J 22A


Motor: SFA STW C-3 (1 065 hk)
Besättning:
1
Längd:
7,80 m
Spännvidd:
10,00 m
Höjd:
2,60 m
Max startvikt:
2 835 kg
Toppfart:
575 km/h
Beväpning:
2 x 7,9 mm ksp m/22 2 x 13,2 mm akan
Antal i tjänst:
141 (J 22A), 57 (J 22B)
Reg. nr:
22101-22298
Förband:
F9, F 16, F13, F10, F8, F18, F 3

 

FFVS J 22

J 22 var ett helsvenskt jaktflygplan, projekterat och framtaget i flygförvaltningens egen regi, och konstruerat av flygingenjören Bo Lundberg. I samband med utvärdering och beställningar av sammanlagt 264 jaktflygplan i USA, etablerades Swedish Air Commission i vilken Bo Lundberg ingick som kontrollchef. När det stod klart att exporttillståndet från USA var i fara, uppmanades Bo Lundberg av Nils Söderberg att börja fundera på ett svensktillverkat jaktflygplan. När Bo Lundberg återvände till Sverige i oktober 1940 hade han med sig sina första utkast till ett projekt som senare betecknades P 22. Förutsättningarna för P 22 var att det skulle byggas upp kring samma motortyp som J 9 (Pratt & Whitney TWC-3) vilken Svenska Flygmotor AB var i full färd med att kopiera, utan formell licensrätt, avsedd för Saab 17 och 18! Den viktigaste förutsättningen för projektet var att tillverkning av komponenter och delar kunde spridas på ett stort antal underleverantörer, vilket i sin förlängning blev en utmaning för svensk industri. Nils Söderberg blev utnämnd till chef för utvecklingsprogrammet, och en särskild och tillfällig organisation sattes upp för framtagningen av det nya jaktplanet under namnet Flygförvaltningens Verkstad i Stockholm (FFVS).

I väntan på det nya inhemska jaktflygplanet fylldes behoven av nödköpen i Italien i form av J 11 och J 20.

Bo Lundbergs konstruktionsidé, en skapelse i stål och trä, var genial, och utgjordes i korthet av att de båda materialen i konstruktionen (stål och trä) i samverkan förstärkte varandra. Kropp och vingar utgjordes i huvudsak av svetsade stålrör, med sammanfogade och bärande yttre träpaneler av plywood. Den första prototypen (22001) flög första gången den 20 september 1942. Den andra prototypen (22002) flög den 11 juni 1943. Redan den 21 mars 1942, innan något provflygplan ännu flugit, beställdes en första serie på 60 flygplan. Tillverkning och montering skedde huvudsakligen i av ABA förhyrda hangarer på Bromma, samt senare vid CVA.

Totalt tillverkades, förutom prototyperna, 141 flygplan J 22A och 57 flygplan J 22B. Skillnaden bestod i att J 22A hade två 7,9 mm ksp m/22F och två 13,2 mm akan m/39A, medan J 22B hade fyra 13,2 mm akan. Vid F 3 placerades även J 22A en kort period som spaningsflygplan med beteckningen S 22.

J 22 avfördes slutligen den 17 maj 1952 i och med att typen utgick ur flygvapnets organisation. Flygplanet fick även epitetet världens snabbaste flygplan i förhållande till motorstyrkan! Flygplan 22280 är bevarat vid Flygvapenmuseum i Linköping.


 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!