J 8A


Motor: Mercury S 3 (740 hk)
Besättning:
1
Längd:
8,36 m
Spännvidd:
9,83 m
Höjd:
3,15 m
Max startvikt:
2 160 kg
Toppfart:
410 km/h
Beväpning:
4 x 8 mm ksp m/22
Antal i tjänst:
55
Reg. nr:
231-285
Förband:
F 8, F 9, F 10, F 13, F 16, F 19


Gloster Gladiator

Enligt 1936 års försvarsordning beslutades om uppsättandet av flygvapnets första renodlade jaktflottilj, F 8 Barkarby, vilken officiellt kom till förverkligande först 1938. För att utrusta den nya jaktflottiljen med en enhetlig flygplantyp i normerat antal, beställde Flygstyrelsen redan i april två flygplan av typen Gloster Gladiator vilka levererades våren 1937, med beteckningen J 8. Flygplanen var utrustade med en niocylindrig luftkyld stjärnmotor av typen Bristol Mercury VI S 2 (680 hk), med trebladig metallpropeller. Den första ordern följdes av en på ytterligare 35 flygplan, även de med S 2-motorer men med tvåbladig träpropeller, samt 18 flygplan utrustade med den starkare VIII S 3-motorn (740 hk). De senare flygplanen fick beteckningen J 8A, och samtliga flygplan levererades och godkändes mellan april 1937 och juni 1939. Flygplanen levererades först till F 8 detachement, baserat på F 1, för utvärdering och jaktflygutbildning men överfördes slutligen till Barkarby hösten 1938. När det andra världskriget bröt ut var J 8 Gladiator vårt modernaste jaktflygplan (bl.a. det första med täckt förarkabin), om än i internationell jämförelse redan föråldrad. Beväpningen utgjordes av fyra 8 mm ksp m/22F, varav två var monterade i framkroppens sidopartier, synkroniserade med propellern, samt en ksp monterad under vardera undervingen. Dessutom kunde J 8 och J 8A medföra fyra 12-kilos sprängbomber för lätta attackuppdrag. Krigsutbrottet innebar att F 8 med sina tre divisioner J 8 var flitigt i elden i den krävande beredskapstjänsten.

Den 30 november 1939 gick Sovjetunionen till angrepp mot Finland, i historien benämnt finska vinterkriget, och redan den 19 december påbörjades, under majoren Hugo Beckhammars ledning, uppsättandet av frivilligflottiljen F 19 till hjälp för Finlands sak. F 19 organiserades med en bombgrupp (B 4) och en jaktdivision om tolv J 8, försedda med skidor, vilka överfördes från F 8. Det svenska flygvapnets J 8 Gloster Gladiator blev därmed bland de första i världen som användes i aktiv krigstjänt. Ett av dessa flygplan (278) finns bevarat vid Flygvapenmuseum, Linköping.

I december 1939 började även leveranserna av den modernare J 9, avsedd att ersätta J 8 vid F 8, varefter J 8 från 1940 kunde börja överföras till de nyuppsatta jaktflottiljerna F 9 (1940) och F 10 (1941), senare även i mindre antal från 1943 till F 13 och F 16 då J 8 övergick till att bli ett flygplan i andra linjen. Tjugoåtta J 8, d.v.s. hälften av beståndet, kom under tjänsteperioden att avföras p.g.a. haverier. De tre sista flygplanen (231, 232 och 256) avfördes den 10 februari 1947 då flygplantypen utgick ur flygvapnets organisation.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!