Ö 7


Motor: AS Lynx (215 hk)
Besättning:
2
Längd:
8,724 m
Spännvidd:
10,40 m
Höjd:
3,375 m
Max startvikt:
1 350 kg
Toppfart:
170 km/h
Beväpning:
-
Antal i tjänst:
1
Reg. nr:
210 (2610)
Förband:
F 2


Svenska Aero SA-10 Piraten

Med kännedom om det nyuppsatta självständiga flygvapnets tydliga behov av modernare flygmateriel, även inbegripet skol- och övningsflygplan, skulle Svenska Aero AB år 1927 inrätta en egen konstruktionsavdelning, till vilken man knöt bl.a. A.J. Andersson och Sven Blomberg. Svenska Aero AB, som grundats 1921, var förbundet med det tyska Heinkel och kom därvid i huvudsak att licenstillverka olika Heinkel-flygplan för företrädesvis det svenska marinflygets räkning.

En egen konstruktionsavdelning var för Svenska Aero en chanstagning. Behovet av flygplan var tydligt, men de ekonomiska anslagen för inköp av flygmateriel innebar att köp utifrån torde bli avsevärt billigare.

Trots allt påbörjade Svenska Aero ett omfattande konstruktionsarbete på en hel typserie under egen beteckning (SA) med hopp om avsättning för flygvapnets behov. Den första egna konstruktionen i denna serie gavs beteckningen SA-10 med tillnamnet "Piraten". Möjligen låg det en viss symbolik i detta då många konstruktionslösningar, inte minst vad gällde detaljkonstruktioner, tydligt härrörde från Heinkels konstruktioner.

I projektbeskrivningen angavs SA-10 som ett marint övningsflygplan. Konstruktionen som sådan visade inga tecken på nytänkande, utan var snarare ett resultat av hur man tänkte sig att ett sådant flygplan borde ta sig ut. Som motor för SA-10 valdes en Armstrong Siddeley Lynx, en sjucylindrig luftkyld stjärnmotor på 215 hk. De första flygproven gjordes hösten 1928. Redan den 3 februari 1928, efter det att projektet presenterats, beställdes ett flygplan för utprovning vilken i november samma år genomfördes vid F 2.

Flygvapnet hade egentligen inget intresse för SA-10 Piraten, men tog ändå leverans av det som en vänlig gest och som stimulans eller uppmuntran till Svenska Aeros ambitioner. Priset för Piraten var 105 000 kronor.

Flygplanet kom att levereras till F 2 i januari 1929, men godkändes först den 2 september samma år. Flygplanet gavs i flygvapnet typbeteckningen Ö 7 med registreringsnummer 210 vilket senare ändrades till 610. Som ett udda flygplan i flygvapnets tjänst, och under hela tjänsteperioden baserat vid F 2, hade Ö 7 Piraten ändå sina förtjänster och kom att logga en flygtid på 639,45 timmar innan det slutligen avskrevs den 2 februari 1937.

Svenska Aero SA-10 Piraten, vilken kunde förses med såväl flottör- som hjulställ, kom att tillverkas i endast två exemplar. Dels det för flygvapnets räkning och dels ytterligare ett exemplar som försåldes och levereras till Lettlands flygväsende i mars 1929.

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!