Hansa typ 42


Motor:
RR Eagle IX (360 hk)
Besättning: 2
Längd: 12,67 m
Spännvidd: 18,00 m
Höjd: 3,80 m
Max startvikt: 2 450 kg
Toppfart: 165 km/h
Beväpning: 1 st ksp m/22
Antal i tjänst: 6
Reg. nr: 42-47
Förband: MFV Kustflottan, Göteborg, Karlskrona, Hårsfjärden, Hägernäs (F 2)


 

Hansa typ 42 (Heinkel HE 2)

Den svenska marinen fick 1923 ett anbud från Svenska Aero AB att köpa tre HE 2 försedda med Rolls Royce Eagle IX motorer på 360 hk. Anbudet antogs i oktober 1923 och samtidigt beställdes även en Fairey III D med samma typ av motor i Storbritannien (se Fairey III D). De tre "Rolls-Hansorna" levererades från Svenska Aero i juli 1924 och fick nummer 42-44. Nu inleddes en intensiv jämförande utprovning mellan den något föråldrade dubbeldäckade brittiska maskinen och de modernare sjöflygplanen av monoplantyp. Hansorna bevisade sin sjöduglighet och när dessutom Faireyn slogs sönder i hög sjö efter en nödlandning i juni 1925 framstod Hansorna som klart bästa alternativ då det gällde anskaffning av spaningsflygplan till det svenska marinflyget. Ännu en Rolls-Hansa hade beställts den 13 maj 1925 och den levererades i juli samma år med nummer 45. Samtidigt med denna leverans beställdes ytterligare ett flygplan som fick nummer 46. Detta levererades av Centrala Flygverkstaden i Stockholm (CFS) tidigare Galärvarvet i maj 1926.

Rolls-Hansorna blev långlivade och de sista kasserades inte förrän 1935. Fyra hade då hunnit övergå som spaningsflygplan till det nybildade flygvapnet med beteckningen S 3 (nummer 443-446). Ännu en S 3 nytillverkades av CFS och levererades till flygvapnet i april 1927. Detta exemplar fick nummer 442 och kasserades 1934 till följd av förslitning.


Hansa typ 47 (Heinkel HE 4)

Efter framgångarna med Rolls-Hansorna fick Svenska Aero AB i uppdrag att fortsätta utvecklingen. Som ett direkt resultat av detta började Bücker konstruktionen av en tresitsig version med originalbeteckningen HE 4. Under våren 1926 beställde marinen ett exemplar av denna vidareutveckling. Flygplanet levererades i juni samma år och var helt tillverkat av Heinkel i Tyskland. Denna tresitsiga Hansa fick nummer 47 och övergick även till flygvapnet med beteckningen S 4 (nummer 247). Flygplanet tjänstgjorde inom kustflottan ända fram till 1931 då det kasserades till följd av förslitning med en total flygtid på över 910 timmar.

Samarbetet mellan Svenska Aero AB och Heinkel i Tyskland fortsatte och resulterade 1925 i prov med en Bristol Jupiter VI-motor på 400 hk. Heinkel hade för det tyska transportministeriet konstruerat HE 5, som var tänkt som marinspaningsplan där vingen var fäst vid kroppen med snabbkopplingar. Se vidare S 5.

 

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!