Tp 24


Motor: 3 st BMW 323R-2 (3 x 1 000 hk)
Besättning: 4
Längd:
21,90 m
Spännvidd:
27,00 m
Höjd:
5,75 m
Max startvikt:
18 400 kg
Toppfart: 340 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 1
Reg. nr: 3343
Förband: F 2Dornier Do 24T-3

Bland de över tre hundra främmande flygplan som landade eller havererade i Sverige 1939-1945 fanns även två tremotoriga sjöräddningsflygplan av typen Dornier Do 24. Ett av dessa flygplan kom att tjänstgöra inom flygvapnet medan det andra utlämnades till Sovjet efter krigsslutet 1945.

Den 31 oktober 1944 landade en Dornier Do 24 vid Hällevik (sydost om Sölvesborg) med två flyktingar ombord. Flygplanet tillhörde ett tyskt sjöräddningsförband baserat vid Nest (öster om Swinemünde). Förare var en tysk flygmekaniker och som passagerare medföljde en estnisk kvinna.

Flygplanet var i utomordentligt gott skick och efter instruktion av den tyske "föraren" flögs det till Karlskrona för en första undersökning. En första besiktning ägde rum den 7 november under medverkan av flygingenjören Sefeldt samt den tyska flygattachén Peter Riedel. Tillsammans upprättades en besiktningsrapport. Efter ytterligare instruktioner genom den tyske mekanikern flögs flygplanet vidare till F 2 Hägernäs av en svensk besättning. Enligt uppgift var flygplanet helt nylevererat med endast tolv flygtimmar när det landade i Sverige. Efter förhandlingar med tyska myndigheter kunde flygplanet, genom firma AB Industridiesel, i januari 1945 inköpas för 250 000 kronor. Efter fullständig översyn, ommålning och märkning vid Centrala Flygverkstaden i Västerås (CVV) godkändes Do 24:an den 11 maj 1945 nu med typbeteckningen Tp 24 och registreringsnummer 3343 (identiskt med flygplanets tillverkningsnummer).


Den tyske mekanikern anställdes i flygvapnet som instruktör och biträdde med inskolning och fortsatt tekniskt underhåll.

Tp 24 fanns i aktiv tjänst vid F 2 fram till 1951. När det slutligen kasserades i augusti 1951 hade det närmare 560 flygtimmar i svensk tjänst. Det skrotades under hösten vid CVV. Tp 24 användes främst för spaningsuppdrag över Östersjön och rollen som sjöräddningsplan blev, i och med anskaffningen av Tp 47 (Catalina), av underordnad betydelse.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!