J 5


Motor: AS Jaguar (500 hk)
Besättning:
1
Längd:
7,10 m
Spännvidd:
9,00 m
Höjd:
3,46 m
Max startvikt:
1 475 kg
Toppfart:
300 km/h
Beväpning:
2 x 8 mm ksp
Antal i tjänst:
1
Reg. nr:
200
Förband:
F 5, F 3, F 1Svenska Aero - Jaktfalken

Svenska Aero AB, med verkstad på Lidingö, grundades 1923 och var ett dotterföretag till den tyska Heinkel-fabriken i Warnemünde. Företaget ägnade sig huvudsakligen åt licenstillverkning av Heinkel-flygplan för den svenska krigsmaktens räkning.

I mars 1929 förelades dåvarande Flygstyrelsen ett eget utvecklat projekt från Svenska Aero som avsåg ett nytt jaktflygplan. Den första prototypen blev färdig i oktober samma år och fick flygvapenbeteckning J 5 med tillnamnet Jaktfalken. Flygplanet var försett med en Armstrong Siddeley Jaguar, niocylindrig luftkyld stjärnmotor (500 hk), vilket gav flygplanet en toppfart på drygt 300 km/tim och en stighastighet på 7 meter per sekund. Flygplanet var ett enkelstöttat, något stafflat, biplan försett med hjulställ och sporre.

I argumenteringen för och kring det nya jaktplanet anförde man att det konstruerats utifrån helt militära krav, influerat av erfarenheterna från omvärlden i fråga om ensitsiga jaktplan. J 5 var ett ur service- och underhållssynpunkt bra flygplan. Konstruktionen medgav att flygplanet snabbt kunde demonteras. Flygkroppen utgjordes av en svetsad stålrörskonstruktion vilken kläddes med duk. Den främre och bakre delen av kroppen täcktes med lätt avtagbara aluminiumplåtar. Övervingen var delad med baldakin i mitten och undervingarna var fästa direkt på kroppens sidor. En väl tilltagen bränsletank mellan motorns brandskott och förarrummet medgav en flygtid på 2,5 timmar.

Den 11 november 1929 demonstrerades J 5 Jaktfalken inför representanter för regeringen och flygvapnet, och i januari 1930 inköptes flygplanet av Flygstyrelsen till ett pris av 81 654 kronor. Det godkändes den 14 januari 1930 och gavs registreringsnummer 200. Flygplan J 5 kom härefter att genomgå en rad intensiva flygprov och ingående utvärdering i flygvapnets regi och var därvid i omgångar baserat vid F5, F3 och F1.

J 5 fanns endast i ett exemplar och skall ses som prototyp till den efterföljande och utvecklade J 6. Flygvapnets ingående utprovning av J 5 slet hårt på flygplanet och det avfördes därför den 24 november 1933 p.g.a. förslitning med en total gångtid om blott drygt 89 timmar.

Se vidare under J 6 - Svenska Aero Jaktfalken.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!