Sk 4Motor: Mercedes (180 hk)
Besättning:
2
Längd:
9,69 m
Spännvidd:
14,20 m
Höjd:
4,15 m
Max startvikt:
2 150 kg
Toppfart:
168 km/h
Beväpning:
-
Antal i tjänst:
8
Reg. nr:
201-208
Förband:
F 2Heinkel HD 24

En kort tid före det självständiga flygvapnets tillblivelse, den 1 juli 1926, hade beslut fattats om beställning av ett nytt skolflygplan för marinflygets räkning. Leveranser av flygplan till marinflyget skedde vid denna tid genom eller via Svenska Aero AB, vilket som licenstillverkare var starkt förbundet med den tyska flygplantillverkaren Heinkel.

Nyanskaffningen avsåg åtta flygplan av typen Heinkel HD 24, ett enmotorigt tvåsitsigt biplan vilket kunde förses med såväl flottörer som hjul- och skidlandningsställ. Kontraktet innefattade att två flygplan skulle levereras direkt från Heinkel i Warnemünde för att utgöra förebild, för eventuella detaljändringar, i samband med de övriga flygplanens tillverkning och slutmontering vid Svenska Aero.

I juli 1926 - alldeles efter flygvapnets tillblivelse - besiktigades under tillverkningen i Warnemünde de två första flygplanen vilka provflögs i början av november. Efter leverans och slutbesiktning vid 2. flygkårens depå, vid örlogsvarvet i Stockholm, godkändes flygplanen den 17 november 1926. Flygplanen gavs i flygvapnet analogt typbeteckningen Sk 4 och gavs på kårens eget initiativ flygvapennummer 101 och 102. Detta ändrades dock i januari 1927 till 201 respektive 202. De av Svenska Aero tillverkade flygplanen 203 och 204 levererades och godkändes i juli 1927, medan 205 och 206 godkändes i augusti respektive september samma år. De två sista flygplanen 207 och 208 godkändes först i november 1928. Totalt skulle flygvapnet alltså, något nödtvunget, tillföras åtta flygplan av typen Sk 4. Tre olika motortyper figurerar i historien om Sk 4. Dels den ursprungliga Mercedesmotorn om 180 hk varvid flygplanet bar beteckningen Sk 4, dels den efterföljande Junkers Jumo L5-motorn, varvid flygplan med denna motor betecknades Sk 4A, och slutligen flygplan försedda med AS Pumamotorn om 240 hk vilka betecknades Sk 4B.

Vid leveransen var samtliga flygplan utom de två sista (207 och 208) utrustade med Mercedesmotorer (således Sk 4) medan 207 och 208 var utrustade med JL-5 motorer (således Sk 4A). Mercedesmotorerna var allmänt av dålig kvalitet varför även Sk 4 203, 204 och 206 försågs med JL-5, varvid även dessa därefter betecknades Sk 4A. Slutligen skulle 201, 202 och 205 förses med den starkare Pumamotorn och därefter betecknas Sk 4B! I flyghistoriska sammanställningar anger man vanligtvis version efter motortyp, vilket är helt riktigt! Men då ett och samma flygplan haft olika motorer, har de också burit olika typbeteckningar vilket bör noteras.

Sk 4 var egentligen inget skolflygplan i traditionell bemärkelse. Snarare var det ett övningsflygplan som under hela sin tjänsteperiod var baserat vid F 2 Hägernäs. Den sista Sk 4 (Sk 4B) med nummer 202 kasserades och avfördes så sent som den 8 september 1939 p.g.a. förslitning efter att ha loggat totalt 622 flygtimmar.


 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!