Fiat BR 1

 


Motor:
Fiat A 14 (700 hk)
Besättning: 2
Längd: 10,19 m
Spännvidd: 17,20 m
Höjd: 3,92 m
Max startvikt: 3 660 kg
Toppfart: 242 km/h
Beväpning: 1 st 8 mm ksp 633 kg bomber
Antal i tjänst: 3 (BR) 2 (BR 1)
Reg. nr: 4400, 4402, 4404 (BR) 4406, 4408 (BR 1)
Förband: Malmen


 

Fiat BR/BR 1

Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT) hade från 1914 tillverkat franska Farman-flygplan på licens, men påbörjade 1916 en egen konstruktionsverksamhet. Under 1919 inledde Fiat tillverkning av bombflygplan, influerat av den italienske generalens Guilio Douhet teorier (doktrin) om herraväldet i luften där han förordade ett starkt offensivt bombflyg.

Den första typen gavs beteckningen BR (Bombardamento Rosatelli), efter konstruktören Celestino Rosatelli, och kom att följas av BR 1, 2, 3 och 4 vilka samtliga var enmotoriga tvåsitsiga biplan.

Åren 1923 och 1924 beställdes sammanlagt fem Fiat BR och BR till det svenska arméflyget. Tre var av typen BR och två var av typen BR 1. Flygplanen var i stort sett identiska i strukturell mening, även om BR 1 hade något större spännvidd ( 17,20 m) p.g.a. ett annorlunda vingställ, och i övrigt något bättre prestanda. Även landstället skilde något i utförande där BR hade genomgående hjulaxel medan BR 1 hade en fri öppning mellan hjulen för att medge upphängning av en centralt placerad bomb. Båda typerna var utrustade med en tolvcylindrig vätskekyld radmotor av typ Fiat A 14 (700 hk). Beväpningen utgjordes av en i baksitsen rörlig 8 mm kulspruta. BR kunde ta en bomblast på 350 kg, vanligen dock i form av sex 50-kilos bomber vilka hängdes under inre delen av undervingarna, medan BR 1 totalt kunde bära 630 kg bomblast.

FIAT-flygplanen flögs mycket sparsamt inom arméflyget och användes då som tvåsitsiga spanings- och övningsplan.

I samband med flygvapnets tillkomst den 1 juli 1926 överfördes alla fem FIAT-flygplanen med ny beteckning B 1 respektive B 2 till den nya självständiga vapengrenen.

 


Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!