FVM J 23


Motor: BMW IIIa (185 hk)
Besättning: 1
Längd:

6,90 m

Spännvidd: 11,24 m
Höjd: 2,55 m
Max startvikt: 985 kg
Toppfart: 197 km/h
Beväpning: 2 st ksp m/22
Antal i tjänst: 5 (J 23) 1 (J 24)
Reg. nr: 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 (J 23) 4121 (J 24B)
Förband: Malmen

 

 

FVM J 23/J 24

När SW 15 "Lotterijagaren" provades med fast monterade kulsprutor var de utrustad med en svensktillverkad synkroniseringsanordning konstruerad av Esse Nordquist. Skjutförsök, genomförda på marken, visade emellertid att synkroniseringen trots allt innebar att vapnen avfyrades så att skott ibland träffade propellerbladen.

Det första fungerande jaktplanet inom arméflyget var den österrikiska Phönix D.III, som inköptes från Österrike, och sedan även licenstillverkades vid FVM. År 1919 hade även arméflyget tagit över en Fokker D.VII, som flugits till Sverige av den inte helt okände tyske stridsflygaren Hermann Göring. Fokker D.VII var ett av världskrigets främsta jaktplan, som fluget av flera kända piloter stod för ett stort antal nedskjutna fientliga flygplan. Henry Kjellson och Ivar Malmer studerade Fokker-planet mycket ingående. År 1922 påbörjades arbetet med en helsvensk jaktplanskonstruktion vid FVM. I början av 1923 var det nya flygplanet färdigt för provflygning. Beteckningen blev J 23 där J står för jakt och 23 syftar på året 1923. Efter hand tillverkades totalt fem exemplar, som levererades till arméflyget.

J 23 var en för sin tid avancerad konstruktion. Flygkroppen var av skalbärande träkonstruktion uppbyggd av fyra stringers och helt fanérklädd. Den så kallade parasollvingen bestod av två huvudbalkar och en hjälpbalk i trä. Vingens ovansida hade ett antal utfyllnadsspryglar. Stommen var sedan klädd med duk. Stabilisatorn var uppbyggd av trä och plywood. Samtliga rörliga roderdelar var tygklädda.

Motorn på J 23 var en vattenkyld sexcylindrig radmotor av typen BMW IIIa på 185 hk. Denna motor betecknades ofta "höjdmotor" beroende på dess speciellt goda prestanda på högre flyghöjder. Normalt låg varvtalet på 1 400 v/min och propellern drevs direkt utan mellanliggande växel. Maximal bensinförbrukning låg på 35 liter/tim vilket kunde ge en flygsträcka på över 400 km. Motorn var försedd med tre förgasare monterade tillsammans i en enhet. Vid normal effekt utnyttjades endast en förgasare men vid pådrag kopplades även de två sidoförgasarna in.

J 23 blev troligen mest känd för det svenska och skandinaviska höjdrekord som sattes den 4 juli 1923. Rekordflygningen genomfördes av jaktflygchefen Georg Gärdin i samband med internationella flygtävlingar (och utställning ILUG 23) i Göteborg. Den uppnådda höjden noterades till 7 314 meter!

Under 1924 utvecklades en ny version (J 24) som fanns i två varianter beroende på vingkonstruktionen. J 24 tillverkades bara i ett exemplar och var försedd med en 315 hk Hispano-motor.

 


 

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!