Fred med: Danmark
Svensk regent: Valdemar Birgersson
Dansk regent: Christoffer I
Huvudsakliga konsekvenser: Kriget med Danmark avslutas.
Avtal sluts: Under sommaren


Birger Jarl har en mycket negativ inställning till det stöd som kung Abel av Danmark gett till 1251 års uppror i Sverige. Såväl Håkan av Norge som Birger Jarl är missbelåten med det danska sjöröveri som stör handeln. Man bestämmer sig mot denna bakgrund för att gemensamt anfalla Danmark. År 1253 samlas en norsk-svensk här vid Gullbergshed, beläget vid skansen Göta Lejon i nuvarande Göteborg. Abel, som bär skulden för de danska oförrätterna, dör emellertid 1252 och efterträds av brodern Christoffer.

 

Den samlade hären hinner inte avmarschera innan en dansk förhandlingsdelegation, bestående av två biskopar och 15 riddare, anländer till Gullbergshed. Avsikten med delegationens resa är att försöka förhindra att Christoffer, som har problem med holsteinarna, dras in i ett tvåfrontskrig. Förhandlingar inleds omedelbart. Birger går gärna med på fred, det är i huvudsak Abel som ådragit sig hans vrede och eftersom denne är död lägger han gärna ned vapnen. När Sverige har slutit fred med Danmark inleder norrmännen och danskarna förhandlingar. Birger Jarl intar rollen som medlare och den 24 juni kan även norrmän och danskar sluta fred.

Birger Jarl enligt en okänd konstnär.

Sveriges fred med Danmark kommer att stå sig i närmare 25 år, men den dansk-norska freden är inte lika lyckosam. Den danske kungen får snart slut på kriget med holsteinarna och hävdar då att hans förhandlare har överskridit sina befogenheter i förhandlingarna med Norge, varför kriget startar igen. Birger försöker medla fred igen år 1254 men då detta misslyckas avsäger han sig sin otacksamma roll. Danskarna och norrmännen lyckas bilägga sin konflikt först år 1257.

 

Du har väl inte missat SMB:s kostnadsfria nyhetsbrev? Direkt i din e-post!

Nyhetsbrevet Krigsmyter

Krigsmyter

Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande militärhistoriska fakta om andra världskriget! Via det kostnadsfria nyhetbrevet Krigsmyter tar du del av tidigare stängda och hemliga krigsarkiv vilka avslöjar okända och oväntade militärhistoriska upptäckter om Andra Världskriget.

Nyhetsbrevet MILITÄRT!

MILITÄRT!

Vill du följa med i det senaste om aktuella militära händelser, vapen och förband? Anmäl dig då till det kostnadsfria nyhetsbrevet MILITÄRT!
Sergant Per Wallin guidar dig genom pansar, elitförband och svenska krigsdeltagare i modern tid. Läs mer, klicka på länken nedan!

Nyhetsbrevet Stormaktstid

Stormaktstid

Det kostnadsfria nyhetsbrevet Stormaktstid tar dig med på små färder bakåt i tiden, och låter krutröken tätna kring viktiga, spännande och avgörande händelser under den mest dramatiska perioden i Sveriges historia. Slagfältsarkeolog Bo Knarrström levererar lättlästa och tankeväckande artiklar direkt till din e-post!