Phönix D.II (serie 122)

 

 

 

Motor: Hiero (200 hk)
Besättning: 1
Längd: 6,60 m
Spännvidd: 9,80 m
Höjd: 3,10 m
Max startvikt: 1 063 kg
Toppfart: 160 km/h
Beväpning: 2 st 8 mm ksp
Antal i tjänst: 31
Reg. nr: 935, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 5131, 5133, 5135, 5137, 5139, 5141, 5143, 5145, 5147, 5149
Förband: Malmen, StockholmPhönix D.II (serie 122)

Under våren 1919 inbjöds två österrikiska mästerpiloter, Edmund Sparmann och Max Perini, att komma till Sverige med var sitt flygplan för att visa upp dessa i avancerad flygning. Inbjudan kom från flygjournalisten (Dagens Nyheter) David Jonason samt Torsten Gullberg, som även var sekreterare i Svenska Aeronautiska Sällskapet (SAS).

Sparmann var förstepilot och konstruktör vid Phönix Flugzeugwerke AG i Wien medan Perini var frontflygare med stor krigserfarenhet. Som förste mekaniker medföljde även "Rudi" Walter. Vid den uppvisning som följde på Gärdet i Stockholm fanns flera högre militärer och andra dåtida dignitärer som imponerades av en enastående uppvisning av de två flygplanen. Det ena var en tvåsitsig Phönix C.I arméspaningsplan medan det andra var ett ensistsigt jaktplan av typen Phönix D.III, som tillhört den landbaserade flygstyrkan inom den österrikiska marinen.

Båda demonstrationsplanen inköptes till det svenska arméflyget och Phönix D.III fick nummer 935. Dåvarande chefen för arméflyget, kapten Ernst Fogman, kunde dessutom inköpa ytterligare tjugo Phönix D.II från Österrike vilka levererades till Malmen under augusti-september 1920. De var försedda med Hieromotorer på 200 hk.

För svenska förhållanden ansågs typen ha flera svagheter i konstruktionen, vilka efter hand delvis rättades till genom modifiering vid flygkompaniets verkstäder på Malmen (FVM). Den 27 januari 1925 beställdes dessutom en serie på tio Phönixjagare vid FVM, tillsammans med reservvingar avsedda för tidigare anskaffade originalexemplar. Flygplantypen mättes upp och kopierades. Det första exemplaret var klart för leverans i september 1925 och samtliga hade lämnat fabriken i mars 1926. De svensktillverkade flygplanen försågs även med två extra bränsletankar på övervingens ovansida. Med anledning av de extra bränsletankarna kallades flygplanet allmänt för "Vingtanksphönix". Till följd av ändringar i grundkonstruktionen (svagare motor, tyngre trämaterial, extra vingtankar) hade de svensktillverkade Phönixjagarna sämre flygegenskaper. Utmärkande var hög toppfart, instabilitet, dåliga stigprestanda och farliga spinnegenskaper. Flygplanen försågs med BMW IIIa-motorer på 185 hk, vilken var den enda som fanns tillgängliga.

Phönixjagaren tjänstgjorde som jakt- och övningsplan vid Malmen fram till bildandet av det självständiga flygvapnet den 1 juli 1926. Därefter överfördes kvarvarande tolv Phönix D.II/III till flygvapnet där tio under ett antal år användes med beteckningen J 1.

Det första originalflygplanet (935), som sålunda var av typen Phönix D.III, finns i dag bevarat vid Flygvapenmuseum i Linköping.

 

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!