Tp 79


Motor: 2 st P&W STW-C3 (2 x 1 065 hk)
Besättning: 2
Längd:
19,65 m
Spännvidd:
28,95 m
Höjd:
5,20 m
Max startvikt:
11 450 kg
Toppfart: 350 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 8
Reg. nr: 79001 - 79008
Förband: F 8, F 7, F 3, F 13

 

 

Douglas DC-3

Douglas DC-3, vilken flög för första gång den 17 december 1935, kan otvivelaktigt räknas in bland flyghistoriens mer legendariska flygplantyper. Totalt tillverkades 10 926 exemplar av typen DC-3, vilka gjort tjänst både som civilt och militärt transportflygplan. Några flyger fortfarande i aktiv tjänst.

Det svenska flygvapnet skulle under hela 35 år bruka DC-3 som transportflygplan med typbeteckningen Tp 79. Totalt har under dessa år åtta flygplan (79001-79008) i olika långa perioder tjäntgjort i flygvapnet. Redan i maj 1949 levererades de två första Tp 79, vilka tidigare tjänstgjort i Skandinaviska Aero AB. De båda flygplanen kom under vintern och våren 1950 att byggas om vid CVV i Västerås och därvid utrustas med avancerad elektronisk utrustning, för att därefter användas för signalspaning organiserad av Försvarets Radioanstalts (FRA). Den 13 juni 1952 försvann flygplan 79001 under ett signalspaningsuppdrag över Östersjön med åtta mans besättning, vars öde aldrig kunnat klarläggas.

I tur och ordning skulle senare ytterligare flygplan Tp 79 tillföras flygvapnet; ett flygplan i oktober 1950 (79003), ett i oktober 1952 (79004), ett i april 1956 (79005), två i juni 1960 (79006 och 79007) samt slutligen det sista i augusti 1975 (79008) som inköptes från det västtyska Luftwaffe som ersättning för 79005, som havererade i samband med landning på F 11 den 9 oktober 1974. Tp 79 kom i flygvapnet att brukas för allehanda uppgifter. Alltifrån materieltransporter till utveckling av ny elektronik och ny radar, utbildning av flygnavigatörer, transport av arméns fallskärmsjägare, VIP-flygningar etc. Tp 79 var således en riktig och pålitlig arbetshäst där 79002 varit den allra trognaste med en tjänsteperiod från 1949 till 1983, då flygplanet såldes till Skoklosters motormuseum. Den sista flygningen med Tp 79 i flygvapnets tjänst gjordes med 79004 den 3 april 1984 från Bromma till hemmabasen Malmslätt (F 13M).

Flygplan Tp 79 baserades först vid transportflygdivisionen på F 8, och i samband med F 8 nedläggning överfördes de till transportflygdivisionen på F 7 Såtenäs. Slutligen kom kvarvarande flygplan att därefter överföras till F 13 detachement på Malmslätt.

Flygplan 79006 såldes i december 1982 till herrar Wärme och Berglund, och initierade tillkomsten av föreningen Flygande Veteraner som lät återegistrera flygplanet som SE-CFP, och gav det namnet "Daisy". Flygplan 79007 överfördes i december 1982 till Flygvapenmuseum i Linköping där det fortsatt är bevarat för framtiden.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!