Tp 81


Motor: 2 st P&W R-985-AN6 (2 x 450 hk)
Besättning:
2 + 6 passagerare
Längd: 11,69 m
Spännvidd: 14,94 m
Höjd: 4,57 m
Max startvikt: 3 629 kg
Toppfart: 310 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 1
Reg. nr: 81001
Förband: F 21

 

Grumman G-21A (JRF-2) Goose

Det amfibieflygplan av typen Grumman Goose, som under åren 1951-1962 kom att göra tjänst i flygvapnet med typbeteckningen Tp 81 (registreringsnummer 81001), hade en särdeles brokig förhistoria. Ursprungligen byggd som en Grumman G-21A (c/n 1134) var det avsett för US Navy. I samband med USA:s Lend-Lease program under det andra världskriget överfördes det emellertid till det brittiska Royal Air Force, där det först gavs serial BW 787, vilket dock slutligt ändrades till FP 484. Efter kriget återgick flygplanet till US Navy som dock kom att försälja det civilt, varvid det erhöll registreringen NC 9293H.

Flygplanet såldes senare till Norge och registrerades LN-SAB på Thor Solbergs Flyselskap A/S i Bergen den 15 november 1947. Solberg sålde 1951 flygplanet till Sverige och Kungliga Flygförvaltningen.

Den 9 november 1951 godkändes flygplanet och tillfördes F 21 i Luleå med avsikt att där brukas som ambulansflygplan. Köpet av flygplanet var formellt styrt av ett akut ersättningsbehov för den vid F 21 sedan 1941 baserade Tp 4, vilken skulle utnyttjas vid Sydpolsexpeditionen 1951.

Flygplan Tp 81 Goose kom att tillföras flygvapnet och F 21 i tid då sjuktransporter och ambulansflygtjänsten succesivt genomgick förändringar, i det att en rad mindre civila flygföretag framgent skulle engageras för denna typ av flygverksamhet. Oaktat utvecklingen hade flygvapnet ett formellt ansvar för att upprätthålla denna typ av verksamhet med tillhörande beredskap. Som ambulansflygplan kom Tp 81, i enlighet med bestämmelserna från 1947, att målas helt orange och förses med Rödakorsmärken. Flygplanet skulle under större delen av 1950-talet göra god tjänst som ambulansflygplan, och blev det sista i raden som av befolkningen i Norrbotten allmänt kallades Bodenambulansen. I början av 1960-talet hade Tp 81 spelat ut sin roll som ambulansflygplan, och efter det att F 21 kom att ombildas från flygkår till flottilj, användes det slutligen som ett rent transport- eller sambandsflygplan. Som amfibieflygplan kunde det även förses med skidor varvid landstället låstes mekaniskt i utfällt läge. Motorerna utgjordes av två niocylindriga luftkylda stjärnmotorer av typ Pratt & Whitney R-985-AN6 Junior på vardera 450 hk.

Tp 81 kom att gå förlorad vid ett totalhaveri i samband med start från Hemavan den 5 april 1962. Samtliga sex ombordvarande undkom i stort sett oskadade. Vid haveritillfället hade flygplanet en total flygtid om 2 795 timmar. Flygplan Tp 81 avfördes officiellt den 30 augusti 1962.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!