HKP 2

 

Motor: 1 x Turboméca Artouste
Besättning: 2 + 3
Flygkroppens längd: 9,7 m
Rotordiameter:
10,2 m
Höjd:
2,8 m
Max startvikt:
1 650 kg
Toppfart: 190 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 11 (flygvapnet), 13 (marinen), 12 (armén)
Reg. Nr: 84001, 84002, 02403- 02409, 02412, 02036 (flygvapnet)
101, 02032-02034, 105, 02036-02040, 111, 02042, 02043 (marinen)
02201-02205, 206, 02207, 02208, 209, 02210-02212 (armén)
Förband: -

 

Sud Aviation SE 3130 Alouette II

Den första prototypen till Alouette II (= Lärkan) flög första gången den 12 mars 1955. Den franska helikoptern blev den hittills mest framgångsrika helikoptertypen tillverkad i Europa. Innan tillverkningen upphörde i början av 1970-talet hade närmare 1 600 exemplar lämnat fabriken i Marignane. Den 13 november 1958 beställde den svenska marinen åtta Alouette II helikoptrar. De första fyra tillverkades i Frankrike medan följande fyra monterades på licens av SAAB i Norrköping. Marinen anskaffade senare, fram till december 1962, ytterligare fem Alouette II och samtliga betecknades Hkp 2 med ursprunglig numrering 101-113. Inom marinen användes Hkp 2 för olika transportuppdrag, spaning och räddningsuppdrag fram till 1985 vid både 1:a och 2:a helikopterdivisionerna.

De två första Alouette II, som anskaffades till flygvapnet fick först beteckningen Tp 84 då de anlände till Sverige i januari 1959. Under hösten samma år levererades ytterligare två exemplar, men nu ändrades beteckningen till Hkp 2 för att få enhetlig beteckning på försvarets helikoptrar. Efter hand tillfördes flygvapnet fler Hkp 2, som ursprungligen levererats till armén och marinen. Därmed har det totalt funnits elva Hkp 2 inom flygvapnet. Inom flygvapnet användes denna helikopter främst för samband, transporter och räddningsuppdrag, baserade vid flottiljerna F 1, F 4, F 6, F 7, F 8, F 21 och FC (= Försökscentralen). Helikoptertypen fanns i tjänst fram till slutet av 1980-talet då de ersattes av Hkp 9B (BO 105). cFrån november 1959 till början av 1961 levererades sammanlagt tolv Hkp 2 till den svenska armén. De användes för persontransporter, transport av sårade, utläggning av minor etc. Hkp 2 hade en lastförmåga på 760 kg. Arméns helikopterverksamhet organiserades till helikopterskolan (HkpS) i Boden (startad 1 november 1959). Arméns Hkp 2 fick till en början nummer 201-212 och fanns i aktiv tjänst fram till våren 1969 då de ersatts av Hkp 3. Kvarvarande sju Hkp 2 inom armén överfördes till flygvapnet.

Fyra Hkp 2 finns bevarade på olika museer i Sverige.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!