Tp 7Motor: DH Gipsy Major (130 hk)
Besättning: 1 + 3 passagerare
Längd: 7,62 m
Spännvidd:
10,67 m
Höjd:
1,98 m
Max startvikt:
1 150 kg
Toppfart:
280 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 1
Reg. nr: 913
Förband: F 1, F 8 (FS)

 

Miles M 3A Falcon

I samband med Tysklands ockupation av våra grannländer Danmark och Norge den 9 april 1940 intog flygvapnet B-organisation d.v.s. i stort sett krigsorganisation. I samband härmed skulle ett antal civila flygplan komma att inhyras eller inköpas för att fylla de uppenbara och påtagliga bristerna vad gällde flygtransportkapacitet, både vad avsåg materiel- som personaltransporter. Till detta kom också kravet på ett ökat samband mellan flygledning, staber och förband.

För att tillförsäkra flygledningen ett lämpligt sambandsflygplan inköptes i maj 1940, från en privatperson i Norrköping, en Miles M 3A Falcon med civilregistreringen SE-AFN och tillverkningsnummer 216. Flygplanet hade ursprungligen, sedan november 1936, varit i bruk hos Nordisk Aerotjänst i Norrköping med tillnamnet Kolmården. Det avfördes ur det civila registret den 24 maj 1940, samtidigt som det överfördes till F 1 i Västerås.

Trots att flygplanet i sig var en tidig 30-talskonstruktion var det stilrent och vackert och relativt snabbt! Flygplanet hade plats för fyra personer inklusive förare, och var utrustad med en fyrcylindrig luftkyld inverterad radmotor av typ De Havilland "Gipsy Major" på 130 hk.

Flygplanet fick i flygvapnet typbeteckningen Tp 7 med FV-nr 913. Ganska snart skulle flygplanet dock överföras till F 8 Barkarby, där det enligt den ursprungliga intentionen placerades vid Flygstabens flygavdelning. Som stabs- och sambandsflygplan var Tp 7 ett omtyckt flygplan och fanns i tjänst fram till 1944, då flygplanet såldes till Svensk Flygtjänst AB, och återfick sin tidigare civila registrering SE-AFN den 21 mars 1944.

Flygplanet baserades på Bulltofta och var tänkt att användas som "flygtaxi" men denna idé slog inte särskilt väl ut. Efter att därefter ha haft en rad olika ägare avregistrerades SE-AFN den 12 oktober 1962 då det försåldes till Storbritannien och fick registreringen G-AEEG, d.v.s. den registrering flygplanet hade innan det kom till Sverige. Remarkabelt är att flygplanet, när detta skrives [1999], fortfarande är registrerat som veteranflygplan!

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!