J 30


Motor: 2 st RR Merlin 25 (2 x 1 655 hk)
Besättning:
2 (ff + fnav)
Längd:
12,68 m
Spännvidd:
16,52 m
Höjd:
4,65 m
Max startvikt:
9 550 kg
Toppfart:
600 km/h
Beväpning:
4 x 20 mm akan
Antal i tjänst:
60
Reg. nr:
30001-30060
Förband:
F 1

 

De Havilland D.H. 98 Mosquito NF. Mk XIX

De Havilland Mosquito är otvivelaktigt en av andra världskrigets legendariska flygplantyper och gavs epitetet "The Wooden Wonder" eftersom det i huvudsak var uppbyggt av trä. De Havillands unika skalkonstruktion hade ett yttre och ett inre skal av kryssfaner (plywood) med mellanliggande balsaträ och förstyvningar av spruce (gran).

När det 1948 beslutades att F 1 skulle ombildas från bomb- till nattjaktflottilj fanns tidigt planer att bygga om Saab 18B till nattjaktflygplan, vilken då måste förses med lämplig beväpning och med lämplig radar och siktesutrustning.

När flygförvaltningen förhörde sig om möjligheten att i England få inköpa främst lämplig och nödvändig radarutrustning, offererade britterna även kompletta flygplan av typen Mosquito NF Mk XIX (NF = Night Fighter) till en billig penning. Orsaken var att när kriget var slut stod britterna med stora lager av flygplan som man inte längre hade bruk för, däribland nattjaktversionen av Mosquito.

Våren 1948 tecknade Flygförvaltningen en beställning på sextio flygplan Mosquito NF Mk XIX, vilka före leverans gicks igenom och bl.a. försågs med fyrbladiga propellrar.

Redan i juni 1948 levererades de första flygplanen till Sverige. Flygplanet fick i flygvapnet beteckningen J 30 och tillfördes den nya nattjaktflottiljen F 1 i Västerås. Nu hade det svenska flygvapnet fått den eftertraktade flygburna radarmaterielen, och dessutom en helt ny flygplantyp.

J 30 var omtyckt av piloterna. Främst p.g.a. av flygegenskaper och fartprestanda. Flygplanet var utrustat med två Rolls Royce Merlin 25, tolvcylindriga vätskekylda V-motorer (2 x 1 655 hk), vilket gav J 30 en toppfart på drygt 600 km/h. Beväpningen utgjordes av fyra nosmonterade 20 mm automatkanoner m/46A.

Mosquito var, trots att det i historien blivit legendariskt, ett flygplan som var framtaget under och för kriget. Livslängden var därmed beräknad att bli relativt kort. Tjänsten i flygvapnet kom att uppenbara en rad brister i konstruktionen. Inte mindre än 23 flygplan J 30 avskrevs p.g.a. haverier. Kvarvarande J 30 kasserades den 23 mars 1954 med motiveringen flygplantypen utgår.

Ingen J 30 finns bevarad till eftervärlden i Sverige trots att flygplantypen gått till historien som det svenska flygvapnets första nattjaktflygplan.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!