J 29F

 

Motor: SFA RM 2B (2 270 kp)
Besättning:
1
Längd:
10,227 m
Spännvidd:
11,000 m
Höjd:
3,750 m
Max startvikt:
8 375 kg
Toppfart:
1 060 km/h
Beväpning:
4 x 20 mm akan m/47 Rb 24, jakt- eller attackraketer
Antal i tjänst:
585 (A, B, E, F)
Reg. nr:
29101-29685
Förband:
F 3, F 4, F 6, F 7, F 8, F 9, F 10, F 12, F 13, F 15, F 16 och F 20.

 

Saab 29 Tunnan

Under Lars Brisings ledning bearbetades 1945 ett projekt med beteckningen R 1001. Genom de goda förbindelserna med De Havilland fick SAAB och flygförvaltningen redan i december möjlighet att planera för en motor (Ghost) med dragkraften 2 200 kp och diametern 1,35 m. Genom influens från tyska vindtunnelprov och beräkningar framstod i februari 1946 huvuddragen klara till ett pilvingat flygplan som skulle kunna flyga över 1 000 km/tim.

Den första prototypen (29001) kunde börja rullprov i augusti 1948. Med britten Squadron Leader Robert Moore vid spakarna gjordes sedan en första provflygning den 1 september detta år. J 29A tillverkades i 224 exemplar och levererades till flygvapnet från maj 1951 till juni 1954.

J 29B hade extra bränsletankar monterade i vingarna vilket ökade bränslemängden från 1 400 till 2 100 liter. För attackuppdrag kunde B-versionen medföra raketer och napalmbomber. Den första B-prototypen flög den 11 mars 1953. Totalt tillverkades och levererades 360 J 29B (A 29) från maj 1953 till december 1955.

SAAB 29D var resultatet av flygförvaltningens framgångsrika arbete med en svensk efterbrännkammare (ebk) för Ghost-motorn, som licenstillverkades vid SFA i Trollhättan. Motor och ebk testades i flygplan nr 29325 (SAAB 29D).

J 29E flög första gången den 3 december 1953 försedd med en omkonstruerad vinge med markerad inskärning i framkanten och en liten oval vertikalt monterad stallfena.

J 29F var den sista versionen som konstruerades av Tunnan. Den skilde sig i många avseenden från tidigare versioner. Utmärkande var att F var försedd med den svenskkonstruerade (flygförvaltningen) och SFA-tillverkade efterbrännkammaren. Dessutom infördes den nya E-vingen. Den första F-prototypen flögs den 20 mars 1954. Totalt levererades över 300 J 29F till flygvapnet från februari 1955 till december 1958. Dessa utgjordes av modifierade B- och E-plan. Modifieringen utfördes vid SAAB och CVV.

Att SAAB 29 hade en stor utvecklingspotential är helt klart. Typen tillverkades totalt i 661 exemplar (inklusive S 29C) och fanns i aktiv förbandstjänst fram till hösten 1967. Den sista flygningen ägde rum den 29 augusti 1976.

En J 29B (29398) med FN-märkning från insatserna i Kongo (F 22) finns bevarad vid Flygvapenmuseet i Linköping.

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!