B 4A

 

Längd: 8,56 m
Spännvidd:
11,35 m
Höjd:
3,15 m
Max startvikt:
2 070 kg
Toppfart:
260 km/h
Beväpning: 2 x 7,9 mm ksp 200 kg bomber
Antal i tjänst: 45
Reg. Nr: 701-745
Förband: F 1, F 4, F 6, F 7, F 8, F 9, F 10, F 11, F 12, F 17, F 21
Motor: 1 st Nohab My VIIA (580 hk)
Besättning: 2Hawker Hart

Hawker Hart var det flygplan som tillverkades i fler exemplar än någon annan typ under mellankrigstiden i Storbritannien. Under åren 192?1936 producerades omkring 1 000 plan.

Den 3 december 1932 beställde flygstyrelsen fyra Hawker Hart i Storbritannien. Eftersom planen främst var avsedda som spaningsplan fick de beteckningen S 7 (FV-nr: 301-303). Leveransen kom att omfatta tre plan och i samband med denna tecknades även ett licenskontrakt. Tillverkningen i Sverige var främst avsedd att ske vid ASJA i Linköping, men typen tillverkades även vid Götaverken i Göteborg och vid CVM på Malmen.

Efter utprovning av S 7 i störtbombfällning 1934 konstaterades att resultaten var så positiva att flygvapnet beslutade att använda typen som lätt bombplan med beteckningen B 4 och ändrade nummer (FV-nr 701-703).

I januari 1935 beställde flygstyrelsen tolv B 4A vid ASJA vilka levererades 1937 (FV-nr: 713-724). Ytterligare sex plan beställdes av flygstyrelsen den 27 november 1936 som levererades 1937-1938 (FV-nr: 740-745).

CVM tillverkade totalt tjugoen B 4A vilka levererades till F 1, F 4 och F 6 från juli 1936 fram till maj 1939 (FV-nr 704-712, 728-739). Två CVM-tillverkade B 4A försågs, på prov, med Bristol Perseus XI på 755 hk. Dessa två exemplar (705, 711) betecknades B 4B. I ett försök att skapa konkurrens mellan flera olika tillverkare erhöll Götaverken en order på tre B 4A (FV-nr 725-727) vilka levererades till F 4 under hösten 1937.

Samtliga B 4A baserades vid F l, F 4 och F 6, men ersattes redan från 1940 av den betydligt modernare B 5.

Resterande B 4A överfördes även till övriga flottiljer där de tjänstgjorde främst som ”övrigt flygplan” för målbogsering, väderspaning, samband, spaning etc. De sista exemplaren avskrevs 1947. Ett plan (714) finns bevarat vid Flygvapenmuseum i Linköping. Detta flygplan är för övrigt märkt med finska nationalitetsbeteckningar efter att ha deltagit i det svenska frivilligförbandet F 19 från december 1939 fram till vapenstilleståndet den 12 mars 1940.

 
 

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!