SK 60B

 

Motor: 2 st RM 9B (2 x 742 kp)
Besättning:
2
Längd:
10,50 m
Spännvidd:
9,40 m
Höjd:
2,70 m
Max startvikt:
4 024 kg
Toppfart:
770 km/h
Beväpning:
attackraketer, RB 05, 30 mm akan
Antal i tjänst:
150 (alla versioner)
Reg. nr:
60001-60150
Förband:
F 5, F 16, F 18, F 20, F 21Saab 105

I maj 1958 framlades en projektstudie signerad Erik Bratt, som avsåg ett nytt företags- eller direktionsflygplan, med två jetmotorer och deltavinge. Under hösten 1958 stod det klart att flygvapnet sökte efter ett nytt skolflygplan av typen "1 1/2", som således skulle vara ett mellanting mellan Safir och Vampire. Genom att införa en konventionell vinge kunde flygplanet även offereras till flygvapnet. Efter ytterligare bearbetning och införande av en akrylglashuv blev beteckningen SAAB 105.

Den 6 mars 1964 beslutade regeringen att bemyndiga KFF att beställa ett drygt hundratal skolflygplan av den nya typen SK 60. Typen skulle även kunna användas för attackuppdrag. Den 1 juli 1963 skedde den första flygningen med SE-501 spakad av Karl-Erik Fernberg. Den andra prototypen flög i juni 1964. Under hösten genomfördes en intensiv utprovning både vid SAAB och FC. En mängd modifieringar krävdes innan flygvapnet kunde godkänna SAAB 105.

Fpl 60001 godkändes i december 1965 och levererades till F 5 Ljungbyhed i början av april 1966. Redan när de första serieplanen började tas i aktiv tjänst uppvisade de franska motorerna flera svagheter vilket krävde en mängd modifieringsåtgärder. När dessa väl var avklarade har flygplantypen dock visat sig väl motsvara flygvapnets högt ställda krav. Samtliga flygplan var slutlevererade under 1968. Den 17 juli 1967 påbörjade den första fältflygaromgången jetutbildning med SK 60. Därefter har en stor mängd flygförare erhållit militär och civil jetskolning med SK 60.
 
SK 60A är en ren skolversion med plats för lärare och elev. SK 60B är en attackversion där vingarna försetts med fästen för yttre last i form av raketer och eller akan-kapslar. SK 60C konverterades i ett mindre antal för fotospaning med en framdragen smal nos med panoramakamera och IR-sökare. SK 60D och E förekom i tre respektive tio exemplar vid bl a F 18 Sambandsflygenhet 1977-1985 samt Trafikflygarhögskolan (TFHS) specialutrustade för civil flygutbildning. Planen är modifierade med en mängd olika civila navigeringshjälpmedel och instrument och är dessutom fyrsitsiga.

Genom tidigare modifiering av vingbalkar, införande av delvis ny instrumentering samt nya starkare William Rolls FJ44 motorer (RM 15) på 2 x 950 kp kommer SK 60 att finnas i aktiv tjänst en bra bit in på 2000-talet. Numer sker modifieringsarbetet med SK 60 i Nyge Aeros regi vid Tekniska Enheten på nedlagda F 5 Ljungbyhed. Genom samgående mellan Nyge och SAAB (SAAB Nyge Aero AB) sker utveckling av en SK 60M (modifierad SK 60 med Williams-motorer och avsedd för målgång) som ersättare för Nyge Aeros MU-2, som inte har tillräckliga sväng- och fartprestanda.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!