J 7Motor: Bristol Jupiter VII F (500 hk)
Besättning:
1
Längd:
7,54 m
Spännvidd:

10,36 m
Höjd:
3,00 m
Max startvikt:
1 475 kg
Toppfart:
300 km/h
Beväpning:
2 x 7,7 mm ksp 4 x 10 kg bomber
Antal i tjänst:
11
Reg. nr:
201-203, 211-218
Förband:
F1, F5, F 8Bristol Bulldog Mk IIA

Bristol Bulldog är historiskt en legendarisk flygplantyp, vars egentliga tillkomst var bestämd av Bristols flygmotortillverkning i mitten av 1920-talet. För sin nya motor Mercury konstruerades ett flygplan benämnt typ 107, och parallellt konstruerades även typ 105 för den tidigare beprövade motorn Jupiter. Utvecklingen av Mercurymotorn försenades varför det var typ 105, senare benämnd Bulldog, som antogs (enligt Air Ministrys specifikation F. 9/26) som jaktflygplan för Royal Air Force, som ersättning för Siskin och Gamecock. Problem med girstabilitet resulterade i en förlängning av flygkroppen varefter flygplanet fick benämningen Bulldog Mk IIA, som i maj 1929 började tillföras RAF (3. Squadron). Därefter följde order från bl.a. Australien, Lettland och Siam (Thailand).

Flygstyrelsen beställde den 22 juli 1930 för flygvapnets räkning tre flygplan av typen Bulldog Mk IIA i avsikt att utvärdera typen i jämförande prov med den svenska J 6 Jaktfalken för att skaffa beslutsunderlag för fortsatt anskaffning av jaktflygplan. Bulldog gavs därvid flygvapenbeteckningen J 7, och det första flygplanet (201) flögs till Sverige av löjtnanten Erik Ekman den 28 juli 1930. Under de ovan nämnda proven totalhavererade en J 7 (202) den 20 januari 1930. Då inget beslut kunde fattas om vilket flygplan som fortsatt skulle väljas och anskaffas, beställdes ytterligare åtta Bristol Bulldog vilka samtliga levererades och godkändes i maj 1931. Dessa flygplan överfördes så gott som omgående till F 5 Ljungbyhed för att användas vid den förestående jaktflygkursen. Den 1 november samma år överfördes samtliga J 7 till F 1 (1. flygkåren) i Västerås, där de jämsides med J 6 fortsatt brukades för jaktflygutbildningen.

I samband med 1936 års försvarsbeslut skulle bl.a. en särskild jaktflottilj, F 8 i Barkarby, uppsättas. Detta innebar ett ökat behov av jaktflygare vilket 1937, och framför allt 1938, medförde en väsentligt utökad jaktflygutbildning. Vid F 1 uppsattes därtill F 8 detachement vilket utgjordes av två jaktdivisioner. Den första divisionen utgjordes av arton nylevererade J 8 Gladiator, och den andra divisionen bestod av kvarvarande J 6 och J 7. Den 1 oktober 1938 lämnade detachementet F 1 för att införlivas med den nya jaktflottiljen baserad på Barkarby. Kvarvarande J 7 (och J 6) registrerades dessutom på F 8. De två sista flygplanen av typ J 7 (214 och 216), tillhörande F 8, avfördes den 16 september 1940 och överläts till Finland.

Då J 7 som jaktflygplan också kunde bära bomber under vingarna för anfall mot markmål, kan noteras att J 7 tidigt användes för inledande försök med störtbombfällning, vilka dock ej slog särskilt väl ut. Notabelt är också att av flygvapnets elva J 7 Bulldog gick nio flygplan förlorade genom totalhaverier.


 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!