HKP 11


Motor: 2 x Pratt & Whitney PT6T- 3BE (2 x 900 hk) TAM
Besättning:
2 (+ 13)
Flygkroppens längd:
15,0 m
Rotordiameter:
14,0 m
Höjd:
4,6 m
Max startvikt:
5 398 kg
Toppfart:
260 km/h
Beväpning:
-
Antal i tjänst:
5 (armén)
Reg. Nr:
11331-11335
Förband:
AF 1, Lycksele

 

Agusta Bell 412HP

På 1970-talet började man inse behovet av flygtransporter i räddningstjänsten inom landsting, stat och kommun. Frågans slutliga avgörande dröjde emellertid, eftersom frågan om hur initialkostnaden för anskaffning skulle fördelas inte kunde lösas. Socialdepartementet kunde endast kunde skjuta till medel för en helikopter, varvid frågan uppstod vilket landsting som skulle få tillgång till denna enda helikopter. Flera privata helikopterföretag har även erbjudit sina tjänster och därmed uppstod en kontrovers mellan olika privatföretag. Försvaret hade dessutom stort behov av att förbättra krigsorganisationens räddningstjänst. I försvarsbeslutet från juni 1992 fastställdes att social- och försvarsdepartementen skulle dela kostnaden lika, 78 miljoner på vardera departement.

Avsikten var att först anskaffa sex nya helikoptrar, som under en tioårsperiod skulle utnyttjas av armén och olika landsting. I samband med offerförfrågningar framkom att priset nu ändrats till följd av fallande kronkurs så att anslagna medel inte täckte mer än kostnaden för anskaffning av fem helikoptrar. Val av typ föll på Agusta Bell 412HP där Italien lovade att placera order hos Saab Combitech, Nobel Tech och FFV Aerotech till en summa som motsvarade upp till 60 procent av inköpskostnaden. Inköpskostnaden inklusive utrustning, utbildning och underhåll blev totalt 200 miljoner kronor varav regeringen sköt till 87 miljoner.

Den nya helikoptern fick beteckningen Hkp 11 och den 1 juli 1993 upprättade AF 1 ett speciellt ambulanshelikopterkompani. Den första utbildningen av förare skedde i Italien. De flög sedan hem tre begagnade AB 412 (interimshelikoptrar), som kunde utnyttjas för fortsatt inskolning fram till ordinarie leverans av de fem Hkp 11, som ägde rum mellan mars och december 1994. Hkp 11 har en omfattande medicinsk utrustning (respirator, ventilator, utrustning för patientövervakning med EKG, blodtryck och syrsättning, sugpumpar, syrgas, defibrillator samt akutväskor, bårar och akutmadrasser).

Avsikten med den gemensamma anskaffningen var att underhålls- och driftskostnader skulle kunna fördelas mellan försvaret och landstingen. Verksamheten visar dock att landstingen endast i undantagsfall utnyttjar de nya möjligheterna. Flera landsting har dessutom valt att utnyttja privata helikopterföretag. I skrivande stund är framtiden oviss för Hkp 11.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!