J 20


Motor: Piaggio P XI RC40D (1 020 hk)
Besättning:
1
Längd:
7,99 m
Spännvidd:
11,00 m
Höjd:
3,13 m
Max startvikt:
3 050 kg
Toppfart:
500 km/h
Beväpning:
2 x 12,7 mm akan
Antal i tjänst:
60
Reg. nr:
2301-2360
Förband:
F 10


Reggiane Re 2000 Falco 1

År 1937 projekterades i Italien jaktplanet Re 2000 av ingenjörerna Alessio och Longhi, och projektet uppvisade stora likheter med den amerikanska Seversky P-35 (se vidare J 9) vilket i sig var naturligt då Severskys konstruktion utgjorde en direkt förebild. Trots de uppenbara likheterna mellan Re 2000 och P-35 var den italienska konstruktionen rent aerodynamiskt betydligt överlägsen sin amerikanska motsvarighet. Flygplanet provflögs för första gång 1938 av Reggianes provflygare Mario Bernardi, och var närmast en inhemsk konkurrent till Macchi C 200. Även om Re 2000 var snabbare, valdes ändå C 200 som jaktflygplan för det italienska flygvapnet Regia Aeronautica. Re 2000 frisläpptes således för export. År 1940 beställde Ungern ett antal orginaltillverkade Re 2000, och fick därtill rätten till licenstillverkning. De i Ungern tillverkade flygplanen gavs namnet Hejja. Totalt tillverkade Reggiane endast 170 flygplan av typen Re 2000 och av dessa levererades endast 36 till det italienska försvaret (marinen). Förutom till Ungern skulle typen också komma att exporteras till Sverige! Till följd av det amerikanska exportembargot, varvid leveranser av beställda jakt- och bombflygplan till det svenska flygvapnet annulerades, sökte flygförvaltningen nödtvunget efter andra tänkbara leverantörer av flygplan och motorer. Tidpunkten för flygvapnets akuta materielproblem sammanföll i tiden med frisläppandet av Re 2000 för export. Därför kunde flygförvaltningen (förutom att man en månad tidigare beställt 60 Fiat C.R.42) den 28 november 1940 teckna en order på 60 flygplan av typen Reggiane Re 2000 Falco, vilka levererades från maj 1941 till februari 1943. De kom att tillföras den tredje jaktflottiljen F 10 förlagd till Bulltofta i Malmö. Flygplantypen fick i flygvapnet typbeteckningen J 20. Ursprungligen var det tänkt att flygplanet skulle få beteckningen J 12, men efter beslut om att ett och samma typnummer endast skulle ges en och samma flygplantyp valdes slutligen typnummer 20, då 12, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 redan var i bruk eller reserverade för andra typer.

J 20 är starkt förbundet med neutralitetsvakten runt landets sydligaste gränser under beredskapsåren. Det nyttjades optimalt trots många tekniska problem. Den 1 020 hk starka Piaggiomotorn gav flygplanet en toppfart på drygt 500 km/h, och var länge flygvapnets snabbaste flygplan. Det var omtyckt av förarna och hade goda flygegenskaper. Redan den 20 juli 1945, då kriget var slut, avfördes samtliga kvarvarande 37 flygplan av typen J 20 p.g.a. förslitning och reservdelsbrist.

Ett flygplan J 20 (2340), för övrigt ett av endast två i världen existerande Re 2000, finns bevarat vid Flygvapenmuseum i Linköping.


 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!