J 26


Motor: Packard Merlin (1 650 hk)
Besättning:
1
Längd:
10,45 m
Spännvidd:
11,29 m
Höjd:
4,16 m
Max startvikt:
5 262 kg
Toppfart:
700 km/h
Beväpning:
6 x 12,7 mm akan
Antal i tjänst:
161 (varav 2 st "B")
Reg. nr:
26001-26002 (P-51A) 26003-26161 (P 451D)
Förband:
F 16, F 4, F 21, F 8

 

North American P-51D Mustang

Ett av andra världskrigets mest legendariska jaktflygplan, North American P-51 Mustang, skulle även komma att göra tjänst i det svenska flygvapnet under efterkrigstiden med typbeteckningen J 26.

Under 1943 gjordes en ny framstöt på diplomatisk väg om möjligheterna att få köpa jaktflygplan i utlandet, företrädesvis från Storbritannien eller USA. I oktober 1944 reste flygvapenchefen Bengt Nordenskiöld och majoren Frank Cervell till Storbritannien för att där studera eventuellt lämpliga allierade flygplantyper. USA var, med hänsyn till krigsutvecklingen, inte helt avisande till tanken att låta Sverige få köpa jaktflygplan av endera typen P-51D Mustang eller P-47 Thunderbolt. Till yttermera visso var en stor del av det svenska jaktflyget vid denna tid indisponibelt, vilket säkert påskyndade processen. Bl.a. stod tre av fyra J 20 vid F 10 markbundna p.g.a. olika defekter och reservdelsbrist.

I februari 1945 kunde flygförvaltningen genom översten Bengt Jacobsson i Storbritannien teckna en order om femtio P-51D, inklusive reservdelar, till ett pris av 34,4 miljoner kronor. Flygplanen levererades redan i april genom att de flögs av amerikanska piloter från Liverpool till Bromma. Efter besiktning vid CVM godkändes de sista veckan i april, och baserades vid F 16 i Uppsala.

Efter beslut att utrusta ännu en flottilj, F 4 Östersund (ombildad till jaktflottilj) med J 26, inköptes i början av 1946 ytterligare nittio P-51D i varierande skick, till ett pris av blott 3 500 dollar per flygplan. En tredje och sista serie på tjugoen flygplan levererades i slutet av 1948. Flygvapnet hade tidigare förvärvat fyra i Sverige under kriget nödlandade P-51, varav två var av typen P-51B (26001 och 26002). Dessa ingick i den först inköpta serien. Sammantaget tillfördes således flygvapnet 165 flygplan av typen Mustang, varav 161 kom att registreras medan fyra P-51D användes som reservdelar.

J 26 fördelades jämt mellan F 16 och F 4 och var mycket omtyckt av piloterna. Motorn utgjordes av en av Packard licenstillverkad Rolls Royce Merlin V-1650-7 (1 650 hk). Beväpningen bestod av sex i vingarna placerade 12,7 mm akan (MG 53-2).

Tolv J 26 byggdes 1950 om till spaningsflygplan, varvid en lodbildskamera installerades i bakkroppen. Flygplanen gavs beteckningen S 26 och baserades vid F 21 i Luleå.

När J 26 började tas ur tjänst från 1953, skulle 93 flygplan via en civil agentur (Henry Wallenberg & Co) försäljas till Israel, Dominikanska republiken och Nicaragua.

Ett av de flygplan som tidigare sålts till Israel (26020) kunde i mitten av 1960-talet återbördas till Sverige, och finns nu bevarat vid Flygvapenmuseum i Linköping.


 

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!