Sk 8

 

Motor: AS Mongoose (135 hk)
Besättning:
2
Längd:
7,55 m
Spännvidd:
9,40 m
Höjd:
2,85 m
Max startvikt:
895 kg
Toppfart:
185 km/h
Beväpning:
-
Antal i tjänst:
1
Reg. nr:
5100
Förband:
F5, F3


Svenska Aero SA-12 Skolfalken

I april 1929 meddelade Carl Clemens Bücker till Flygstyrelsen att Svenska Aero var i färd med att konstruera ett nytt skolflygplan. Flygplanet var tänkt att med en motorstyrka om 135-150 hk vara lämplig för grundläggande flygutbildning, d.v.s. som skolflygplan typ I enligt flygvapnets nomenklatur. I samband med konstruktionsarbetet framställde Bücker att om möjligt få en kravspecifikation från flygstyrelsen men denna framställan förblev obesvarad, bl.a. på grund av att flygvapnet var i full färd med att introducera Sk 6 som nytt skolflygplan typ I. Svenska Aero lät sig dock icke nedslås av detta utan fortsatte med projektering och konstruktionsarbete. Bl.a. trodde inte Bücker på någon längre livstid för Sk 6 då dessa utrustades med kristidstillverkade Mercedesmotorer av sämre kvalitet.

Som den första typen i Svenska Aeros så kallade "Falk-serie" stod Skolfalken färdig för provflygning redan i augusti 1929. Flygplanet med tillverkarbeteckningen SA-12 var utrustat med en femcylindrig luftkyld stjärnmotor av typen Armstrong Siddeley Mongoose, på 135 hk. I september överfördes flygplanet till Barkarby där förare ur flygvapnet, på Bückers begäran, utförde flygprov med typen. Proven utföll så väl att Bücker lyckades förmå Flygstyrelsen att inköpa flygplanet. Flygplanet fick därmed flygvapenbeteckningen Sk 8 och överfördes i november 1929 till F 5 i Ljungbyhed för fortsatta prov, och där det också erhöll nummer 5100.

De fortsatta proven vid F 5 resulterade i en del detaljförbättringar, bl.a. byggdes fena och sidroder om, vilket innebar att Skolfalken fick mycket goda flygegenskaper och av flygskolans dåvarande chef Arvid Flory bedömdes som ett bra skolflygplan.

Som Bücker befarat började motorerna på Sk 6A fallera, och efter några haverier togs alla Sk 6A ur tjänst, varvid pågående utbildning fick avbrytas. Situationen var prekär och flygvapnet var i behov av leveransklara ersättningsflygplan. Svenska Aero kunde inte möta detta hastigt uppkomna krav, varför Sk 8 Skolfalkens öde beseglades sommaren 1931, då flygvapnet i all hast tvingades inköpa tio DH 60T Moth Trainer varefter utbildningen kunde återupptas i juli.

Sk 8 Skolfalken blev dock kvar vid F 5 där den flögs "vid sidan om" under några år, varefter det överfördes till F 3 Malmslätt. Där flögs Sk 8 sporadiskt fram till 1937 varefter det officiellt avfördes den 4 november 1938 p.g.a. förslitning efter 386 gångtimmar. Sk 8 slutade sina dagar som en prydlig vårbrasa då det helt sonika eldades upp i mars 1939.

Ett identiskt flygplan, med tillverkarbeteckningen SA-13, försågs med en starkare motor av typ AS Lynx. Se vidare Ö 8 Övningsfalken!


 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!