B 17AMotor: 1 st STWC-3 (SFA) (1 065 hk)
Besättning: 2
Längd:

9,80 m
Spännvidd:
13,70 m
Höjd:
4,00 m
Max startvikt:
3 790 kg
Toppfart:
435 km/h
Beväpning: 3 st 8 mm ksp 500 kg bomber
Antal i tjänst: 132 (A), 54 (B), 77 (C)
Reg. Nr: 17001-17057, 17101-17368 (samtliga versioner)
Förband: F 1, F 4, F 6, F 7, F 8, F 9, F 10, F 11, F 12, F 13, F 14, F 15, F 16, F 17, F 18, F 21Saab 17A, B, C

Den första egentliga egna konstruktionen vid Saab påbörjades redan 1937. Projektet hade beteckningen L-10 och var ett midvingat enmotorigt spaningsplan. För att vinna erfarenhet av skalkonstruktion anställdes ett 50-tal amerikanska flygtekniker. De stannade vid Saab fram till krigsutbrottet hösten 1939 varefter konstruktionsarbetet på L-10 helt övertogs av svenska tekniker.

Den 29 november 1938 beställdes två provflygplan, vilka fick beteckningen P 7. Flygplanet uppvisade en mängd nya konstruktionsdetaljer varav det uppfällbara landstället med täckande kåpor var en. Grundkonstruktionen hade flera gemensamma drag med B 5. Första prototypen hade en svensktillverkad Bristol Mercury My XXIV-motor på 980 hk och flög första gången den 18 maj 1940 med Claes Smith vid spakarna. Det andra provflygplanet fick en originaltillverkad Pratt & Whitney TWC 3 motor på 1 065 hk. Utprovningen resulterade så småningom i flera modifieringar.

Saab 17 konstruerades först som taktiskt spaningsplan, men på förslag från Saab utvecklades även planet för lätta bombuppdrag (störtbombning). Ett avancerat dykbombsikte, Saab BT2 (m/42), utvecklades och infördes i senare versioner. Bombfällning kunde sedan ske med mindre dykvinkel utan att träffsäkerheten därför minskade.

Totalt beställde flygvapnet 322 Saab 17 i fyra olika serier. Leveranserna till olika flottiljer pågick fram till oktober 1944. När flygplanet senare gick ur krigsorganisationen kom det att under flera år tjänstgöra som ”övrigt flygplan” vid de flesta av flottiljerna.

B 17A var en lätt bombversion försedd med (SFA) STWC-3 motor (1 065 hk). Beväpningen utgjordes av två fast monterade 8 mm ksp m/22 i vingarna samt en rörlig 8 mm ksp i spanarsitsen bakom flygföraren. Normalt kunde upp till 500 kg bomber medföras.

B 17B blev den första serieversionen försedd med (SFA) My XXIV (980 hk). Leveranserna skedde till F 7 1941-1943. Ett exemplar finns utställt vid Flygvapenmuseet i Linköping. I väntan på de svensktillverkade STWC-3 motorerna lyckades flygvapnet att 1941 få köpa ett antal italienska Piaggio P XI bis motorer. Dessa kom till användning i B 17C, som levererades i 77 exemplar till F 7 och F 12 1943-1944.

Totalt fanns under olika perioder 18 Saab 17A civilregistrerade i Sverige och användes av Svensk Flygtjänst AB och Avia som målbogserare. Ett av dessa är renoverat till flygbart skick (SE-BYH) och har åter försett med militär märkning.


 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!