Bréguet C.U 1Motor:
Canton-Unné (85 hk)


Besättning: 2
Längd: 8,35 m
Spännvidd: 12,7 m
Höjd: 3,25 m
Max startvikt: 790 kg
Toppfart: 105 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 1
Reg. nr: -
Förband: Malmen, Axvall


Bréguet C.U 1 (B 1)

När den svenska staten beviljade medel för inköp av ytterligare ett militärt flygplan föll valet på en annan fransk konstruktion, Bréguet U 1. År 1911 hade kaptenen vid fortifikationen, greve Henrik Hamilton varit i Frankrike för att få sin flygutbildning. Han flög då ett flygplan av typen Bréguet som han fann mycket angenämt. När Hamilton sedan återkom i juni månad delgav han pressen sina erfarenheter. I september hade han skrivit en rapport över iakttagelser i Frankrike där han framhöll Bréguet-typen som den bästa och mest lämpade för inköp till arméns flygväsende. Flygplanet var lättfluget och vingarna kunde på ett par minuter fällas bakåt vilket underlättade landsvägstransporter och placering i hangar. Bréguet-flygplanet skulle senare delta i militärflygtävlingen där det emellertid var Nieuport IV som segrade med Bréguet-maskinen på andra plats. Tävlingsvillkoren omfattade följande moment: flygplan och motor skulle vara tillverkade i Frankrike, flygning 300 km i sluten bana utan mellanlandning, last under flygning minst 300 kg (exklusive bränsle), tre sittplatser, flyghastighet minst 60 km/h vid vindstilla, landning på gräs- eller åkerfält samt start från samma fält och möjlighet till transport på järnväg eller landsväg (lätt att demontera och montera). I tävlingarna deltog inte mindre än 42 olika tillverkare och konstruktörer. Något entydigt svar på frågan om bästa konstruktion skulle vara ett monoplan eller ett biplan gav inte tävlingsresultatet. Den svenska armén beställde dock ett monoplan (M 1) och ett biplan (B 1). Kontrakten undertecknades i Paris den 30 mars 1912. Priset för B 1 var 28 500 franc (ca 20 520 kronor). Till detta kom sedan diverse kostnader för reservdelar, flygmaskinstält, emballage och transporten till Sverige.

Efter leverans och uppmontering flögs B 1 huvudsakligen av kapten Hamilton, löjtnant Allan Jungner och löjtnant Gösta von Porat. Flygplanet användes för övningsändamål och liksom all flygverksamhet i begynnelsen drabbades även B 1 av flera svåra haverier och tillbud. Flygplanet kunde dock åter repareras och sättas i flygbart skick. Den 9 september 1915 havererade emellertid B 1 efter motorstopp vid Tolefors (Malmslätt) varefter det kasserades. Flygplanet ersattes av en i november 1915 levererad Albatros med en 100 hk Mercedes-motor.

Tack vare en omfattande insats från Rolf Westerberg i Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) och många frivilliga arbetstimmar från medlemmar har olika originaldelar från B 1 kunnat spåras och hela flygplanet har rekonstruerats och återuppbyggts i originalskick för att 1989 placeras vid Flygvapenmuseum i Linköping.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!