Sk 9


Motor:
DH Gipsy II (105 hk)
Besättning:
2
Längd:
7,45 m
Spännvidd:
9,15 m
Höjd:
2,82 m
Max startvikt:
636 kg
Toppfart:
170 km/h
Beväpning:
-
Antal i tjänst:
10
Reg. nr:
103-112
Förband:
F 5, F 1, F 3, FS


De Havilland D.H. 60T Moth Trainer

Inför 1931 års flygskola på Ljungbyhed var tillgången på skolflygplan minst sagt prekär. De flygplan som brukades för grundläggande flygutbildning (se vidare Sk 6) hade råkat ut för en rad haverier, vilka kunde hänföras till de bristfälliga Mercedesmotorerna vilket i sin tur medförde operativa restriktioner. Behovet av ersättningsmaskiner var akut. Svenska Aero AB, som introducerat sin Sk 8 Skolfalken, kunde av produktionstekniska skäl ej svara upp mot flygvapnets akuta krav, varför Flygstyrelsen såg sig nödsakad att snabbt försöka införskaffa redan tillverkade och leveransklara flygplan.

Av denna anledning, och på rekordtiden två månader, beställdes och levererades tio flygplan av typen De Havilland D.H.60T Moth Trainer som i flygvapnet kom att ges typbeteckningen Sk 9. Anskaffningen av denna flygplantyp var ett snarkommet beslut som helt var styrt av den akuta bristen på skolflygplan. Efter det att flyglärarna flugit in sig på den nya Sk 9 kunde 1931 års flygskola ta sin början blott tre veckor försenad.

Många menade att Sk 9 var ett alltför lättfluget flygplan för den grundläggande flygutbildningen av flygvapnets flygförare. I historiskt perspektiv noteras dock att efter det att Sk 9 introducerats som skolflygplan vid F 5, och inom loppet av fyra månader, skulle fyra flygplan gå förlorade genom totalhaverier!

I november överfördes ett flygplan (111) till Flygstabens flygavdelning på Barkarby. Samma månad överfördes också resterande Sk 9 till F 1 i Västerås för att där utgöra utbildningsplattform för flygskolkårens utbildning Flygskola - Sjö, (för att tillförsäkra marinflygkåren flygförare) varvid Sk 9 utrustades med flottörer. I historien benämns dessa flygplan som Sk 9H. Flygplanen återgick senare till Ljungbyhed.

Våren 1932 började Sk 11 Tiger Moth att tillföras flygskolkåren (F 5) och de kvarvarande Sk 9 integrerades nu i floran av skolflygplan typ I, d.v.s. parallellt med modifierade Sk 6A, vilka försetts med nya motorer, och de nytillkomna Sk 11.

År 1937 återstod tre Sk 9 i tjänst varvid ett flygplan (105) överfördes till F 1, och de två övriga (108 och 110) överfördes till F 3 som sambands- eller övrigt flygplan. Som sådana flögs de sporadiskt varefter de slutligen avfördes 1947 och försåldes civilt. Sk 9 nr 108 kom att civilregistreras SE-BFI (1947-08-05), nr 110 civilregistrerades SE-BFH (1947-08-06), och slutligen kom nr 105 att civilregisteras SE-AZW (1948-03-31).

En av olika komponenter återuppbyggd Sk 9, försedd med flottörer (Sk 9H), är bevarad vid Flygvapenmuseum i Linköping.


 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!