HKP 6A


Motor: 1 x Allison 250-C20 (317 hk) TAM 4B
Besättning: 1 + 4
Flygkroppens längd: 8,74 m
Rotordiameter:
10,16 m
Höjd:
3,48 m
Max startvikt:
1 315 kg
Toppfart: 241 km/h
Beväpning: (Raketer, pv-robotar, minor)
Antal i tjänst: 22 (+ 1) (armén), 11 (marinen)
Reg. Nr: 06261-06282 (HKP 6A) (armén),  06044-06054 (HKP 6B) (marinen)
Förband: -

 

Agusta-Bell 206A

När den amerikanska armén behövde en ny lätt helikopter utvecklade Bell Helicopter Co i konkurrens med Hughes och Hiller en lätt helikopter, som betecknades OH-4. Konstruktionen ansågs så lyckad att den även utvecklades i en civil version, Bell 206A Jet Ranger. Denna senare version licenstillverkades även hos Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta i Italien.

En samordnad anskaffning inom försvaret för ersättning av Hkp 2 som lätt helikoptertyp genomfördes av flygförvaltningen (senare FMV) 1967-1969. Arméns och marinens behov och krav på en ny helikoptertyp resulterade i en taktisk-teknisk, ekonomisk målsättning och offertförfrågan i april 1967. Ett viktigt krav var möjlighet till transport av tre fullt utrustade soldater 300 km med bränslereserv. Motsvarande krav för marinen var en aktionstid på minst en och en halv timme, 300 kg last, två förare och bränslereserv. Efter utvärdering av inkomna offerter föll slutligen valet på Agusta Bell 206. Typen motsvarade bäst de uppställda kraven och styckpriset låg på 664 000 kronor, vilket ansågs relativt lågt. Den 29 december 1967 skrevs kontrakt med den italienske tillverkaren. För armén beställdes sammanlagt 21 exemplar betecknade Hkp 6A, samt en helikopter avsedd för FN-tjänst. En option på ytterligare två avsedda för FN utnyttjades aldrig. För marinen beställdes tio Hkp 6B. Totalpriset för arméns 22 Hkp 6A var drygt 17 miljoner kronor.

Arméhelikoptrarna levererades 1968-1969 och placerades vid helikopterskolan (HkpS) i Boden. Hkp 6A användes främst för taktisk grundutbildning av yrkesofficerare efter grundläggande helikopterutbildning på Hkp 5B. Fyra Hkp 6A byggdes 1977-1978 om till pansarvärnshelikoptrar och försågs med sikten och hållare för robotar. I arméns krigsorganisation tjänstgjorde Hkp 6A parallellt med Hkp 3 inom transportkompaniet.

Marinens helikoptrar Hkp 6B levererades 1970-1971. De utrustades för ubåtsjakt och spaning med radar och kunde medföra sjunkbomber i ett speciellt ställ monterat under kroppen. Helikoptern är dessutom försedd med uppblåsbara nödflottörer, som endast används då helikoptern tvingas landa på vatten i ett direkt nödläge (t.ex. motorbortfall).

Hkp 6C är en Bell 206B som användes vid FMV/Prov (tidigare Försökscentralen). Denna har ett annat system för motorreglering än övriga versioner.

 

Uppdatering hösten 2008:
Huvuddelen av arméns och marinens HKP 6 togs ur tjänst åren 2003-2004.

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!