TP 85

 

Motor: 2 st RR Avon RA29/3 (2 x 3 000 kp)
Besättning: 3 + operatörer
Längd: 32,01 m
Spännvidd: 34,30 m
Höjd: 8,72 m
Max startvikt: 46 000 kg
Toppfart: 850 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 2
Reg. nr: 85172, 85210
Förband: F 8, FC, F 13MSud Aviation SE-210 Caravelle III

Flygvapnets införskaffande av två flygplan av typen Caravelle var styrt av behovet av en lämplig plattform för teleteknisk utprovning. Mer konkret var det fråga om att ersätta Tp 52 Canberra som signalspaningsflygplan. I och med dataålderns intrång, och en alltmer förfinad teknik på det teletekniska området, förelåg behovet av en utökning både vad gällde kapacitet och volym för den allt mer komplicerade elektroniska utrustningen. Därtill krävdes ett flygplan som bärare av denna utrustning, med alltmer högre ställda krav på räckvidd och övrig prestanda.

När SAS i början av 1970-talet påbörjade avvecklingen av sin Caravelle-flotta, till förmån för den modernare DC-9, yppades möjligheten att förvärva två av SAS tidigare Caraveller. För enkelhetens skull borde tilltänkta flygplan dels vara svenskregistrerade och dels ha så lågt gångtidsuttag som möjligt, eftersom flygplanen, enligt Försvarets materielverk (FMV), skulle opereras i flygvapnet under "överskådlig framtid". Således kom SAS båda flygplan av typ Caravelle III, SE-DAG Dag Viking och SE-DAI Alrik Viking, att försäljas till FMV i mars respektive september 1971. Priset för de båda flygplanen var totalt 8,8 miljoner kronor, i vilket även reservdelar för 2,5 miljoner ingick. Dessutom förband sig SAS med sitt know how svara för en del av underhållet, utöver att man också skulle svara för en stor del av utbildningen av såväl flygförare som tekniker.

Först efter omfattande modifiering och ombyggnad med tillhörande intallationer, samt efter nödvändig inskolning, kunde flygplantypen tas i aktiv tjänst först sommaren 1972. Caravelle kom i flygvapnets tjänst att få typbeteckningen TP 85 med registreringsnummer 85172 och 85210. Det är värt att märka att de tre sista siffrorna kom att referera till flygplanens tillverkningsnummer 172 (t.ex. SE-DAG), respektive 210 (t.ex. SE-DAI).

Flygplan 85172 gjorde sin sista flygning den 30 september 1998 och finns numer bevarat vid Flygvapenmuseet i Linköping. Det andra flygplanet (85210) är deponerat hos den ideella föreningen Le Caravelle Club som på vissa villkor undersöker möjligheter att bevara flygplanet i luftvärdigt skick! Den sista militära flygning skedde den 28 januari 1999 när flygplanet flögs till Arlanda och överlämnades till Le Caravelle Club.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!