J 28C

 

Motor: SFA RM 1A (1 500 kp)
Besättning:
2
Längd:
10,49 m
Spännvidd:
11,59 m
Höjd:
2,01 m
Max startvikt:
5 050 kg
Toppfart:
890 km/h
Beväpning:
4 x 20 mm akan (J 28C-1) 8 x 14,5 cm arak
Antal i tjänst:
57
Reg. nr:
28411-28467
Förband:
F 15, F 4, F 18 F 8, F 14, F 5, FS


De Havilland D.H. 115 Vampire Trainer Mk 55

Den 18 januari 1952 tecknade flygförvaltningen en beställning omfattande tjugo flygplan av typen D.H. 115 Vampire Trainer Mk.55. Flygplanen levererades från 17 februari 1953 fram till 9 juli samma år. Flygplanet, som fick beteckningen J 28C, var en tvåsitsig utveckling av Vampire FB.5 (se J 28B) vilken försetts med en förlängd och bredare framkropp för att kunna rymma besättningen placerad sida vid sida. Flygplanet hade ursprungligen tagits fram som ett nattjaktflygplan med fabriksbeteckningen D.H. 113. Eftersom avsättningen för en nattjaktversion visade sig vara begränsad utvecklades den tvåsitsiga versionen vidare till ett avancerat jetskolflygplan med beteckningen D.H. 115. Dock behölls vapeninstallationen bestående av fyra 20 mm automatkanoner, och även möjligheten att bära attackraketer.

Ett avgörande skäl till flygvapnets anskaffning av en tvåsitsig Vampire för inskolningen av reapiloter vid förband, var att flygvapnet sedan 1946 drabbats av flera allvarliga haverier, som till största delen direkt kunde skyllas på den mänskliga faktorn (brister i utbildningen). De första J 28C (28411-28430) tillfördes F 15, F 4 och F 18, som vid denna tid var de enda jaktflottiljer som opererade Vampire (J 28B) i första linjen. En andra serie om tio flygplan (28431-28440) beställdes den den 31 januari 1953 och levererades under tiden augusti till november samma år. Dessa tillfördes F 14 som ombeväpnat till A 28B, samt till F 4 och F 15.
Under våren 1954 inleddes i Krigsflygskolans regi försök med reaskolning i anslutning till den grundläggande flygutbildningen, vilken i två omgångar genomfördes vid F 10 och F 14. Försöken slog så väl ut att en ny utbildningsplan för grundläggande flygutbildning utarbetades att gälla fr.o.m. den 1 maj 1956. För ändamålet beställdes den 12 februari 1955 ytterligare 28C (28441-28455), vilka levererades direkt till F 5 under tiden november 1955 till mars 1956. Dessa flygplan hade en modifierad huv och saknade beväpning. De betecknades J 28C-2, samtidigt som de tidigare J 28C nu också överfördes till F 5 och gavs beteckningen J 28C-1. Behovet av ytterligare jetskolflygplan innebar slutligen att tolv före detta A 28B konverterades till motsvarande J 28C-2, och fick beteckningen J 28C-3 (28456-28467). J 28C skulle senare betecknas enbart Fpl 28C och kom, vid sidan av Fpl 28B (J 28B), att vara i tjänst vid F 5 fram till 1968 då de slutligen ersattes av SK 60 (Saab 105). Fpl 28C brukades också av Flygstabens flygavdelning på Barkarby. Ett av dessa flygplan (28451) flögs den 1 juli 1968 över till Malmen, och är nu bevarat vid Flygvapenmuseum. Samtliga kvarvarande Fpl 28C avfördes och kasserades den 26 juli 1968.


 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!