J 11

 

Motor: Fiat A74R 1C 38 (840 hk)
Besättning:
1
Längd:
8,25 m
Spännvidd:
9,70 m
Höjd:
3,35 m
Max startvikt:
2 500 kg
Toppfart:
405 km/h
Beväpning:
2 x 12,7 mm akan
Antal i tjänst:
72
Reg. nr:
2501-2572
Förband:
F 3, F 9, F 13

 

Fiat C.R.42

Fiat C.R.42 var det sista biplan som tillverkades av FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino), och för övrigt ett av de sista jaktplan av biplanstyp som överhuvudtaget tillverkades i världen. Flygplantypen skulle, som ett av de tre nödköpen från Italien komma att som jaktflygplan inlemmas i det svenska flygvapnet med typbeteckningen J 11.

Ur svensk synvinkel ter sig köpet av flygplan J 11 och själva bakgrunden till anskaffningen något udda eftersom den tar sin början i predikstolen i Christine kyrka (Tyska kyrkan) i Göteborg. Efter Sovjetunionens angrepp på Finland i november 1939 engagerade sig den i Göteborg legendariske kyrkoherden Isaac Been för Finlands folk, och vid en högmässa lät han med sin tordönstämma förkunna: "Vad Finland egentligen behöver är jaktplan! Och djävulen skall fördrivas med jaktplan!" Denna predikan blev startskottet för en riksomfattande insamling som resulterade i att tolv flygplan av typen Fiat C.R.42 kunde inköpas från Italien, vilka skulle levereras via Sverige i april 1940. Emellertid slutade det Finska vinterkriget redan i mars varför man inte längre hade behov av flygplanen, utan snarare de pengar för vilka flygplanen inköpts. Efter snabba överläggningar i flygledningen och med dåvarande försvarsministern Sköld löstes problemet på så sätt att finländarna fick sina pengar och flygplanen behölls i Sverige. Efter slutmontering vid Götaverken på Torslanda godkändes de tolv flygplanen (2501-2512) den 26 juli 1940 och tillfördes F 3 för att där under några månader användas som spaningsflygplan.

Samtidigt hade möjligheten öppnats att från Italien inköpa ytterligare flygplan. Den 7 oktober 1940 tecknade flygförvaltningen en order om ytterligare 60 flygplan av typen Fiat C.R.42, till ett pris av 15,2 miljoner kronor. De första flygplanen levererades kring årskiftet och monteringen påbörjades i januari 1941 vid CVM. De sista flygplanen som levererades godkändes slutligt den 23 september 1941.

Samtliga J 11 - även de vid F 3 - kom att tillföras F 9 Säve som en nödtvungen ersättning för de J 9 som ej kom att levereras p g a USA:s exportembargo. J 11 var utrustad med en fjortoncylindrig (i två kransar) luftkyld stjärnmotor av typen Fiat A74R 1C 38 (840 hk). Beväpningen utgjordes av två 12,7 mm automatkanoner m/40. Flygplanet var omtyckt bland piloterna och var en utmärkt kurvstridsmaskin. Dålig materialstandard medförde att flygplanen snabbt kasserades. I oktober 1943 började F 9 ersätta sina J 11 med den helsvenska J 22. I samband härmed överfördes ett antal J 11 till det under uppsättning varande F 13, och formade där flottiljens första flygstyrka. Den 14 mars 1945 avfördes kvarvarande J 11 definitivt ur flygvapnets organisation. Tretton flygplan kom att försäljas till Svensk Flygtjänst AB, och civilregistreras för att brukas som målbogseringsflygplan.

Ett flygplan J 11 (2543) är bevarat vid Flygvapenmuseum i Linköping.


 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!