Ö 8Motor: AS Lynx (200 hk)
Besättning:
2
Längd:
7,60 m
Spännvidd:
9,35 m
Höjd:
3,05 m
Max startvikt:
1 120 kg
Toppfart:
215 km/h
Beväpning:
-
Antal i tjänst:
1
Reg. nr:
6301
Förband:
FS (Barkarby)


Svenska Aero SA-13 Övningsfalken

Strax efter att Flygstyrelsen inköpt "Skolfalken" beställdes även från Svenska Aero ett provexemplar av "Övningsfalken" vilket hade tillverkarbeteckningen SA-13. Övningsfalken var i strukturellt hänseende i det närmaste identisk med Skolfalken, med undantag för att Övningsfalken var utrustad med en sjucylindrig luftkyld stjärnmotor av typ Armstrong Siddeley Lynx, utvecklande 200 hk. Det är i sammanhanget värt att notera att Armstrong Siddeleys motortyper Mongoose och Lynx hade konstruerats efter en antagen standard där vitala delar som cylindrar, kolvar, ventilmekanismer etc. var sinsemellan utbytbara. En icke oväsentlig ekonomisk fördel. Lynxmotorn och dess installation med tillhörande propellerspinner gjorde att nospartiet på Övningsfalken blev något spetsigare och estetiskt mer "fartfyllt".

Övningsfalken - egentligen Skolfalken försedd med en starkare motor - hade tagits fram för att motsvara flygvapnets krav på ett mer avancerat skol- eller övningsflygplan typ II. Det måste därför ses som följdriktigt att man från flygvapnets sida även inköpte ett flygplan av typ Övningsfalken för jämförande prov och utvärdering visavi Skolfalken.

Sommaren och hösten 1931 genfördes flygprov med Övningsfalken, vilken nu givits typbeteckningen Ö 8, vid Barkarby. I november samma år tillställdes Ö 8 stabens flygavdelning som var förlagd till just Barkarby, varvid flygplanet fick nummer 6301.

Flygplanet hade redan under de inledande flygproven visat en benägenhet att ej vilja gå ur spinn. Denna egenhet visade sig på ett mycket påtagligt sätt den 24 april 1931 då föraren, Björn Bjuggren, inte lyckades häva en spinnrörelse, utan tvingades lämna flygplanet med fallskärm. Totalhaveriet inträffade efter blott 30,5 gångtimmar och satte definitivt punkt för Övningsfalkens relativt korta historia i flygvapnet. Till yttermera visso satte haveriet också punkt för Svenska Aeros möjligheter att vara med och dela på kakan inför den förestående anskaffningen av nya skolflygplan till det svenska flygvapnet.

 


 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!