J 34


Motor: RM 5B (4 080 kp)
Besättning:
1
Längd:
13,99 m
Spännvidd:
10,26 m
Höjd:
4,00 m
Max startvikt:
8 320 kg
Toppfart:
1 150 km/h
Beväpning:
4 st 30 mm akan, 2 x RB24
Antal i tjänst:
120
Reg. nr:
34001-34120
Förband:
F 8, F 18, F 9, F 10

 

Hawker Hunter F.4 Mk 50

Utvecklingen av ett nytt jaktplan med pilformad vinge hade påbörjats hos Hawker Aircraft i England under slutet av 1940-talet. Den 20 juli 1951 flög en prototyp (P.1067 Hunter) första gången. Redan i september 1955 hade över 500 Hawker Hunter tillverkats och levererats till Royal Air Force (RAF). För att utrusta det svenska flygvapnet med moderna jaktplan, som skulle kunna bekämpa fientligt bombflyg på hög höjd, i väntan på leverans av J 35 Draken, beställde även Sverige Hawker Hunter. Kontraktet tecknades den 29 juni 1954 och i augusti 1955 anlände det första exemplaret till F 18 Tullinge. Det nya jaktplanet fick beteckningen J 34 i flygvapnet. Totalt levererades 120 flygplan fram till hösten 1957. De fördelades mellan F 18 Tullinge och F 8 Barkarby. Hawker Hunter var utrustad med en Rolls Royce Avon 23 (RM 5B), som hade en dragkraft på 3 630 kp. Beväpningen utgjordes av fyra 30 mm akan m/55 med vardera 135 skott. Efter hand fick Hawker Hunter även robotbalkar monterade under yttervingarna. Två målsökande RB 24 Sidewinder jaktrobotar kunde medföras. Roboten hade en IR-målsökare, som reagerade på värmestrålning från ett främmande flygplan. Efter avfyringen kunde roboten själv söka upp och oskadliggöra sitt mål. Vid F 18 Tullinge organiserades redan 1956 en uppvisningsgrupp som omfattade fem flygplan. Fyra flygplan genomförde ett avancerat flygprogram tillsammans medan det femte gjorde en separat uppvisning. Gruppen blev mycket omtalad och uppskattad för sitt mycket väl genomförda uppvisningsprogram. Den döptes snart till Acro Hunters och förekom runt om Sverige vid ett otal flygdagar. När omorganistation av flygvapnet medförde att F 8 Barkarby skulle avvecklas under åren 1961-1962 överfördes flottiljens J 34 till F 9 Säve (Göteborg). Vid Säve ersattes flottiljens J 29F Tunnan, som antingen flyttades till F 4 Frösön eller kasserades efter uppnådd full gångtid. F 18 Tullinge började få J 35B Draken från 1962 och även denna flottiljs kvarvarande Hawker Hunter fördelades mellan F 9 i Göteborg och F 10 i Ängelholm. F 10 hade sedan tidigare J 29F Tunnan och J 34 flögs nu under en period innan leverans av J 35D Draken var helt slutförd. Under en kort tid fanns således J 29F Tunnan, J 34 Hunter och J 35D Draken samtidigt i tjänst vid F 10 Ängelholm. För att höja stigprestandan hos J 34 Hunter gjordes försök att förse den befintliga motorn med en svenskkonstruerad efterbrännkammare (ebk). De praktiska flygproven tog sin början våren 1958 och visade att ett ombyggt provplan klarade att stiga till 12 000 m höjd på omkring fyra minuter. Att bygga om samtliga J 34 skulle dock bli för dyrt och därför lades projektet åt sidan.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!