J 32B

 

Motor: 1 st RR Avon Mk 47 SFA/RM 6A (4 790 kp)
Besättning:
2 (ff + fnav)
Längd:
14,938 m
Spännvidd:
13,000 m
Höjd:
4,650 m
Max startvikt:
13 500 kg
Toppfart:
1 200 km/h
Beväpning:
4 x 30 mm akan raketer, 4 st RB 24
Antal i tjänst:
120
Reg. nr:
32501-32620
Förband:
F 1, F 4, F 12, F 21

 

Saab 32B Lansen

1955 påbörjades utveckling och konstruktion av ett natt- och allväderjaktplan. Versionen fick beteckningen J 32B och prototypen flög första gången den 7 januari 1957. Flygplanet hade en SFA-tillverkad RM 6A-motor på 4 790 kp (Avon RB 90 Mk 47A) som med ebk typ 61 utvecklade 6 660 kp. Den nya motorn krävde en hel del ändringar i strukturen inklusive luftintag. J 32B fick fyra 30 mm M/55 (Aden) kanoner med 90 skott per vapen. Elektroniken kompletterades med PS-42 för avståndsmätning och SAAB S6A IR-sikte. SAAB konstruerade även en styrautomat (SA 04) och huvudbeväpningen i övrigt utgjordes av fyra Sidewinder RB 24 IR-sökande jaktrobotar. Totalt tillverkades två provflygplan och 118 serieplan av typen J 32B. Leveranser till flygvapnets förband F 12, F l och senare även F 4 och F 21 ägde rum från juli 1958 fram till maj 1960.

Under sju år tillverkade och levererade SAAB totalt 449 Lansar (A 32A, S 32C och J 32B). Till detta kommer sju provflygplan, som delvis även kom att delta i den fortsatta utvecklingen av olika system för flygplan 35 och 37.

I början av 1970-talet började J 32B att tillföras målflygdivisionen (MFD) vid F3 Malmen (senare F 13M, och F 16) som ersättning för J 29F och S 29C. MFD erhöll totalt tjugofyra J 32B av vilka sex konverterades till målbogserare med beteckningen J 32D (32545, 32548, 32603, 32606, 32610 och 32615). Tolv plan konverterades till J 32E och utrustades med elektronisk störutrustning (32507, 32510, 32512, 32515, 32529, 32541, 32543, 32569, 32571, 32592, 32607 och 32612).

Det kan slutligen nämnas att tre J 32B kom att civilregistreras i slutet av 1960-talet då planen användes av Svensk Flygtjänst AB. Registreringarna var SE-DCL (32567), SE-DCM (32611) och SE-DCN (32616).

Lansen flögs på Malmen ända fram till juni 1998 då typen officiellt togs ur aktiv tjänst. Några exemplar har därefter funnit vägen till ett antal flygmuseer i Sverige och övriga Europa.


Uppdatering hösten 2008:
När motmedelsflygplan J 32 B/D/E Lansen utgick ur försvaret 1997 modifierades 10 stycken SK 37 till motmedelsflygplan.  

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!