den 19 december 1936 på Bromma. Flygplanen var avsedda för den nyuppsatta medeltunga bombflottiljen F 1 i Västerås och fick i flygvapnet beteckningen B 3, vars olika versioner, utföranden samt slutliga modifieringar, redovisas sammanfattningsvis nedan:

B 3 - Junkers Ju 86 A-1/K-1 (FV-nr 131, 132, 133) var som ovan nämnts de tre första i Tyskland originaltillverkade flygplanen och var utrustade med två Pratt & Whitney Hornet S1-EG-motorer (2 x 760 hk).

B 3A - Junkers Ju 86 K-4 (FV-nr 144, 154, 166) utgjordes av en serie på trettiosju flygplan beställdes från Tyskland och levererades under åren 1937-1938. Arton av dessa var utrustade med Bristol Mercury III-motorer (2 x 745 hk) och fick beteckningen B 3A. Femton av dessa modifierades till B 3B (2 st) och B 3C-2 (13 st), varefter endast tre B 3A återstod i originalutförande. Det kan även noteras att flygplan 154 totalhavererade i Östersjön under leveransflygningen den 18 maj 1938.

B 3B - Junkers Ju 86 K-5 (FV-nr 135, 137, 138, 139, 141, 142, 145, 147, 148, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 165 och 170). Nitton av den andra seriens flygplan (se B 3A) utrustades med Bristol Mercury XII-motorer (2 x 880 hk). Några B 3B kom senare att även modifieras till B 3C-2.

B 3C-2 - Junkers Ju 86 K-4/K-5 (FV-nr 134, 136, 140, 143, 146, 149, 150, 153, 155, 160, 161, 164, 167, 168 och 169). Huvuddelen av flygplan B 3C-2 utgjordes av tidigare B 3A, sånär som på två tidigare B 3B, vilka modifierats genom att förses med av SFA i Trollhättan licenstillverkade Bristol Mercury XXIV-motorer (2 x 980 hk). Totalt modifierades femton flygplan till B 3C-2.

B 3C, D B 3C - Junkers Ju 86 K-13 (FV-nr 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 174 och 175). I ambitionen att sätta upp ytterligare en medeltung bombflottilj (F 7 i Såtenäs), utrustad med B 3, förvärvades rätten till licenstillverkning av Ju 86 K-13. Det blev det nybildade Saab i Trollhättan, som fick beställningen på fyrtio flygplan.

Licenstillverkningen blev komplicerad och dyrbar där en stor del av tillverkningen bestod i montering av från Junkers levererade komponenter. Nya materielplaner ledde till att tillverkningen avbröts i mars 1940 efter sextonde flygplanet. Nio av de Saab-tillverkade exemplaren gavs typbeteckningen B 3C och var likt B 3C-2 utrustade med två SFA Mercury XXIV-motorer fast med andra propellrar.

B 3D - Junkers Ju 86 K-13 (FV-nr 118, 119, 127, 129, 171, 172 och 173). Resterande sju av de Saab-tillverkade flygplanen försågs med polsktillverkade Mercury XIX-motorer (2 x 905 hk) och fick beteckningen B 3D. Sammanlagt tillfördes flygvapnet femtiosex flygplan av typen B 3 i olika versioner. Modifieringar med motorbyten gör att sammanställningen ovan måste betraktas som summarisk.

B 3 var flygvapnets första helmetallflygplan, byggt som ett tvåmotorigt lågvingat monoplan med fribärande vingar i skalkonstruktion. Flygplanet hade omställbara propellrar och mekaniskt infällbart landningställ. Besättningen utgjordes av fyra man; flygförare, spanare och bombfällare tillika ksp-skytt, signalist tillika ksp-skytt, samt flygskytt (vanligen värnpliktig) med uppgift att operera den övre bakre rörliga kulsprutan.

Beväpningen utgjordes av tre rörliga 7,9 mm kulsprutor av typ Browning. Fyra i flygkroppen vertikalt inbyggda bombställ kunde vardera bära en 250 kg bomb, alternativt fyra 50 kilos- eller sexton 12 kilos bomber. Bombluckorna manövrerades mekaniskt.

B 3 tillfördes som nämnts F 1 i Västerås där det gjorde tjänst som bombflygplan, även som strategiskt fjärrspaningsplan. Typen utgjorde därvid en viktig del av invasionsförsvaret under beredskapsåren 1939-1945. Som fjärrspaningsplan skulle ett antal B 3 senare även tillföras F 11 i Nyköping och var där i tjänst fram till 1947.

När F 1 våren 1944 ombeväpnade till Saab B 18A, kunde ett trettiotal B 3 överföras till den nyuppsatta flottiljen F 17 i Ronneby, och efter konvertering och installation av torpedställ där brukas som torpedflygplan, samt för minfällning, i samverkan med marinen. Fortfarande och som torpedflygplan officiellt betecknade B 3 även om beteckningen "T 3" inofficiellt kommit till uttryck i historien.

Efter det att B 3 tjänat ut som krigsflygplan i första linjen, skulle kvarvarande fyrtioen B 3 jämlikt flygvapenorder byggas om till transportflygplan med inofficiell beteckning "Tp 73". Härvid skulle i kroppen installeras längsgående träbänkar samt runda fönster som togs upp i kroppsidorna. Flygplanen fördelades som transportflygplan till (antal inom parentes) F 1 (10), F 7 (7), F 11 (6), F 14 (9), F 17 (8) och F 21 (1) och kom därvid också att brukas som "flygande lektionssalar" i utbildningen av främst flygnavigatörer.

Den sista B 3 avfördes ur flygvapnet den 21 november 1958 och ett flygplan (155) är bevarat vid FVM i Linköping. Dessutom kom fem flygplan att försäljas och civilregistreras, varav tre på Rikets Allmänna Kartverk, och ett på vardera Svensk Flygtjänst AB samt en privatperson. Efter lång och trogen tjänst skulle B 3:orna slutligen komma att användas i brand- och räddningstjänstövningar vid flera militära och civila flygplatser runt om i landet. Det var "segt virke" i den gamla hederliga B 3:an, även om den redan vid krigutbrottet 1939 prestandamässigt redan ansågs föråldrad.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!