Tp 78

 

Motor: P&W R-1340-ANI (600 hk)
Besättning: 2 + sjukvårdare
Längd: 9,68 m
Spännvidd:
15,80 m
Höjd:
3,66 m
Max startvikt:
3 363 kg
Toppfart: 272 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 3
Reg. nr: 78001 - 78003
Förband: F 2, F 4, F 21

 


Noorduyn UC-64A Norseman

Några av de många UC-64A Norseman som kom att friställas efter det andra världskrigets slut, fann vägen till Sverige och kom att brukas av företrädesvis mindre flygföretag för vilken Norseman (nordman) så att säga var skräddarsydd, t.ex. AB Norrlandsflyg.

I slutet av 1940-talet lyckades KFF för flygvapnets räkning förvärva tre flygplan av denna typ, vilka tidigare hade brukats civilt. Orsak och bakgrund till detta förvärv var att man hade behov av ett rent ambulansflygplan som komplement till Tp 47 Catalina, vid den av riksdagen beslutade uppsättningen av FRÄD, d.v.s. den flygräddningsgrupp som skulle organiseras vid F 2 Hägernäs. Norseman skulle i flygvapnet få typbeteckningen Tp 78 med registreringsnummer 78001-78003. Motorn utgjordes av en Pratt & Whitney R-1340-ANI (600 hk), och var ursprungligen försedd med en direktdriven tvåbladig propeller, vilken senare kom att ersättas av en trebladig.

Som ambulansflygplan kom Tp 78, enligt då antagna internationella bestämmelser, att målas helt orange och förutom kronmärken även förses med rödakors-markeringar. För tydlighetens skull redovisas nedan respektive flygplanindivid:

78001 (t.ex. USAAF serial 43-35418) var sedan 1946 civilregistrerad SE-ASC Sarek på AB Norrlandsflyg och inköptes till flygvapnet i april 1948 varvid det baserades på F 2. Den 2 september 1954 överfördes det till F 4 Frösön där det var i tjänst fram till 1959, varefter det såldes till Jämtland Aero och åter civilregistrerades som SE-CLZ. 1971 försåldes flygplanet till Turistflyg i Arjeplog AB. Luftvärdighetsbeviset utgick den 30 juni 1979.

78002 (ex USAAF serial 44-70336) var även det från 1946 registrerat på AB Norrlandsflyg som SE-ASA, och övertogs av flygvapnet i april 1949. Flygplanet stationerades först vid F 21, och därefter vid F 4 för att slutligen tillföras F 2 den 29 juni 1954. Flygplanet totalhavererade den 14 juli 1954 vid Blidö.

78003 (ex USAAF serial 44-70294) tillhörde som SE-ATB från 1946 bl.a. Ahrenbergsflyg och AB Trafik-Turist-Transportflyg (T-flyg). Den 14 december 1951 övergick flygplanet i flygvapnets ägo och stationerades på F 2. Flygplanet totalförstördes vid en brand på F 4 den 13 september 1956.

I augusti 1980 inköptes flygplanet SE-CLZ (78001), sedan luftvärdighetsbeviset utgått, för Flygvapenmuseums räkning där det nu är bevarat och återställt som flygplan Tp 78.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!