S 5D


 
Motor: My VII-A (675 hk)
Besättning: 3
Längd:
12,20 m
Spännvidd:
16,80 m
Höjd:
3,70 m
Max startvikt:
3 100 kg
Toppfart:
215 km/h
Beväpning: 2 st 7,9 mm ksp m/22
Antal i tjänst: 4 (S 5), 22 (S 5A), 1 (S 5B), 9 (S 5C), 4 (S 5D)
Reg. nr: 251-254 (S 5) 255-256, 457-468, 169, 470-476 (S 5A), 477 (S 5B), 478-486 (S 5C), 487-490 (S 5D)
Förband: F 1, F 2Heinkel He 5 Hansa

I samband med flygvapnets bildande som självständig vapengren övertogs totalt tolv Hansor av typerna 32, 42 och 47 vilka fick beteckningarna S 2, S 3 respektive S 4. Utvecklingen av Hansa fortsatte även och med tillgång till nya motortyper skapades S 5. Som enmotorigt sjöspaningsflygplan kom Hansan att utgöra en epok i marinflygets historia. I de olika versionerna tjänstgjorde flygplanet från 1921 fram till 1945, då den sista Hansan avskrevs.

S 5 beställdes i fyra exemplar i oktober 1926 och tillverkades av Svenska Aero AB. Flygplanet hade en 450 hk Bristol Jupiter VI-A och levererades under 1927. S 5 hade en kropp tillverkad i stålrörskonstruktion klädd med duk. Även vingar och roder utgjordes av dukklädd stålrörsstomme. Flottörerna var tillverkade i fanérklädd träkonstruktion med aluminiumförstärkning.

S 5A beställdes i tio exemplar hos Svenska Aero under 1927-1928. Även denna version hade Bristol Jupiter VI eller alternativt Jupiter VI-A motor på 450 hk. Besättningen utgjordes av förare, spanare och flygskytt. Typen var även utrustad med kortvågsradio och vinddriven generator. Beväpningen utgjordes av en fast monterad ksp m/22 samt en rörlig dito i bakre sittbrunnen. Under perioden 1929-1932 tillverkade och levererade Centrala Flygverkstaden i Västerås (CFV) ytterligare tolv S 5A till flygvapnet. Dessa var försedda med originaltillverkade Bristol Jupiter VI-F motorer (450-500 hk).

S 5B tillverkades vid CFV (senare CVV) under 1933 och var försedd med en svensktillverkad My VI-A på 600 hk. Endast ett exemplar tillverkades och levererades till flygvapnet. S 5C var en direkt utveckling av S 5B med My VI-A motor (600 hk), Short-flottörer och generatorn till flygradion placerad i höger vingframkant. Totalt beställdes nio exemplar och dessa levererades av CVV till flygvapnet 1934-1936.

S 5D beställdes i mars 1935 i fyra exemplar och skilde sig från S 5C genom att ha en My VII-A motor på 675 hk samt trebladig metallpropeller. De fyra flygplanen kostade 110 000 kronor och blev de sista Hansorna som levererades till flygvapnet 1936-1937. Det sista exemplaret fanns i aktiv tjänst ända fram till kassation i november 1945! Hansan ersattes av S 17BS som marinspaningsflygplan.
 

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!