alt

SK 37


Motor: RM 8A (6 690 kp)
Besättning:
2
Längd:
16,30 m
Spännvidd:
10,60 m
Höjd:
5,90 m
Max startvikt:
20 450 kg
Toppfart:
2 448 km/h
Beväpning:
-
Antal i tjänst:
17
Reg. nr:
37801- 37817
Förband:
F 7, F 15, F 16

 

Saab 37 Viggen

Den första prototypen till Sk 37, tvåsitsig skolversion, flög den 2 juli 1970. Planet med nr 37800 hade en modifierad större stjärtfena och den bakre sittplatsen medförde att främre kroppstanken och en del elektronik har måst slopas. Så fick exempelvis radarutrustningen utgå av vilket följer att övningar i radarnavigering således inte kan genomföras med Sk 37. Den enda taktiska beväpning som kan medföras är attackraketer. Vanligen användes endast en fällbar extratank upphängd under flygkroppen. Sk 37 är sålunda från början tänkt som ett rent utbildningsflygplan där blivande Viggenpiloter får sin första övning på den nya flygplantypen med lärare/instruktör i baksits. Nio exemplar levererades från juni 1972 till F 7 för att senare, tillsammans med övriga Sk 37, ingå i TIS-37 förlagd till F 15. Totalt levererades sjutton Sk 37 till flygvapnet och F 15 Söderhamn. Det första provflygplanet (37800) användes vid försökscentralen (FC) för diverse olika försök fram till 1995 då det överlämnades till Flygvapenmuseum i Linköping.

Typinflygningsskedet (TIS) fortsatte vid F 15 från 1974 där den grundläggande utbildningen av Viggenpiloter ägde rum vid andra divisionen fram till flottiljens avveckling 1997. Utbildningen av förare till JA 37 ägde rum vid F 16 Uppsala med ett skede i SK 37 innan den taktiska utbildningen fortsatte i JA 37.

När Viggensystemet efter hand ersätts av JAS 39 Gripen modifieras ett antal Sk 37 till Sk 37E. Dessa flygplan kommer att ersätta J 32E som störflygplan. I likhet med J 32E förses Sk 37E med allehanda motmedelskapslar för olika typ av radarstörning. Det kan gälla mark- eller fartygsbaserad radarutrustning eller flygburen spanings- eller siktesradar. Den omfattande elektroniska utrustningen sköts av en operatör, som är placerad i den bakre stolen.

 

Uppdatering hösten 2008:

När J 32E utgick 1997 byggdes tio SK 37 om till motmedelsflygplan. Styrutrustningen i baksitsen avlägsnades och ersattes med apparatur för tele- och radiostörning. På den tidigare instruktörens plats satt en motmedelsoperatör. Varianten benämndes SK 37E. Dock kom aldrig 10st 37E att finnas samtidigt. Detta då den första modifierade 37E gick till skroten innan den sista var modifierad. 5

Två av dessa 37E tog FMV över, efter det att Viggen slutade användas i flygvapnet 2005. E-modifieringen gjordes så att flygplanen förhållandevis snabbt kunde återställas till skolflygplan. Som provflygplan för SK 73E valdes 37814 och detta påbörjades under slutet av 1997. Modifieringen tog runt 14-15 veckor. De motmedel som redan fanns installerade förblev intakta och den nya utrustningen som installerades var G24 (störradar) från Lansen, störkapseln U 95 Axel med GMA-utrustning och med färgdisplay. Dessutom uppgraderades centralkalkylatorn samt att en del modifieringar som togs fram för AJS 37-versionen applicerades.

37809
och 37813 användes fram till 26 juni, 2007 av FMV på VoVC (FC) vid Malmen i Linköping. De användes bland annat för att träna elektronisk krigföring mot Gripen. En annan uppgift var utbildning och vidmakthållande av kompetens för flygvapnets baksitsoperatörer.

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!