Tp 5Motor: Se text!
Besättning: 2
Längd: 19,00 m
Spännvidd:
29,25 m
Höjd:
4,50 m
Max startvikt:
11 040 kg
Toppfart: 215- 240 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 5
Reg. nr: 907, 908, 909
Förband: F1, F 4, F 6, F 8 (FS) F 3, F 11

 

Junkers Ju 52/3m

Typbeteckningen Tp 5 åsattes de flygplan av typ Junkers Ju 52/3m som staten enligt avtal inhyrde från AB Aerotransport (ABA), för att i flygvapnet brukas som transportflygplan under beredskapsåren 1940-1945. Totalt inhyrdes i olika perioder fem flygplan, vilka i huvudsak användes för transport av markpersonal i samband krigsförbandens ombaseringar, likväl som för transport av högre militära befattningshavare och stabspersonal, samt lättare materieltransporter.

Därtill skulle Tp 5 mellan varven också brukas som "flygande lektionssal" i anslutning till utbildningen av flygsignalister, och då företrädesvis vid bombförbanden F 1, F 4 och F 6. För tydlighetens skull redovisas varje enskild Tp 5 vad gäller tjänsteperioder etc. nedan:

SE-ADR Södermanland inhyrdes mellan april och september 1940, samt från juni 1941 till mars 1945. Den var ursprungligen betecknad och märkt "TP 2" och försågs inledningsvis med kronmärken i kombination med pansargrå målning, senare kronmärken i kombination med civil målning och märkning. Enligt mobiliseringsplanen i december 1940 var den tilldelad F 8 Barkarby. Den hade tre stycken Pratt & Whitney Hornet (3 x 575 hk).

SE-AFA "Svealand" inhyrdes mellan april 1940 och september 1944 och gavs FV-nr 907 samt tilldelades enligt mobiliseringsplanen i december 1940 F 1 i Västerås. Ursprungligen betecknades och märktes den "TP 1". Under hela tjänsteperioden var den målad och märkt enligt flygvapnets normer d.v.s. med olivgrön ovansida och ljust blågrå undersida. Motorerna var tre st Pratt & Whitney Wasp SH-G (3 x 550 hk).

SE-AFB Götaland inhyrdes under perioderna april-oktober 1940, samt under juli-september 1943 och gavs FV-nr 909. Ursprungligen betecknad och märkt "TP 4" och var i tjänst vid bl.a. F 4 och F 6. Motorerna var desamma som för SE-AFA.

SE-AFC Norrland inhyrdes endast under april-augusti 1940 och gavs FV-nr 908 med ursprunglig beteckning "TP 3". Den var bl.a. i tjänst vid F 1. Motorerna var samma som för SE-AFA.

SE-AFD Vikingaland inhyrdes under perioden juli 1941-juli 1945. Liksom SE-ADR försedd med kronmärken kombinerat med civil registrering och dessutom "neutralitetsmålat" helt orange. Var i tjänst vid bl.a. F 8 (FS), F 3 och F 11. Motorerna var dessamma som för SE-AFA. Efter tjänsteperioden återgick flygplanen till AB Aerotransport, och togs slutligen ur trafik 1949. Förarkabinen till SE-ADR finns bevarad i Arlandasamlingen.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!