Tp 80


Motor: 4 st RR Merlin 24
Besättning: 2 + operatörer
Längd: 21,19 m
Spännvidd: 31,10 m
Höjd: 6,10 m
Max startvikt: 30 870 kg
Toppfart: 460 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 1
Reg. nr: 80001
Förband: Fc

 


Avro Lancaster B Mk.1

I början av år 1950 tog Flygförvaltningen kontakt med det brittiska flygministeriet med avsikten att om möjligt inköpa en Avro Lancaster. Orsaken var att den inhemska jetmotorutvecklingen vid STAL i Finspång nu kommit så långt, speciellt vad gällde jetmotorn RM 4 Dovern, att flygutprovning snart var aktuell. Avro Lancaster ansågs särskilt lämplig att, efter konvertering och ombyggnad, användas som flygande provbänk vid de förestående flygproven med Dovern. Engelska flygmotortillverkare såsom Rolls Royce, Armstrong Siddeley m.fl. hade tidigare för sina tester av jetmotorer använt ombyggda Lancaster som "flying test bed".

Flygförvaltningens framställan resulterade i köp av en Avro Lancaster Mk 1 med tidigare RAF serial RA 805. I juni 1950 påbörjades i Hamble ombyggnad av flygplanet, vilket främst innebar att det försågs med en stor motorgondol under buken avsedd att inrymma Dovernmotorn. Bombrummet förstärktes och försågs med upphängningsanordningar och motorfästen, samtidigt som kroppens undersida kläddes med rostfri plåt för att eliminera strukturskador, samt att även sporrstället gjordes infällbart. Bakom förarrummet, på den tidigare radiotelegrafistens plats, installerades en omfattande kontrollpanel, vilken övervakades av den ingenjör som ansvarade för motorproven.

Flygplanet kom i flygvapnet att få beteckningen Tp 80 med registreringsnummer 80001. I början av maj 1951 leveransflögs flygplanet från Storbritannien till Försökscentralen (FC) på Malmslätt, där flygplanet också kom att baseras. Efter kompletterande arbeten i anslutning till intallationen av en provmotor kunde det första flygprovet med RM 4 Dovern genomföras den 27 juni 1951. När Dovern-projektet olyckligtvis kom att läggas ned under år 1952 hade den utprovats under varierande driftsförhållanden i runt tal i 130 timmar, hängande under Tp 80.

Våren 1953 byggdes Tp 80 om för att även användas för prov med den med efterbrännkammare utvecklade DH Ghost - RM 2B avsedd för flygplan J 29F. I februari 1956 påbörjades även flygprov med motor RM 6A (Rolls Royce Avon) utrustad med en ny typ av efterbrännkammare, och avsedd för J 35A och J 32B. I samband med ett av dessa prov, den 8 maj 1956, totalhavererar flygplanet vid Slaka kyrka sydväst om Linköping. Av de fyra ombordvarande lyckas två rädda sig med fallskärm, medan de övriga två omkom.

Avro Lancaster var ett av det andra världskrigets mer legendariska bombflygplan. Vid sidan om tjänsten som flygande provbänk, gjorde därför Tp 80 stundtals även tjänst som målflygplan, d.v.s. som "fientligt bombflygplan".

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!