Bleriot XI


Motor: Gnôme (50 hk)
Besättning:
2
Längd:
7,00 m
Spännvidd:
8,60 m
Höjd:
2,90 m
Max startvikt:
310 kg
Toppfart:
80 km/h
Beväpning:
-
Antal i tjänst:
1
Reg. nr:
-
Förband:
MFV Stockholm, DjursholmNyrop N:o 3 (Bleriot XI)

Lördagen den 3 februari 1912 startade löjtnant Olle Dahlbeck från Stora Värtans is. Flygplanet som föraren flög var tillverkat av Hjalmar Nyrop i Landskrona. Genom en generös donation av bryggeridirektören Otto Emil Neumüller 1911 kunde den svenska flottan inköpa flygplanet. Villkoret för donationen var dock att flottan bekostade Dahlbecks flygutbildning vid en flygskola i Storbritannien. Där erövrade han den 29 augusti 1911 internationellt aviatördiplom nr 120 och fick sedan, efter hemkomsten till Sverige, svenskt aviatördiplom nr 3. Dahlbeck blev därmed den förste officeren i svenska flottan som flygutbildades. Officiellt överlämnades flygplanet därefter till flottan den 1 december 1911.

Meningen var att det första militära flygplanet skulle användas för spaning till sjöss. Flygplanet var emellertid svårfluget och Dahlbeck tyckte inte om dess egenskaper men den "var rolig att köra på isen"!

Nyrop N:o 3 flögs sålunda inte många gånger utan kasserades 1916, men redan 1913 hade den roterande stjärnmotorn flyttats till flygbåten L I. Det motorlösa flygplanet sparades dock till eftervärlden och skänktes till Sjöhistoriska museet. Flygplanet kan idag beskådas på Tekniska museet i Stockholm.

I flygets barndom var roterande stjärnmotorer vanliga. Motorns cylindrar var placerade i stjärnform runt vevhus och vevaxel. Axeln var fast monterad i flygplanet och propellern, som oftast var tillverkad i trä, var fast monterad vid den roterande motorn. Fördelen med detta arrangemang var att rotationen bidrog till god kylning. Roterande stjärnmotorer användes inom svenskt militärflyg ända in på 1930-talet.

Anskaffningen av Bryggarkärran kom att utgöra starten för en självständig flygorganisation inom den svenska marinen. Snart anskaffades fler flygplan och en organisation för tekniskt underhåll, utbildning och flygverksamhet kallad Marinens flygväsende skapades.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!