TP 100A

Motor: GE CT7-9B (2 x 1 870 hk)
Besättning: 2 + 2 + 17
Längd: 19,72 m
Spännvidd: 21,44 m
Höjd: 6,87 m
Max startvikt: 13 000 kg
Toppfart: 510 km/h
Beväpning: -
Antal i tjänst: 1
Reg. nr: 100001
Förband: F 16 (Bromma)

Saab 340B

Som ersättning för TP 88 anskaffades av svenska staten en SAAB 340B, som fick beteckningen Tp 100. Flygplanet blev därmed det andra statsflygplanet avsett att användas för transporter av personer ur kungahuset eller regeringen, samt deras medhjälpare. Flygplanet levererades till flygvapnet den 23 februari 1990 och baserades då på Bromma. Som förare tjänstgjorde personal ur F 16 transportflygenhet.

SAAB 340 konstruerades i samarbete mellan SAAB och det amerikanska företaget Fairchild. Utprovningen påbörjades i januari 1983 och ett första flygplan kom i reguljär trafik 1985. För SAAB innebar det nya flygplanet ett viktigt genombrott på den civila marknaden. Fram till att den civila flygplantillverkningen vid SAAB i Linköping upphörde 1999 har 459 SAAB 340 levererats.

Tp 100 fick i samband med introduktionen av SAAB 340AEW (S 100B) beteckningen Tp 100A. Transportuppdrag som tidigare enbart skötts av TP 100 övertogs från 1992 även av Tp 102A Gulfstream. Tp 100A kommer dock att finnas tillgänglig under flera år framöver.

Se vidare S 100B!

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!