Ö 4


Motor: Benz, 220 hk
Besättning:
2
Längd:
7,51 m
Spännvidd:
11,00 m
Höjd:
2,98 m
Max startvikt:
1 340 kg
Toppfart:
160 km/h
Beväpning:
-
Antal i tjänst:
12
Reg. nr:
3126, 021-031
Förband:
F 3, F 5, FS


FVM Phönix C.1 (E 1) Dront

Vid den inventering som gjordes vid Flygkompaniet inför bildandet av det självständiga flygvapnet från den 1 juli 1926, kunde sexton flygplan av typen E 1 Dront, försedda med 220 hk Benz-motor, föreslås att tillföras flygvapnet. De aktuella flygplanen var: 4120, 0122, 4142, 4126, 0128, 2170, 2172, 4174, 2176, 4178, 3182, 3184, 3186, 4190, 4194 och 4196.

Ett flygplan (4192) skulle redan under hösten 1925 bli något av en prototyp för vad som kom att bli flygplan E 2, utrustad med en motor av typen Hispano Suiza på 300 hk. En serie på tio flygplan försedda med Hispano-motorer levererades till flygvapnet från juli 1926. Dessa fick beteckningen A 1.

Tre flygplan skulle redan efter flygvapnets tillblivelse 1926 överföras till Ljungbyhed och där brukas för varierande uppgifter i samband med att flygskolkåren organiserades och sattes upp. Ett femte flygplan tillfördes stabens flygavdelning (SFA) på Barkarby.

Flygplanen benämndes fortfarande enbart Dront och kvarvarande flygplan befann sig på Malmen. Först år 1928, efter det att skolflygverksamheten vid flygskolkåren på Ljungbyhed kommit igång under 1927, kunde kvarvarande flygplan av typen E 1 Dront slutligen överföras till Ljungbyhed (F 5). Dronten fick även flygvapenbeteckningen Ö 4 (Ö = övningsflygplan). Elva gavs 1928 flygvapennummer 021-031 (medan ett tolfte brukades vid Stabens flygavdelning på Barkarby). Emellertid skulle två av flygplanen (030 och 031) förses med motor av typen Isotta Fraschini, vilken utvecklade 260 hk. Dessa två flygplan fick typbeteckningen Ö 5 och kallades poulärt för Isotta-Dront.

Ö 4 Dront skulle vid F 5 komma att utnyttjas som något av ett övergångsflygplan och även för tillämpningsövningar och i utbildning av spanare. Dronten var dock knappast lämplig för grundläggande flygutbildning vaför flygskolkårens chef Arvid Flory ville ha bort den snarast möjligt.

Ö 4 var ett tungmanövrerat flygplan. Flygplanet saknade konventionell fena, emedan den höga, bakåt kilformade, flygkroppen i sig tjänade som vertikal stabilisator. Ö 4 Dront kom slutligen att tas ur tjänst när F 5 tillfördes flygplan av typen Sk 6 under år 1930. De sista flygplanen kasserades definitivt dock så sent som vårvintern 1932.

De två Ö 5 (Isotta-Dront) fick en relativt kort tjänsteperiod och avfördes redan under åren 1929 och 1930.


 

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!