alt


JAS 39D


Motor: VFA/GE F 404J RM 12 (5 400 kp)
Besättning:
1
Längd:
14,90 m
Spännvidd:
8,40 m
Höjd:
4,50 m
Max startvikt:
7 400 kg
Toppfart:
2 448 km/h
Beväpning:
1 st 27 mm akan, RB 71, RB 24/74, RB 99, BK 39
Antal i tjänst:
176 (A) 28 (B)
Reg. nr:
39101-39276 (A) 39801-39828 (B)
Förband:
F 7, (F 10, F 16, F 21)

 

JAS 39 Gripen

I juni 1980 anslog regeringen medel till projektering av ett nytt svenskt militärt flygplansystem. Förutsättningen var att industrin anslog motsvarande medel. Under åren 1980-1982 påbörjades projekteringen av det nya flygplanet, som skulle ersätta Viggen från omkring 1990. Planet fick efter hand beteckningen JAS 39 Gripen där JAS indikerar att planet skall kunna ersätta JA, AJ och SF/SH 37 Viggen och därmed bli en verklig enhetsplattform för en mängd olika yttre utrustning. JAS 39 utgör den hittills största ekonomiska och tekniska satsning som gjorts i Sverige på ett enskilt vapensystem.

År 1980 bildades Industri Gruppen JAS bestående av dåvarande SAAB-Scania, Volvo Flygmotor AB, Ericsson, SRA och FFV. I beslutet att utveckla ett nytt svenskt militärflygplan låg en mängd förutsättningar och fördelar gentemot ett köp utifrån. Det nya flygplanet är skräddarsytt för svenska behov och aktuella militärpolitiska förutsättningar. I juni 1995 tecknade SAAB även ett samarbetsavtal med British Aerospace för effektiv marknadsföring och satsning på exportmarknaden.

Den 30 juni 1982 tecknades det första kontraktet mellan FMV och IG JAS. Kontraktet täckte utveckling inklusive fem provflygplan samt 30 serieexemplar. Värdet av detta första kontrakt låg på omkring 10 miljarder kronor. Den 8 maj 1992 tecknades nästa kontrakt som innefattade en delserie 2 på 110 flygplan där även utveckling och leverans av 14 tvåsitsiga JAS 39B ingick. I december 1996 beslutade riksdagen att en delserie 3 om 64 (varav ytterligare 14 JAS 39B) skulle anskaffas. Beslutet bekräftades av regeringen den 19 juni 1997. Slutleverans av delserie tre är beräknad till år 2003.

JAS 39 finns således i två versioner, JAS 39A och en tvåsitsig JAS 39B avsedd för skolning. I den fasta beväpningen ingår en 27 mm Mauser BK27 automatkanon monterad i kroppens vänstra undersida. Beväpningen i övrigt utgörs av robotar (jakt- och attackrobotar, bombkapslar m m) beroende på vilken roll det aktuella flygplanet skall spela. För invasionsförsvar kan JAS 39 medföra sjömålsroboten RBS 15F. För direkta spaningsuppdrag kan kameror och annan utrustning medföras i kapslar upphängda i fästpunkter under vingarna. Motorn är en utveckling av den amerikanska General Electric F404-GE400 med beteckningen F 404J. Beteckningen är RM 12 med effekten omkring 8 000 kp med ebk. Motorn har en förstärkt fläkt för att motstå fågelkollisioner.

F 7 Såtenäs fick sina första JAS 39 i juni 1993. F 10 Ängelholm kommer att bli nästa flottilj som utrustas med JAS 39. I juni 1999 hade 71 av beställda 204 Gripen levererats och vid F 7 flögs två divisioner och utbildning av personal för en 3. division (F 10) hade påbörjats.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!