Sk 6AMotor: AS Puma (240 hk)
Besättning:
2
Längd:
7,50 m
Spännvidd:
10,97 m
Höjd:
3,10 m
Max startvikt:
1 250 kg
Toppfart:
130 km/h
Beväpning:
-
Antal i tjänst:
20 (+ 1 Sk 6)
Reg. nr:
569, 571 - 589 (Sk 6A) 570 (Sk 6)
Förband:
F 5, F 1, F 2Heinkel HD 36

När Sk 5 ratades som skolflygplan typ I, skulle frågan om ett annat lämpligt flygplan för grundläggande flygutbildning komma att lösas genom en kompromiss i snålhetens tecken. År 1927 anskaffades en originaltillverkad Heinkel HD 36, vilken var en direkt utveckling av HD 35 (Sk 5), och som försetts med den något starkare Mercedesmotorn D.IIIa, på 180 hk. Denna motortyp, om än en tidig version, utvecklande blott 160 hk, fanns i förråd i Sverige och hade efter första världskrigets slut relativt billigt kunnat inköpas på surplusmarknaden. Den originaltillverkade HD 36 kom att tillföras F 5 och gavs typbeteckningen Sk 6 med registreringsnummer 570. Den kom att göra tjänst vid F 5 fram till augusti 1932 då den avfördes p.g.a. förslitning efter endast 237 gångtimmar.

Emellertid, och i samband med köpet av detta flygplan, förvärvades också rätten till licenstillverkning av Heinkel HD 36. Således skulle tjugo flygplan sedermera komma att licens-tillverkas vid CFM på Malmslätt vilka fick typbeteckningen Sk 6A. Utvecklingen på motorsidan var långt ifrån tillfredsställande varför Sk 6A initialt försågs med de tillgängliga Mercedesmotorerna, vilka var sexcylindriga vätskekylda radmotorer.

I december 1928 provflögs den första CFM-tillverkade Sk 6A (571) och levererades därefter till flygvapnet i februari 1929. Det sista flygplanet (569) godkändes den 25 november 1930.

Sedermera, och på grund av problemen med Mercedesmotorerna, skulle dock Sk 6A komma att förses med en starkare motor av typen Armstrong Siddeley Puma utvecklande 240 hk. Även det en sexcylindrig vätskekyld radmotor som också kom att installeras i Sk 4 (Sk 4B). Därvid ökades toppfarten från 150 till 175 km/tim. Det är värt att märka att ett större antal Sk 6A ställdes av som reservflygplan redan i mitten av 1930-talet, varvid två flygplan, som sambandsflygplan, även kom att tillföras dels F 1 (576), och dels F 2 (578).

I sin slutligen tillbakadragna roll som skolflygplan vid F 5 kom det att opereras jämsides med efterföljande flygplantyper som Sk 7, Sk 8, Sk 9, Sk 10, Sk 11, Sk 12 och Sk 14!

Frågan är därför om inte Sk 6A i verkligheten, och i flyghistoriskt perspektiv, kom att överleva sig själv…(?). När de kvarvarande flygplanen typ Sk 6A slutligen avfördes i december 1940, kom de att användas som skjutmål medan motorerna användes som vindgeneratorer i samband med olika skjutprov. Inget flygplan typ Sk 6A finns bevarat till eftervärlden.


 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!