Fred med: Norge
Svensk regent: Erik Eriksson "läspe och halte"
Norsk regent: Håkan IV Håkansson den gamle
Huvudsakliga konsekvenser: Inget av länderna skall understödja det andra landets fiender.
Avtal sluts: Under sommaren

 

 

Norge plågas vid denna tid av svåra inre stridigheter. Ribbungepartiet gör uppror mot kungen. Sverige dras in i konflikten genom att de upproriska använder Värmland, svenskt område, som säker tillflyktsort. Håkan tröttnar snart på detta förhållande och går vintern 1225 härjande in i Värmland med en stor styrka.

De norska härjningarna tas naturligtvis illa upp i Sverige. Knut Långes uppror mot Erik Eriksson medför att frågan måste bordläggas. När Erik åter sitter på tronen är den norska härjningen inte glömd, många yrkar på krig, men mäktiga män i Sverige motsätter sig ett anfall.

Våren 1241 skickar Håkan ett sändebud till Sverige som väcker frågan om förlikning för händelserna i Värmland, men förhandlingarna blir resultatlösa. År 1247 gör svenskarna en propå till Norge om att frågan bör slutförhandlas och man beslutar om ett kungamöte till sommaren år 1248 i Lödöse. Erik reser till Lödöse på överenskommen tid. Håkan är däremot försenad och till slut får Eriks följe brist på livsmedel och tvingas återtåga. Ett nytt möte beslutas till år 1249. Sverige representeras av bl.a. kung Erik och Birger Jarl. Nu kommer alla i tid, men då Håkan anländer med en stor flotta anar svenskarna oråd och drar sig tillbaka. Håkan sänder bud med begäran om att förhandlingarna skall återupptagas. Birger Jarl anser inte att man kan besvära konungen, som nu finns i Östergötland, att åter resa ned till Lödöse. Håkans sändebud lyckas dock övertala Birger Jarl att, som innehavare av Sveriges högsta ämbete under konungen, återvända till Lödöse.

Man inleder förhandlingarna med att via sändebud diskutera möjligheterna till äktenskap mellan Birger Jarls dotter och Håkans son. En överenskommelse om detta är snart klar och man träffas personligen för att börja tala fred.

Överenskommelsen stadgar följande:

  • Inget av rikena skall lämna någon undsättning till det andra rikets fiender.
  • Inget av rikena skall ge någon fristad åt det andra rikets fiender.
  • Vänskapen skall obrottsligen hållas på båda sidor.

 


 

© Copyright: Ulf Sundberg 1997. Text och kartor ur Ulf Sundberg: Svenska freder och stillestånd 1249-1814, Stockholm 1997. Publicering enligt särskilt avtal med Hjalmarsson och Högberg Förlag. Bildval och bildtexter av Alex Svensson.

!-

Källor och litteratur

Ahnlund, Nils: Den svenska utrikespolitikens historia, vol. 1:1, Stockholm 1956.
Rydberg, Olof Simon: Sveriges traktater med främmande magter, vol. 1, Stockholm 1883.
-->

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!