B 5B


Motor: 1 st Nohab My XXIV
Besättning: 2
Längd:
9,70 m
Spännvidd:
14,55 m
Höjd:
3,76 m
Max startvikt:
3 400 kg
Toppfart:
330 km/h
Beväpning: 5 x 8 mm ksp 800 kg bomber
Antal i tjänst: 103
Reg. Nr: 7001-7103
Förband: F 1, F 3, F 4, F 6, F 7, F 8, F 9, F 10, F 11, F 12, F 13, F 14, F 15, F 16, F 17, F 21


 

Northrop 8A-1

I samband med licenskontraktet för Sk 14 slöt även ASJA kontrakt gällande tillverkning av Northrop/Douglas 8A-l. I avtalet ingick även leverans av två originalflygplan. Det ena flygplanet fick beteckningen B 5 (senare B 5A och därefter B 5D) med nummer 751 (senare ändrat till 7001). Detta flygplan anlände med M/S Gripsholm till Göteborg i maj 1938 och användes vid CVM och Försökscentralen (Fc) för en första utprovning av bombställ, skidställ och övrig utrustning för serieversionen. Det andra originalflygplanet användes vid ASJA för uppläggning av serietillverkningen. Det blev efter hand stommen i det första serieexemplaret (7002). ASJA erhöll en första beställning från flygvapnet på 40 plan i september 1938. Såväl kropp som vingar var av skalkonstruktion helt i metall. Vingarna tillverkades vid Saabfabriken i Trollhättan medan den övriga tillverkningen och monteringen skedde i Linköping. Det nya flygplanet fick beteckningen B 5B och var försett med en Nohab My XXIV motor (980 hk). Leverans av de första serieplanen skedde från april 1940 till F 4 Östersund där de föråldrade B 4A ersattes av ett modernt lätt bombplan byggt helt i metall. Den 31 augusti 1939 tecknade flygvapnet ytterligare en order om 24 plan vilka levererades från våren 1941 huvudsakligen till F 6 Karlsborg. Den fortsatta tillverkningen övertogs efter hand helt av Saab och skedde parallellt med Saab 17-tillverkningen.

För att så snabbt som möjligt utrusta flygvapnet med det nya lätta bombplanet B 5 skapades en speciell forcerad krigsproduktion där tillverkningstakten vid Saab avsevärt höjdes. Ett problem var att flera av de delar och komponenter som tidigare levererades från olika underleverantörer i USA plötsligen, till följd av exportförbudet, fick konstrueras och tillverkas i Sverige. Det gällde bl.a. landställ och däck.

Den 11 maj 1940 beställdes en sista serie på 38 flygplan av typen B 5C med något annorlunda bombinstallation.

Några exemplar av de beställda flygplanen levererades med utrustning för målbogsering alternativt utrustade för dubbelkommando.

B 5 var huvudsakligen baserade vid F 4 och F 6 men senare ingick kvarvarande exemplar som övrigt flygplan vid nästan samtliga flottiljer för målbogsering, samband, väderflygning, övningsflygning m.m.
Efter hand ersattes B 5 av B 17 vid F 4 och F 6 och senare som övrigt flygplan vid övriga flottiljer.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!